Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

A1 - Numerološka zgodovina

Pitagorejska in kaldejska numerologija, znane osebnosti in numerologija ...


Pitagorejska numerologija in kaldejska numerologija sta danes najbolj znani, a numerologija spremlja človeka od samega začetka.

Tu boste spoznali, kako se je numerologija razvijala od davnine do današnjih dni, kateri znani ljudje so jo uporabljali ...ZNANI LJUDJE IN NUMEROLOGIJA


Numerologija danes doživlja pravi razcvet. Zaradi dostopnosti v dobi informacij jo uporabljajo milijoni ljudi po vsem svetu, pa tudi mnoge znane in slavne osebe.

Med že pokojnimi sta najbolj znana Elvis Presley in John Lennon, med še živečimi slavnimi osebami pa numerologijo uporabljajo od pevcev Barbra Streisand in Prince, med igralci Jim Carrey in Eva Longoria, med športniki boksarski šampion Johnny Bredahl, med politiki Fidel Castro in Ali Zardari …

V posebnem članku si preberite več o numerologiji in slavnih ljudeh

Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung

Numerologija pa ni le modna muha današnjega časa. V polpretekli zgodovini so jo od znanih ljudi med drugimi cenili in uporabljali švicarski psihoanalitik Carl Gustav Jung, avstrijski filozof in ezoterik Rudolf Steiner ter danski pisec in mistik Martinus, ki so bili fascinirani z mističnostjo in močjo števil v razvoju človeka.

Očetje Združenih držav Amerike so uporabljali numerologijo pri ustanavljanju ZDA. Nekateri raziskovalci menijo, da so ZDA tako močne tudi zato, ker je v njen sistem inkorporirana kaldejsko-hebrejska kabala, katere sestavni del je tudi numerologija.

Isaac Newton, veliki znanstvenik in slavni matematik iz 18. in 19. stoletja, je bil tudi vešč v numerologiji.

Nostradamus
Nostradamus

Nostradamusu v 16. stoletju je numerologija služila kot temelj za njegove napovedi.

V 14. stoletju so numerologijo uporabljali Dante, Petrarka in Boccaccio

Če gremo tako v času nazaj, bomo videli, da je numerologija od nekdaj spremljevalec ljudem na njihovi poti. Stari zapisi iz številnih kultur dejansko kažejo, da so numerologijo poznali že na začetku pisane zgodovine.

Tako rekoč v vseh kulturah današnjega časa pa vidimo, da je v njih ohranjena neka oblika numorološkega znanja …NUMEROLOŠKI SISTEMI PO SVETU


Danes so v različnih delih sveta v rabi različni numerološki sistemi, ki so se razvili iz numeroloških šol starih kultur:

 • Zelo razpostranjena je indijska ali vedska numerologija, ki temelji na učenjih Vararučija in drugih vedskih modrecev, ki so odkrili povezave med števili in črkami abecede.
 • Japonska numerologija sloni na starodavnem sistemu Ki, ki temelji na določenih numeričnih vzorcih v rojstnem datumu. V kitajski numerologiji, ki je zasnovana na Ji džingu, so posamezna števila povezana z dobrim in zlim.
 • Afriški sistem numerologije uporablja števila za napovedovanje prihodnosti.
 • Sistem Abrakadabra, ki naj bi izhajal od Asircev, uporablja piramidno tehniko oziroma trikotnike, da na podlagi imena pridemo do številčnih vrednosti za opis značaja in napoved dogodkov za celo leto.
 • Svoj sistem numerologije imajo kajpak tudi Romi, mojstri prerokovanja.
 • Iz hebrejskega misticizma izvira kabalistična numerologija, ki temelji na pomenih črk in zvokov. Razlaga le pomen imena. Nova kabala uporablja sodobno latinsko abecedo in se bolj kot s človekovim značajem ukvarja z dogodki.
 • Iz hebrejskega sistema interpretiranja števil izhajajo tudi arabske različice numerologije.
 • Danes zelo razširjena kaldejska numerologija, ki ima korene v stari Babiloniji (današnjem Iraku) in morda tudi že v Egiptu, je kombinacija kabalističnega razlaganja imen in astrologije.
 • Na svetu danes najbolj popularna pitagorejska numerologija, ki izhaja iz numerološke šole grškega matematika in modreca Pitagore, analizira tako ime kot rojstni datum.

Poglejmo si zdaj podrobneje zgodovino numerologije …NUMEROLOGIJA PRI STARIH NARODIH


Ljudje so od nekdaj uporabljali števila za doseganje razsvetljenja in napovedovanje prihodnosti. Tako rekoč vse stare kulture - Indijci in Kitajci, Kaldejci in Babilonci, Egipčani in Arabci, Grki in Rimljani, Hebrejci in Eseni - so v svojih abecedah posameznim črkam pripisovali numerične vrednosti s skritimi pomeni. Svoje lastne numerološke sisteme za razumevanje sveta so imeli tudi Maji, Tibetanci, Feničani, Kelti, Romi … Očitno je bil ta sistem znan že od samega začetka časa in so ga obvladali tudi na Atlantidi.

Modreci starih kultur so imeli števila za osnovne gradnike vesolja. S števili so razlagali naravne ritme in stvarjenje sveta. Mnogi sveti obredi pri Keltih so temeljili na številih. Za starohebrejske mistike je vsaka črka hebrejske abecede imela svet pomen in je vodila do Boga.

Ko je bil rojen Buda, naj bi ga učeni vedski astrologi s pomočjo numerologije poimenovali Sidharta. V stari Indiji in Kitajski so numerologijo uporabljali tudi vladarji pri vojskovanju in upravljanju države ter mojstri ajurvede in kitajske medicine. Tudi Biblija vsebuje Knjigo števil (Četrta Mojzesova knjiga), ki naj bi vsebovala skrite zdravilne frekvence.

Kaldejci oziroma Babilonci so imeli zelo mistično, duhovno razumevanje števil v kombinaciji z astrologijo, tarotom, glasbenimi vibracijami, barvami in močjo imena. Možno je, da so svoje vedenje o numerologiji prevzeli od starih Egipčanov, ki so verjeli, da je človekovo tajno ime ali ren (»tvoja božanska identiteta«) ključ za vplivanje na tega človeka oziroma za njegovo vplivanje na druge.

Pri starih Kaldejcih so bila vsa področja življenja povezana s števili. Po Kaldejski knjigi števil števila predstavljajo energije stvarjenja, ki so v nenehnem gibanju in ki odsevajo božanski vesoljni red.

Energije različnih števil odgovarjajo posameznim planetom in temeljnim prvobitnim energijam od začetka stvarjenja. Na podlagi tega načela so Kaldejci numerologijo uporabljali kot integrirani sistem za prepoznavanje in časovno določanje dogajanj v naravi ter za življenje in dogodke posameznikov in celih družb.

Kaldejska numerologija se je tisoče let prenašala le prek ustnega izročila - da se do tega znanja ne bi dokopali ljudje, ki bi ga utegnili zlorabiti v zle namene. Kaldejci so svojo metodo numerologije prenesli na Hebrejce, pri katerih je postala del kabale. In ta sistem numerološkega računanja so Eseni prenesli Jezusu.

Kaldejsko kulturo in njihove dosežke v znanosti so proučevali tudi grški učenjaki, ki so proučevanje števil enačili s proučevanjem Božje moči.OD PITAGORE DO RENESANSE


Pitagora velja za očeta moderne numerologije. Veliki starogrški učenjak, ki je živel od okoli 570 do okoli leta 495 pred našim štetjem, je numerologijo dolgo študiral v Egiptu, Babiloniji in drugih delih sveta. Ko se je vrnil v Grčijo, pa je skoraj štirideset let poučeval filozofijo o številih in ustanovil svojo šolo, ki je do danes ohranila njegovo ime - pitagorejska numerologija. Znan je njegov izrek, da »števila vladajo vesolju«.

Pitagora in njegovi učenci so verjeli, da je iz kaosa nastal red prek števil in da je vse v vesolju mogoče matematično izraziti s števili. Vendar pa števila ne izražajo le matematičnih količin, temveč ima vsako od njih svojo skrito vibracijo ali moč.

Verjeli so, da črke v abecedi odgovarjajo določenim številom in da numerološka razlaga imena lahko opiše človekovo osebnost. Da bi osebno spoznal numerološke učinke, naj bi Pitagora tudi sam spremenil svoje ime.

Ker je bila Pitagorova šola ezoterična in so znanje širili le ustno, o njihovih naukih nimamo veliko trdnih dejstev. Ko so njegovo šolo v Krotonu zatrli, je bil najbrž izgubljen tudi njegov sistem numerološkega računanja. Pozneje naj bi nek njegov učenec pripisal števila posameznim črkam po abecednem zaporedju in ne po zvočnih vibracijah, kot je to bilo v originalnem kaldejskem sistemu.

Pitagorove nauke so prevzeli Platon, hebrejski kabalisti in zgodnji krščanski učenjaki.

Po prvem nicejskem koncilu leta 325 so bili v rimskem cesarstvu odkloni od verovanj državne cerkve ožigosani kot nezakoniti. Krščanske oblasti tedanjega časa niso bile naklonjene numerologiji in so jo vrgle v isti koš med prepovedane vere skupaj z astrologijo in drugimi oblikami prerokovanja in »magije«.

Vzpon krščanstva in strogi teološki nauki sv. Avrelija Avguština so zadali okultizmu hud udarec. Vendar pa so se nekateri škofi in papeži še vedno spogledovali z okultizmom, tako da so bile numerologija in podobne vede v nekakšni polilegali.

Tako je opat Dorotej iz Gaze v šestem stoletju komentiral in analiziral »Jezusovo število«. Numerologijo so še vedno uporabljali nekateri srednjeveški duhovni in zdravniki, denimo bizantinski zdravnik Aetius Amidenus iz šestega stoletja, ki je uporabljal numerologijo pri zdravljenju različnih bolezni.

Kabalisti v Franciji in Hispaniji pa so veliko doprinesli k popularizaciji in razvoju numerologije od 12. stoletja naprej.

Numerologija je doživela ponoven vzpon v renesansi 16. in 17. stoletja, ko se je več filozofov hermetikov v Zahodni Evropi ukvarjalo z astrologijo, alkimijo in numerologijo. Tako je nemški zdravnik in filozof Cornelius Agrippa (1486-1535) napisal, da imajo vse stvari v vesolju svoja števila ter da vsa števila otipljivih in neotipljivih stvari utelešajo posebno vrednost, skupaj s posebnim magijskim ali transcendentalnim pomenom. Angleški matematik in astrolog John Dee (1527-1608) pa je verjel, da so števila temelj vsega in ključ do znanja ter da je Božje stvarstvo dejanje štetja.MODERNA NUMEROLOGIJA


V 19. stoletju so liberalni režimi sprostili zanimanje za astrologijo in numerologijo tudi med množicami. Okultni vedi sta postali popularni, znanost pa se je v svojem pozitivizmu oddaljila od njiju.

V 19. in zgodnjem 20. stoletju je numerologija postala že zelo vplivna. Moderno pitagorejsko numerologijo sta zastavila ameriška numerologinja L. Dow Balliet (1847-1929), ki je povezala Pitagorova numerološka načela z opisom stvarjenja v Bibliji, in Kalifornijski inštitut za numerične raziskave, ki ga je ustanovila Ballietina učenka dr. Juno Jordan. Njena mama in Ballietina sodelavka Julia Seton Sears pa je numerologiji dala njeno sedanje ime.

Hkrati so se razvijali tudi pogledi, ki so za razliko od pitagorejske šole - ki pripisuje števila posameznim črkam po abecednem zaporedju - poskušali poiskati fonetično-črkovne približke stari semitski oziroma kaldejski numerologiji. Tako se je razvila moderna »kaldejska« ali »hebrejsko-kaldejska« numerologija, ki je na predlogi stare kanaanske gematrije (kodiranja številčnih vrednosti črk-glasov) v 19. stoletju oblikovala adaptirano kaldejsko gematrijo.

Takšen kaldejski numerološki sistem je na začetku 20. stoletja še izpopolnil in populariziral irski astrolog in numerolog grof Louis Hamon (1886-1936), bolj znan kot Cheiro. Cheiro je v svojih delih predstavil starodavna znanja o kaldejski numerologiji in njeno prepletenost z astrologijo in tarotom, črpal pa je tudi iz vedske tradicije, saj je proučeval numerologijo pri indijskih brahmanih.

Še en Anglež, Walter Gibson, je staro kaldejsko numerologijo restavriral nekoliko drugače; nekaterim črkam je pripisal druga števila, nekaterim številom pripisal druge planete ter določil drugačna ujemanja števil. Svoje videnje numerologije je leta 1927 razodel v knjigi Znanost o numerologiji (Science of Numerology or What Numbers Mean to You).

Ker sta kaldejski in pitagorejski sistem numerologije danes najbolj znana in uporabljana, si ju bomo podrobneje ogledali ...KALDEJSKA NUMEROLOGIJA


Kaldejsko ali »mistično« numerologijo danes še vedno uporabljajo po vsem svetu, čeprav ne tako množično kot pozneje nastalo pitagorejsko ali »moderno« numerologijo. Slednja je namreč preprostejša za računanje, medtem ko naj bi kaldejska dajala točnejše rezultate. Druge posebnosti kaldejske numerologije so:

 • Analiza imena v kaldejski numerologiji je ezoterično obarvana in opisuje prikrite sile v ozadju našega življenja.
 • V analizi ni upoštevano rojstno ime, temveč ime, po katerem smo najbolj znani.
 • V kaldejski abecedi ima vsaka črka oziroma glas svojo vibracijo in odgovarjajočo številčno vrednost, vendar ne po vrstnem redu v abecedi, temveč glede na zvočne vibracije črk.
 • Črkam so pripisane le vrednosti od 1 do 8, ne pa tudi 9, ker zvokov, ki imajo v kaldejski abecedi vibracijo številke 9, današnja zahodna abeceda naj ne bi poznala. V samih izračunih pa se seveda uporablja tudi število 9.
 • Kaldejski sistem poleg enomestnih števil razlaga tudi večmestna števila. Večmestna števila se v numerologiji seštevajo oziroma reducirajo, dokler ne pridemo do enomestnega števila. Reducirana enomestna števila predstavljajo človekovo fizično ali materialno plat: kakšni smo v očeh drugih, našo individualnost in osebnost. Nereducirana dvomestna števila pa se obravnavajo posebej in predstavljajo globlje, duhovne ali karmične vplive, ki se skrivajo v človekovem imenu. Nakazujejo našo usodo, ki jo lahko obvladujemo in nevtraliziramo, če upoštevamo nasvete, podane v definicijah teh števil.
 • Na drugem mestu po pomembnosti v kaldejski numerologiji je dan v rojstnem datumu, ki ima prav tako svoj ezoteričen pomen ter vpliva na našo osebnost, zdravje in druge dejavnike. Število dneva rojstva je zelo pomembno, ker ga za razliko od imena ne moremo spremeniti in je v našem življenju konstanta. Skupno število rojstnega datuma je v kaldejskem sistemu manj pomembno.


PITAGOREJSKA NUMEROLOGIJA


Pitagorejska numerologija je danes zelo priljubljena v zahodnih deželah sveta, v zadnjem času pa tudi pri nas. Njene značilnosti so:

 • Za računanje je lažja od kaldejske numerologije, ker posameznim črkam odgovarjajo števila po abecednem vrstnem redu.
 • Ni nam treba poznati pomenov večmestnih števil, temveč le razlage enomestnih števil od 1 do 9.
 • Posebnost je uporaba »mojstrskih števil« 11 in 22, ki ju v pitagorejskem sistemu ne reduciramo.
 • Za razliko od kaldejske je pitagorejska numerologija manj ezoterična in obrnjena bolj k razlagi človekovega psihološkega profila - našega naravnega izražanja in zunanjega vtisa, naših naravnih talentov in sposobnosti ter notranjih motivacij.
 • Vse to nosimo s seboj že od rojstva, zato pitagorejska numerologija uporablja ime, ki smo ga dobili ob rojstvu.

Tako v kaldejski kot v pitagorejski numerologiji pa sta pomen števil in njihova razlaga podobna.
Večina numerologov danes hkrati uporablja različne elemente iz kaldejske in iz pitagorejske numerologije, ki so se dokazali v numerološki praksi. Tak pristop uporabljamo tudi mi.

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije