Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

A3 - Osnovna števila v numerologiji


Osnovna števila


Osnovna števila so enomestna števila od 1 do 9, ki imajo pri numerološki analizi največjo težo.1

Splošen opis: Število 1 označuje spremembe in utiranje novih poti. Kadar se pojavi v imenu ali rojstnem datumu, napoveduje nove dogodke, nove situacije in potovanja. Njegova narava je intelektualna in moška. Število 1 ima močno voljo po doseganju cilja. A če cilja ne doseže, lahko postane oblastno, brezobzirno, egoistično; njegov novi cilj postane sebično zadovoljevanje, svoje postopke pa opravičuje kot svojo dolžnost.

Ključne besede števila 1: novi začetki, neodvisnost, nova priložnost, navdih, originalnost, samostojnost, osredotočenost, vodenje, odločnost, samozaposlitev, pogum, izoliranost.

Uravnovešena energija števila 1 se izraža kot: iniciativnost, energičnost, vztrajnost, kreativnost, samozavest, ambicioznost, prepričanost vase, dinamičnost, smelost, progresivnost, odločnost.

Pretirano izražena energija pri številu 1 se izraža kot: sebičnost, nepotrpežljivost, elitizem, netolerantnost, zasvojenost, agresivnost, domišljavost, trma, nepopustljivost, kljubovalnost, tiranstvo, pomanjkanje samokritičnosti, arogantnost, oblastnost, posesivnost, pohlepnost.

Premalo izražena energija pri številu 1 se izraža kot: pasivnost, neodločnost, strahopetnost, odvisnost, negotovost, hlapčevstvo, nemoč, pomanjkanje samospoštovanja, nestalnost, naveličanost.

2

Splošen opis: Število 2 predstavlja zakon sodelovanja. Njegova narava je ženska, čustvena, intuitivna, počasna, vroča. Kadar se pojavi v imenu, označuje taktičnost in diplomatskost. Druga plat števila 2 se izraža v boječnosti, dvoličnosti in zaprtosti vase.

Ključne besede števila 2: senzitivnost, timsko delo, partnerstvo, zakonska zveza, ljubezen, razveza, prijateljstvo, podrobnosti, javno priznanje, strpnost, skromnost, dovzetnost, delovanje za kulisami, sodelovanje, ritem, skladnost, počasna rast.

Uravnovešena energija števila 2 se izraža kot: taktnost, senzibilnost, usklajevanje, prilagodljivost, diplomatskost, uslužnost, potrpežljivost, iskrenost, skromnost, previdnost, spoštljivost, dovzetnost.

Pretirano izražena energija pri številu 2 se izraža kot: spletkarjenje, varanje, manipuliranje, iskanje napak, užaljeno upiranje, neodkritost, popustljivost, obsojanje, vmešavanje.

Premalo izražena energija pri številu 2 se izraža kot: nedovzetnost, strahopetnost, pretirana skromnost, odvisnost, nedejavnost, neodločnost, omahljivost, preobčutljivost, neskrbnost.

3

Splošen opis: Število 3 predstavlja zakon ljubezni. V njegovi pristojnosti sta družinsko in družabno življenje. To je število izraznosti; tako z intelektom kot z intuicijo spodbuja različne vrste umetnosti. To je veselo število, ki daje priložnost za igro in zabavo. Polno je želja in optimizma. Število 3 v imenu pomeni priljubljenost, otroke, zakonsko zvezo in spletke. Če njegovo energijo uporabljamo etično, prinaša uspeh; v nasprotnem primeru označuje nemarnost, lahkomiselnost in zapravljanje talentov.

Ključne besede števila 3: smeh, zabava, razvedrilo, novi prijatelji, delo na sebi, privabljanje ljubezni, seksualno izražanje, umetniška ustvarjalnost, pisanje, dobri časi, hitro okrevanje, dramatični čustveni vzponi in padci, lahek zaslužek, nestabilnost.

Uravnovešena energija števila 3 se izraža kot: iskreno izražanje čustev, optimizem, literarni talent, razigranost, kultiviranost, zabavnost, domiselnost, priljubljenost, privlačnost.

Pretirano izražena energija pri številu 3 se izraža kot: neosredotočenost, razsipavanje energije, pretirana samozavest, plitva čustva, neodgovornost, opravljivost, pretiravanje, površinskost.

Premalo izražena energija pri številu 3 se izraža kot: neiskreno izražanje čustev, muhavost, dlakocepstvo, pobitost, ljubosumnost, nedružabnost, pomanjkanje samozavesti, zdolgočasenost, nejasnost, nepremišljenost, neodločnost, nezavzetost, zaskrbljenost.

4

Splošen opis: Število 4 predstavlja trdo delo in postavljanje trdnih temeljev. Je vir energije za organizacijo in delo v podjetjih. Njegova narava je hladna, intelektualna, počasna. V imenu predstavlja disciplino, v numerološkem ciklu pa omejitev zaradi potrebe po trdem delu. Število 4 predstavlja zakon pravice brez usmiljenja, strpnosti ali sočustvovanja.

Ključne besede števila 4: materialni interesi, strukturiranost, denarni posli, ustvarjanje trajnih temeljev, delo, poslovni uspeh, stabilne finance, rutinska opravila, organiziranost, izoblikovanje zamisli, učinkovitost, telesna dejavnost, skrb za zdravje, omejitve, pomanjkanje zabave in vznemirljivosti.

Uravnovešena energija števila 4 se izraža kot: produktivnost, zanesljivost, gospodarnost, previdnost, discipliniranost, neoporečnost, metodičnost, analitičnost, resnost, uravnoteženost, lojalnost, razumnost, vztrajnost.

Pretirano izražena energija pri številu 4 se izraža kot: togost, ozkosrčnost, neprilagodljivost, grobost, puščobnost, otopela čustva, nepopustljivost, provincialnost, prevelika odkritost, drobnjakarstvo.

Premalo izražena energija pri številu 4 se izraža kot: apatičnost, neorganiziranost, oporečnost, nepraktičnost, ujetost v rutino, neskrbnost, neučinkovitost, raztresenost, nedelavnost, nemarnost.

5

Splošen opis: Število 5 predstavlja nove izkušnje. Kaže na spremembe, potovanja, nova prijateljstva, a brez navezanosti. To število nakazuje tudi zanimanje za umetnost, religije in vere. Njegova narava je hitra, neprevidna in spekulativna. Zanj je najpomembneje, da ima svobodo delovanja. V njegovi pristojnosti so trgovina in raziskave. Želi trenutno zadovoljstvo ne glede na ceno ali posledice.

Ključne besede števila 5: oglaševanje, reklamiranje, prodaja, senzualnost, spolnost, svoboda, potovanja, komunikacije, spremembe, fluktuacija, prilagodljivost, razburljivost, avanture, popolna sprememba.

Uravnovešena energija števila 5 se izraža kot: večplastnost, svobodoumnost, zdrave meje, sklenitev kariere ali osebnih razmerij o pravem času, proaktivno razmišljanje, očarljivost, radovednost, prilagodljivost, neodvisnost, premetenost, iznajdljivost, osvobojenost.

Pretirano izražena energija pri številu 5 se izraža kot: prevelika popustljivost, nemirnost, pretirana seksualnost, nepremišljenost, prehitra prekinitev razmerij, nepotrpežljivost, prevelika potreba po vznemirljivem, ekscentričnost, pretirana potreba po neodvisnosti, nenasitnost, nemirnost.

Premalo izražena energija pri številu 5 se izraža kot: strah pred spremembami, stagniranje, odvisnost, oklepanje že preživetih razmerij, konformizem, strah pred svobodo, topost, neučinkovitost, brezizraznost.

6

Splošen opis: Število 6 predstavlja zakon materialne preskrbljenosti in prinaša denar tistim, ki trdo delajo. Njegova narava je tako intelektualna kot čustvena. V njegovi pristojnosti sta šolanje in zakonsko življenje. Njegova vibracija prinaša sklad v domačem življenju in skupnosti. Upravlja velike skupine in ustanove. Cilj števila 6 je vzpostavitev lepote, ubranosti in ritma. V imenu označuje potrebo po sprejemanju odgovornosti v vsakdanjem življenju.

Ključne besede števila 6: dom in družina, odnosi, zakonska zveza, razveza, ljubezen med moškim in žensko, odgovornost, prijateljstva, karma, čustva, počasi gibajoča se energija, harmonija, poučevanje, zdravo uravnoteženo življenje.

Uravnovešena energija števila 6 se izraža kot: posvečenost družini, svetovanje, prijateljski odnos, strpnost, podpiranje drugih, spoštljivost, spravljivost, zaščitništvo, humanitarnost, odgovornost, predanost, ljubeč odnos, stabilnost, razumnost.

Pretirano izražena energija pri številu 6 se izraža kot: popačen idealizem, kritizerstvo, vmešavanje, dogmatičnost, posesivnost, svojeglavost, žrtvovanje, trmoglavost, nespravljivost, izguba poguma.

Premalo izražena energija pri številu 6 se izraža kot: neskrbnost, nekooperativnost, pristranskost, indiferentnost, prevelika popustljivost, letargičnost, negostoljubnost, beg pred obvezami, neutolažljivost.

7

Splošen opis: Število 7 simbolizira zakon kulture. Njegova narava je hladna in intelektualna. To je število izumiteljev, glasbenikov in skladateljev. V njegovi pristojnosti sta dom in družinska odgovornost. Nakazuje dobro zdravje in obnašanje ter filozofsko naravo. Pri nepravilni uporabi se število 7 izraža v prevarah in trmoglavosti.

Ključne besede števila 7: misticizem, intuicija, osebna rast, izpiti, študij, analiziranje, premišljanje, manjša telesna vitalnost, večja umska dejavnost, ohranjanje, načrtovanje, privabljanje nenadejane pomoči, specializacija, samota, skrb za zdravje, potovanja.

Uravnovešena energija števila 7 se izraža kot: zanimanje za duhovnost, drugačna valovna dolžina, intelektualnost, jasnovidnost, analitičnost, perceptivnost, znanstvenost, eksaktnost, meditativnost, mističnost, strokovnost, načitanost, treznost, telepatija, vizionarstvo, globina, idealistične sanje, instinktivnost, refleksivnost, iskanje resnice, studioznost, modrost.

Pretirano izražena energija pri številu 7 se izraža kot: bojazljivost, živčnost, kritizerstvo, paranoidnost, omahljivost, zaprtost vase, potlačena čustva, nezaupanje, rezerviranost, zastraševanje, sitnarjenje, izmikanje, fanatičnost, zadrega, perfekcionizem, neosebnost, pesimizem.

Premalo izražena energija pri številu 7 se izraža kot: plitvost, naivnost, nevednost, lahkovernost, nespametnost, zmedenost, površnost, nezaupljivost, nerazvitost, nepoučenost, negotovost.

8

Splošen opis: Število 8 simbolizira pravico z usmiljenjem in je število moči. Njegova narava je hladna in moška. Nakazuje dobro zdravje, energijo in vzdržljivost. Lahko prinese bogastvo. Predstavlja disciplino, metodičnost, rednost, sistematičnost. To je število, ki prinaša naše življenjske lekcije. Njegovo moč moramo uporabiti za dobro človeštva; če jo usmerimo v druge namene, prinese uničenje in na koncu samouničenje.

Ključne besede števila 8: vpliv, denar, karma, dejavnost, poslovni uspeh, poslovni neuspeh, obvladovanje, materialni objekti, družbeni položaj, izguba, dobitek, upravljanje, menedžment, ego, vodenje, moč, oblast.

Uravnovešena energija števila 8 se izraža kot: uspešnost, velika energičnost, dominantnost, žilavost, samozavest, prepričljivost, naravnanost na finance, učinkovitost, ambicioznost, poslovnost, treznost, discipliniranost, materialna neodvisnost, častnost, podjetnost.

Pretirano izražena energija pri številu 8 se izraža kot: zloraba moči, neusmiljenost, egoizem, odvisnost od denarja, intrigantstvo, napadalnost, materializem, podkupljivost, prevelika zahtevnost, oblastnost, obsedenost z denarjem in oblastjo, pomanjkanje sočutja, čezmerna ambicioznost, konfrontiranje, puntarstvo, surovost.

Premalo izražena energija pri številu 8 se izraža kot: pasivnost, ranljivost, bojazljivost, negotovost, izogibanje denarju in moči, slaba presoja, prepuščanje svoje osebne moči, kratkovidnost.

9

Splošen opis: Število 9 nakazuje vnemo, dejavnost, energičnost, prepire, vojne, bojevanje in agresijo. Njegova narava je vroča in moška. To je duhovno število; oseba pod vplivom tega števila ima zdraviteljske sposobnosti.

Ključne besede števila 9: brezpogojna ljubezen, nagrada, vodenje s svojim zgledom, dramatični zaključki, čustvena ljubezen, čustvena kriza, najlepši darovi življenja, zaključki, globoka ljubezen, sočutje, privlačnost, potovanja, idealizem, dobrodelnost, umetnost in ustvarjalnost, duhovni razvoj, ljubezen med moškim in žensko, odpuščanje.

Uravnovešena energija števila 9 se izraža kot: umetniški čut, človekoljubje, ljubeč odnos, ustvarjalnost, odpuščanje, vnema, dobrohotnost, človeška toplina, strpnost, čustvenost, privrženost, velikodušnost, darežljivost, navdušenje, zanesljivost, gostoljubnost, humanost.

Pretirano izražena energija pri številu 9 se izraža kot: varanje, samoljubje, hedonizem, nepoštenost, sentimentalnost, predsodki, zamerljivost, slab primer, omahljivost, malosrčnost, maščevalnost, sovražen.

Premalo izražena energija pri številu 9 se izraža kot: pretirana konservativnost, neosebnost, odmaknjenost, hladnost, izmikanje, podložnost, prepuščanje, plašnost, simptom žrtve, nelojalnost, nejasnost.

0

Število 0 samo po sebi nima vrednosti, a če ga postavimo pred druga števila, večkratno pomnoži njihovo vrednost. Zato ničla velja za število neskončne vrednosti.

Vir: dr. M. Katakkar: Encyclopedia of Numerology (knjiga)

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije