Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

E2 - Sprememba imena z numerologijo


izbirANJE novega imena S POMOČJO numerologijE


S pravilno izbiro novega imena lahko pospešimo svojo osebnostno rast in si celo izboljšamo možnosti za umetniško ali politično kariero.

Po drugi strani pa lahko neoptimalna sprememba imena sproži učinke, ki si jih nismo niti najmanj želeli.

Zato si moramo najprej postaviti več vprašanj:ALI NAJ SPREMENIM SVOJE IME?

Odgovor na to vprašanje ni preprost da ali ne. Gre namreč za zelo osebno odločitev, ki je ne more namesto nas narediti nihče drug.

Najprej se moramo zavedati, da naše rojstno ime vedno ostaja naša temeljna vibracija. Če svojo hišo prepleskamo ali renoviramo, njeni temelji še vedno ostanejo isti. In če z novim imenom dodamo nove numerološke aspekte, s tem nikakor ne izničimo numeroloških vibracij našega rojstnega imena.

Vibracije novega imena so le nadgradnja prvotnega imena, zato se zelo moti, kdor misli, da lahko s spremembo imena pobegne pred sedanjimi težavami. Zato si moramo postaviti še eno zelo pomembno vprašanje:ZAKAJ ŽELIM SPREMENITI SVOJE IME?

Če spremenimo ime zato, ker nam sedanje življenjske okoliščine niso pogodu, se jih samo s tem ne bomo znebili. Lahko se samo še podaljšajo, ker se pogosto zgodi, da ima novo ime manj vibracij, potrebnih za rešitev naših težavnih okoliščin.

Tisto ime, ki ga imamo v trenutku, ko se pojavi težava, je najboljše ime za rešitev te težave. Tako težava kot tudi potrebna energija za njeno rešitev sta namreč uglašena z vibracijo našega imena. Če spremenimo ime pred razrešitvijo svojih težav, se lahko zgodi, da nimamo več na voljo orodij za njihovo rešitev. Tako lahko težave, ki jih prinesemo iz svojega prejšnjega imena, vztrajajo brez konca, ker jih osebnost novega imena ne more rešiti.

Nekateri ljudje, ki so si že večkrat dali spremeniti ime, postanejo zelo zbegani, ker jim očitno nobeno ne pomaga. Numerolog Will Bontrager v takem primeru svetuje, naj raje zopet privzamejo svoje rojstno ime. S tem imenom naj najprej razrešijo svoje težave, potem pa se lahko odločijo za novo spremembo imena, ki ne bo na račun dobrih stvari, ki jih že imajo, temveč jim bo življenje obogatilo.

Kaj pa, če si želimo življenje obogatiti zaradi občutkov manjvrednosti? Tudi to je seveda napačen motiv. V resnici smo zelo dragoceni prav taki, kot smo. Poskusimo se soočiti s svojimi »negativnimi« lastnostmi in jih sprejmimo take, kot so. Sprememba imena ima največji pozitiven učinek šele potem, ko popolnoma sprejmemo svoje rojstno ime.

In če želimo spremeniti svoje ime, je za to najboljši motiv želja, da v življenje pritegnemo še več pozitivnih osebnih lastnosti ter ob tem prevzamemo še večjo odgovornost.KATERO IME JE ZAME NAJBOLJŠE?

Pri izbiri novega imena nam je lahko numerologija v veliko pomoč. A da bi lahko našli ime, ki je za nas najboljše, moramo najprej definirati, kaj točno želimo doseči.

»Boljšo kariero« ni dovolj specifično. Definirajmo, katero posebno kariero si želimo.

»Večjo srečo« tudi ni dovolj specifično. Definirajmo, kaj točno je tisto, kar nas osrečuje. In v to moramo biti prepričani. Če zgolj mislimo, da nas bo to osrečilo, bomo zelo verjetno razočarani.

Ko smo prepričani, kaj si želimo, si naredimo seznam imen (celih imen z imenom in priimkom), ki bi lahko prišla v poštev za naše novo ime.

Pri izboru novega imena je pomembno, da v nas vzbuja dober občutek, da je jasno, ima dober zven, je pregledno, lahko izgovorljivo in da ne vzbuja dvomov.KOMPATIBILNOST NOVEGA IMENA

Pokličimo sedaj na pomoč numerologijo.

Najprej za vsako novo ime na seznamu izračunamo Samoizrazno število. Poglejmo, ali se to število ujema s tistim, kar si želimo doseči s svojim novim imenom. Če si denimo želimo biti glasbenik, to odraža predvsem vibracija števila 3.

Nato Samoizrazno število novega imena primerjamo s svojim številom Življenjske poti. Ali sta števili kompatibilni? To preverimo v preglednici ujemanja med števili.

Ponovimo postopek z vsemi imeni na našem seznamu.

Sedaj izračunajmo Motivacijsko število za vsa nova imena na našem seznamu. Tudi zanje poglejmo, koliko se ujemajo z našimi željami in ali so kompatibilna s številom naše Življenjske poti.

Na koncu za nova imena na našem seznamu izračunamo še njihova Osebnostna števila, jih primerjamo s svojimi željami in preverimo, koliko so kompatibilna s številom naše Življenjske poti.

Pri tej analizi je Samoizrazno število po pomembnosti na prvem mestu, Motivacijsko na drugem in Osebnostno na tretjem.KONČNI IZBOR NOVEGA IMENA

Zdaj lahko izločimo manj ustrezna nova imena in na seznamu pustimo le najbolj ustrezna. Za vsako od njih naredimo popolno numerološko analizo, ki vključuje tudi življenjske cikle.

Takšna numerološka analiza nam da že precej jasno sliko, katero ime je za nas pravšnje, pa vendar se pri izboru novega imena ne smemo zanašati le na numerologijo. Pravzaprav je najbolj pomembno, da poslušamo svoj notranji glas, saj mora novo ime odsevati nas same.

Numerolog Dan Sovina v knjigi Tvoje ime priporoča, naj prosimo nekoga, s katerim smo si blizu, da nas nekaj časa kliče z novim imenom. Tako hitreje ugotovimo, ali je to res tista vibracija, ki nam je všeč, ki si jo želimo. Še en dober način preverjanja je, da novo ime nekajkrat izpišemo s pisalom. Če pisalo in roka delujeta mehko in tekoče, potem je ime ustrezno. Če pa se pisava zatika in vse skupaj deluje okorno, morda nismo našli najboljše rešitve. Tako podzavestno preverimo, ali je energija našega imena resnično prava.

Če smo glede svojega novega imena še vedno v dvomih, lahko za drugo mnenje vprašamo še strokovnjaka, izkušenega numerologa. Zamenjava imena je zelo osebna odločitev, ki terja, da pred tem zberemo vse možne informacije.NOVO IME PO SILI RAZMER

Včasih smo ime prisiljeni spremeniti. Najbolj pogost primer v naši zahodni kulturi je, da mora ženska ob poroki privzeti možev priimek. Vendar to ni nujno. Vedno več žensk se odloča, da zadrži svoj dekliški priimek ali pa uporablja oba priimka.

Dobro je, da ženska pred poroko po zgornjih navodilih preveri možev priimek. Potem se ji bo lažje odločiti, ali naj ga sprejme ali ne.

Še en primer je sprememba imena, ki ga zahtevajo poklicni razlogi. V tem primeru je dobro, da izberemo ime iz svoje rodbine, ki je povezano z nami prek naših prednikov. Te značilnosti so že prisotne v našem družinskem deblu, zato takšno novo ime lažje asimiliramo v svojo osebnost.VPLIV NOVEGA IMENA

S tem, ko si izberemo novo ime, pa seveda še nismo storili vsega. Sedaj ga moramo tudi uporabljati.

Vpliv novega imena na naše življenje je odvisen od treh dejavnikov: od tega, koliko in kako dolgo ga uporabljamo; kako močno se z njim sami poistovečamo; v manjši meri pa tudi, koliko nas drugi poistovečajo z našim novim imenom.

O pomembnosti uporabe našega novega imena lepo piše numerolog Bono Baršek v svoji knjigi Resnica življenja:

»Ko ste se odločili za spremembo imena, vas čaka le krajši uradni postopek, da začnete novo ime uporabljati bolj na široko. Povejmo še to, da je mnogo ljudi, ki bi sicer ime spremenili, ampak 'samo tako, za interno uporabo, pri sebi'. Sebi bi izbrali neko ime in bi sami sebe klicali po tem imenu, ne da bi kdo drug to vedel. Naj, lepo prosim, še enkrat razmislijo o tem, da energija raste z uporabo. Če vi sebe kličete Majča, na primer, tisoč drugih pa vas pozna kot Majdo, bo razmerje energije imena Majča proti imenu Majda ena proti tisoč. Žal tako ne bo šlo. Pripravljeni morate biti na vse, če želite spremembe. Razmislite o strahu, ki vam preprečuje napredek. Če želite spremembo, potem morate uradno spremeniti ime, zamenjati ime na vseh dokumentih, pri vseh institucijah, kjer imate posle, in seveda to povedati tudi svojim prijateljem. Če boste imeli pravo namero, da si boste s tem pomagali, vas bo okolica dobro sprejela, v nasprotnem, če boste omahovali, boste od vsepovsod dobivali čudne komentarje in polena pod noge. Vedno vam okolica kaže le lastno ogledalo.«

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije