Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

F4 - Ujemanje števil v numerologiji

Ujemanje števil


V osebni ali pa primerjalni numerološki karti moramo pogledati tudi ujemanje števil - koliko se »razumejo« ali pa »tepejo« glavna numerološka števila: seštevek rojstnega datuma, seštevek rojstnega dneva ...HARMONIČNA IN KONFLIKTNA ŠTEVILA

Če si naredite podrobno numerološko analizo, ki obsega kar nekaj numeroloških števil, boste ugotovili, da so v vaši numerološki karti zastopana skoraj vsa števila od 1 do 9, morda pa tudi kakšno mojstrsko število 11 ali 22. To je razumljivo, saj smo ljudje večplastne osebnosti; v nas je veliko energij, ki želijo priti do izraza.

Nekatera numerološka števila s svojimi energijami so med seboj lepo usklajena, druga pa so si v navzkrižju ter v nas povzročajo notranja protislovja in konflikte.

Zato v poglobljeni numerološki analizi vedno tudi pogledamo, koliko »pašejo skupaj« oziroma »se tepejo« ključna števila v numerološkem profilu posameznika oziroma (če delamo primerjalno analizo) obeh partnerjev.

Za števila, ki se med seboj dobro razumejo, pravimo, da je njihov odnos harmoničen. Druga, ki skupaj ne shajajo tako dobro, pa so v disharmoničnem ali napetem odnosu.

Konfliktna števila lahko v nas ustvarijo disonanco, dokler različnih vibracij ne sprejmemo za svoje. Naša naloga je, da spoštujemo vse dele svoje osebnosti, ki jih predstavljajo različna numerološka števila, ter poskušamo pripeljati naše neskladne dele do ravnovesja in sodelovanja.

Pa si poglejmo, katera števila se v numerologiji razumejo in katera težko shajajo skupaj. To prikazuje preglednica odnosov med števili od 1 do 9 ter mojstrskima številoma 11 in 22:PREGLEDNICA UJEMANJA MED ŠTEVILI

1234567891122
1–1
1–22–2
1–32–33–3
1–42–43–44–4
1–52–53–54–55–5
1–62–63–64–65–66–6
1–72–73–74–75–76–77–7
1–82–83–84–85–86–87–88–8
1–92–93–94–95–96–97–98–99–9
1–112–113–114–115–116–117–118–119–1111–11
1–222–223–224–225–226–227–228–229–2211–2222–22


Ubrane kombinacije zelenih števil se rade privlačijo, neubrane kombinacije rdečih števil se ponavadi odbijajo, napete kombinacije enakih števil pa se privlačijo in odbijajo hkrati.

Različni numerološki avtorji odnosom med števili pripisujejo različne vrednosti. Vsi ti sistemi so bolj ali manj dobri, mi pa uporabljamo zgornjo preglednico, ki je rezultat poglobljene radiestezijske raziskave.UJEMANJE ŠTEVIL V OSEBNI NUMEROLOŠKI ANALIZI


1. UJEMANJE MED KLJUČNIMI ŠTEVILI

Ko delamo numerološko karto za posameznika, najprej analiziramo pet ključnih numeroloških števil. To so Življenjska pot, Samoizrazno število, Motivacijsko število, Osebnostno število in Zrelostno število.

Pri poglobljeni analizi obvezno tudi pogledamo, kako se ta ključna števila ujemajo med seboj.

Prvi primer. Če je denimo naše število Življenjske poti 1, naše Samoizrazno število pa 2, pogledamo v preglednico ujemanja med števili in vidimo, da je njun odnos disharmoničen. To pomeni, da se moramo v življenju posebej potruditi, da uskladimo individualistično energijo števila 1, ki mora biti vodja, z energijo števila 2, ki se najbolje znajde kot del tima. Poskrbeti moramo, da ti različni energiji druga druge ne spodkopavata in da na zdrav način obe lahko prideta do izraza.

Drugi primer. Če je naše število Življenjske poti 1, naše Samoizrazno število pa 3, v preglednici ujemanja med števili vidimo, da je njun odnos harmoničen. To pomeni, da lahko sinergijo njunih energij s pridom izkoristimo v svojem življenju. Morda tako, da svoj umetniški čut, ki ga prinaša energija števila 3, usmerjamo v pionirskem duhu, ki ga vsebuje energija števila 1.

Le malokdo ima harmonične vse odnose med svojimi ključnimi števili. Pri veliki večini ljudi so nekatera ključna števila kompatibilna in nekatera ne.

Pomembno je razumeti, da harmonični odnosi med števili niso sami po sebi dobri in da tudi disharmonični odnosi niso sami po sebi slabi. Neharmonična razmerja med števili so namreč koristna za osebnostno rast. Gre za življenjske izzive, pri katerih se nas preizkuša, kako bomo reagirali tudi v napetih situacijah in odnosih. Nekaj disharmoničnih razmerij med števili je torej zdravih in se zaradi njih ne bi smeli vznemirjati.

Nakateri ljudje imajo izjemno neskladne kombinacije, ki pa jih preobrazijo iz ovire v priložnost za hitro duhovno rast. Spet drugi pa imajo lahko zelo harmonične energije, ki jim osebnostno rast teoretično olajšujejo, a žal stagnirajo v lagodju in priložnosti ne izkoristijo.

Če imamo kakšno kombinacijo števil s konfliktnimi energijami, se vprašajmo:

  • V kateri smeri bi lahko razvijal/a ti dve konfliktni energiji, da se na zdrav način izrazita?
  • Katere praktične korake naj storim, da to uresničim?

Pri primerjanju ključnih števil si lahko pomagamo s spodnjo preglednico, ki grafično prikazuje vseh deset možnih odnosov med ključnimi števili:


PREGLEDNICA UJEMANJA MED KLJUČNIMI ŠTEVILI

 Življenjska potSamoizrazno številoMotivacijsko številoOsebnostno število
Življenjska
pot
Samoizrazno število 
Motivacijsko število  
Osebnostno število   
Zrelostno število    


V prazna bela polja vpišimo pluse (pri harmoničnih odnosih) ter minuse (pri disharmoničnih odnosih), da dobimo pregled njihove kompatibilnosti.

Ta preglednica nam je lahko tudi v pomoč, kadar razmišljamo o spremembi svojega imena. V tem primeru seštejemo vse minuse oziroma disharmonične odnose med ključnimi števili.

Če imamo največ štiri disharmonične odnose, sedanjega imena najbrž ni smiselno spreminjati, razen če za to nimamo zelo specifičnega razloga. Če imamo pet ali šest disharmoničnih odnosov, je sprememba imena včasih dobra, čeprav je morda pametneje, da obstoječe disharmonije poskušamo videti kot izziv za osebno rast. Če pa imamo disharmoničnih odnosov sedem ali več, je sprememba imena lahko realna alternativa.

Seveda gre le za približen izračun, ki ne bi smel biti edina podlaga za spremembo imena. O izbiri novega imena si podrobno preberite v poglavju Sprememba imena z numerologijo.


2. ŽIVLJENJSKA POT IN OSEBNO LETO

Če imamo občutek, da smo v življenju razpeti med različnimi konfliktnimi energijami, je zelo verjetno, da je med našimi ključnimi števili veliko disharmoničnih odnosov.

Možno pa je tudi, da imamo med svojimi ključnimi števili v glavnem harmonične odnose, a se trenutno spopadamo z velikimi težavami. V takem primeru je velikokrat »krivec« število našega Osebnega leta, v katerem se trenutno nahajamo.

Primerjajmo svoje Število Življenjske poti s svojim številom trenutnega Osebnega leta. Če ugotovimo, da sta v disharmoniji, lahko računamo na to, da bodo težave kmalu minile, in s tem razumevanjem krizo lažje prebrodimo.


3. ŽIVLJENJSKA POT IN DAN ROJSTVA

Zanimivo je tudi pogledati, kako se ujemata naše Število Življenjske poti in Število Dneva rojstva. Če sta ti števili v disharmoniji, drugi ponavadi ne vidijo naše prave osebe.

Recimo, da imamo število Življenjske poti 3 in smo rojeni 8. v mesecu. Dan rojstva kaže naš zunanji videz, zato drugi utegnejo misliti, da nas zanima samo posel in da smo starokopitni, ampak za hladno fasado osmice se skriva Življenjska pot 3, ki ima smisel za humor in zabavo.

Če imate Število rojstva v disharmoniji s številom Življenjske poti, poskrbite, da drugim pokažete svoj pravi obraz.

Posebna kombinacija je, kadar ima nekdo Število rojstva in število Življenjske poti enaki – v takem primeru je za druge kakor odprta knjiga in vedno pove, kar misli.UJEMANJE ŠTEVIL NOVEGA IMENA


1. PRIMERJALNA ANALIZA NOVEGA IMENA, KI GA ŽE IMAMO

Kaj pa, če v življenju že imamo novo ime, ki ga sami uporabljamo in po katerem nas kličejo tudi drugi?

V tem primeru je koristno, da naredimo primerjalno numerološko analizo svojega rojstnega in novega imena. Pri tem upoštevamo tri števila: Novo Samoizrazno število, Novo Motivacijsko število in Novo Osebnostno število. Največjo težo v analizi ima Samoizrazno število, malo manjšo Motivacijsko število in še malo manjšo Osebnostno število.

a) Tri števila novega imena najprej primerjamo s Številom Življenjske poti. Tako vidimo, ali je naše novo ime uglašeno z našim življenjskim poslanstvom in našo kariero, ki ju razkriva Število Življenjske poti. Če je Število Življenjske poti bolj uglašeno z našim rojstnim imenom kot z novim imenom, razmislimo o vrnitvi na staro ime (denimo v primeru ženske, ki ob poroki privzame možev priimek).

b) Tri števila novega imena primerjamo z odgovarjajočimi števili rojstnega imena:

  • Primerjava med Samoizraznim številom novega imena ter Samoizraznim številom rojstnega imena nam pove, ali naše novo ime podpira naše prirojene talente in sposobnosti ter splošno življenjsko usmeritev.
  • Primerjava med Motivacijskim številom novega imena ter Motivacijskim številom rojstnega imena nam govori, ali je naše novo ime uglašeno z najglobljo motivacijo naše duše.
  • Primerjava med Osebnostnim številom novega imena ter Osebnostnim številom rojstnega imena pa nam pove, ali naše novo ime ustreza našemu imidžu, s kakršnim se predstavljamo zunanjemu svetu.

c) Na koncu vsa tri števila novega imena primerjamo še med seboj, da vidimo, koliko so odnosi med njimi harmonični. (Ta primerjava ima manjšo težo od primerjav z Življenjsko potjo ter števili rojstnega imena.)


2. PRIMERJALNA ANALIZA NOVEGA IMENA, O KATEREM RAZMIŠLJAMO

Numerološka analiza ujemanja števil našega novega imena je zelo priročna tudi takrat, kadar nameravamo spremeniti svoje ime, a ne vemo, katerega bi izbrali. V tem primeru si pomagamo z naslednjo preglednico.


PREGLEDNICA UJEMANJA ŠTEVIL NOVEGA IMENA

 Novo Samoizrazno številoNovo Motivacijsko številoNovo Osebnostno število
Število Življenjske
poti
543
Rojstno Samoizrazno število5  
Rojstno Motivacijsko število 4 
Rojstno Osebnostno število  3
Novo Motivacijsko število2  
Novo Osebnostno število11 


Preglednica vsebuje vseh devet kombinacij ujemanja števil našega novega imena. Številke v belih poljih označujejo moč oziroma vpliv posameznih kombinacij (številka 5 pomeni najmočnejšo energijo, 1 pa najšibkejšo).

Pri harmoničnih odnosih pred številko vpišimo plus, pri disharmoničnih odnosih pa minus. Na koncu posebej seštejemo vsa števila s plusi in posebej vsa števila z minusi.

Če je seštevek pozitivnih števil večji od seštevka negativnih števil, je to ime dober kandidat za naše novo ime. Seveda toliko bolj, kolikor večja je razlika med pozitivnimi in negativnimi števili.

Seveda gre tudi tukaj zgolj za približen izračun, ki ne bi smel biti edina podlaga za spremembo imena. O izbiri novega imena si podrobno preberite v poglavju Numerološka sprememba imena.UJEMANJE ŠTEVIL MED PARTNERJEMA


1. UJEMANJE MED KLJUČNIMI ŠTEVILI OBEH PARTNERJEV

Ujemanje oziroma neujemanje ključnih števil obeh partnerjev je ponavadi dober pokazatelj o njuni kompatibilnosti.

Ko delamo primerjalno numerološko analizo med dvema partnerjema, si najprej ogledamo ključna numerološka števila vsakega od njiju posebej. Nato pa še pogledamo, koliko se pet ključnih števil enega partnerja ujema s petimi ključnimi števili drugega partnerja.

Število Življenjske poti je v ljubezenskem razmerju zelo pomembno. Če sta števili Življenjske poti obeh partnerjev harmonični, bo takšno razmerje teklo gladko. Če pa sta disharmonični, morata partnerja uskladiti svoje različne življenjske prioritete, karieri in poslanstva.

Tudi Samoizrazno število je v primerjalni partnerski analizi zelo pomembno, saj predstavlja človekove talente in sposobnosti. Če sta Samoizrazni števili obeh partnerjev harmonični, bosta lažje našla skupno življenjsko usmeritev. Če pa sta disharmonični, bosta potrebovala več potrpežljivosti, da uskladita svoja značaja in poklica.

Motivacijsko število nam v primerjalni analizi govori, ali sta partnerja »sorodni duši«. Če sta njuni Motivacijski števili harmonični, lažje razumeta potrebo duše drug drugega. Ča pa sta disharmonični, morata partnerja vložiti več truda, da pomagata drug drugemu izpolniti srčne želje.

Osebnostno število kaže našo zunanjo osebnost. V partnerskem odnosu je to seveda pomembno, čeprav so za uspešno partnersko razmerje dolgoročno pomembnejša ostala ključna števila.

V partnerskem odnosu obvezno analiziramo tudi Zrelostno število. Njegova vibracija pride do izraza v sredini življenja, zato je zelo pomembno za obstanek razmerja v »krizi srednjih let«. Če sta Zrelostni števili obeh partnerjev harmonični, lažje razumeta sanje in želje, ki pridejo na dan okoli štiridesetega leta in partnerju veliko pomenijo za smiselno, izpolnjujoče in srečno življenje. Če pa sta disharmonični, se morata bolj poglobiti v to, kaj je za partnerja najvišji življenjski smisel.

Nekateri numerologi v partnerskem odnosu primerjajo tudi Število Dneva rojstva, reducirano na enomestno število. To število zrcali, kako nas drugi vidijo ob prvem srečanju. Koristno je, da vemo, ali je pri našem partnerju njegovo Število Dneva rojstva v disharmoniji z njegovim Številom Življenjske poti; v tem primeru prvi vtis o njem ne kaže prave slike.


2. UJEMANJE MED ŠTEVILI NOVIH IMEN OBEH PARTNERJEV

Če partnerja uporabljata novo ime, lahko analiziramo tudi ujemanje med tremi števili njunih novih imen: Novim Samoizraznim številom, Novim Motivacijskim številom in Novim Osebnostnim številom.

Če novo ime uporablja le en partner, potem njegovo Novo Samoizrazno število primerjamo z rojstnim Samoizraznim številom drugega partnerja, itd.

Pri partnerski primerjavi si lahko pomagamo z naslednjo preglednico:


PREGLEDNICA UJEMANJA MED ŠTEVILI PARTNERJEV

Numerološko številoPartner 1Partner 2Ujemanje
KLJUČNA ŠTEVILA   
Število Življenjske poti  5
Samoizrazno število  5
Motivacijsko število  4
Osebnostno število  4
Zrelostno število  5
Število Dneva rojstva  1
ŠTEVILA NOVEGA IMENA   
Novo Samoizrazno število  2
Novo Motivacijsko število  1
Novo Osebnostno število  1

V preglednico vpišite vsa ključna števila obeh partnerjev. Če partnerja uporabljata novo ime, potem vpišite še troje števil njunih novih imen. (Če novo ime uporablja le en partner, potem pri drugem partnerju vpišite ustrezna števila rojstnega imena.)

Številke v stolpcu UJEMANJE označujejo moč oziroma vpliv posameznih kombinacij (številka 5 pomeni najmočnejšo energijo, 1 pa najšibkejšo).

Pri harmoničnih odnosih pred številko vpišimo plus, pri disharmoničnih odnosih pa minus. Na koncu posebej seštejemo vsa števila s plusi in posebej vsa števila z minusi.

Če je seštevek pozitivnih števil večji od seštevka negativnih števil, ima ta zveza dobre možnosti za uspeh. Seveda toliko bolj, kolikor večja je razlika med pozitivnimi in negativnimi števili.

Če je večji seštevek negativnih števil, pa ima takšna zveza na splošno slabše možnosti za uspeh. Tudi tak odnos pa je seveda lahko uspešen, če se partnerja trudita razumeti razlike drug drugega in jih resnično sprejmeta.

Po drugi strani pa tudi numerološko harmonično razmerje ni vedno jamstvo, da bo ta odnos uspešen. Kadar partnerja (ali eden od njiju) živita na negativni strani svojih vibracij, ne moreta sprejeti ljubezni, ki bi jo sicer lahko imela. Vsako število ima namreč tako svojo pozitivno kot tudi negativno stran. Numerologinja Glynis McCants v svoji knjigi Love by the Numbers piše, da se moramo v ljubezenski zvezi iskreno vprašati, ali oseba, za katero se zanimamo, živi na pozitivni strani svojih ključnih števil. Če živi na negativni strani, kar še posebej velja za vdajanje alkoholu ali drogam, ta odnos ob še tako dobri numerološki kompatibilnosti ne more biti uspešen.

Kadar je seštevek negativnih števil veliko večji od seštevka pozitivnih števil, potem se moramo resnično vprašati, ali je vredno truda. Vsekakor bo odnos zelo turbulenten. Zaradi "kemije" sta na začetku čutila veliko privlačnost, vendar je vprašanje, ali se bosta zmogla razumeti in uskladiti, ko bo vajin odnos testiran v težavnih življenjskih situacijah. Vseeno pa tudi v takih primerih obstajajo redke izjeme, ki potrjujejo pravilo – odnosi, v katerih oba partnerja živita na pozitivni strani svojih vibracij in z vzajemnim spoštovanjem razvijata svojo zvezo.


3. UJEMANJE MED ŠTEVILI OSEBNEGA LETA

Včasih imamo s svojim partnerjem težavno obdobje in morda celo razmišljamo o tem, da bi se z njim razšli ali se od njega ločili – četudi se numerološko z njim v glavnem ujemamo. V tem primeru Glynis McCants svetuje, da primerjamo svoje in partnerjevo število Osebnega leta. Če ugotovimo, da sta v disharmoniji, lahko računamo, da bodo težave kmalu minile, in s tem razumevanjem krizo lažje prebrodimo.

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije