Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

Numerologija za hobi in razvedrilo


Numerologija

in vaša srečna števila


Numerologija je starodavna, matematično točna metoda, ki razkriva naš značaj, prihodnost in srečne številke – zgolj na podlagi našega rojstnega imena in datuma.

Mavrica in števila

Izmed številnih metod, ki razkrivajo človekov značaj in usodo, je numerologija ena najbolj enostavnih.

Numerologije se za razliko od denimo astrologije lahko zelo hitro naučimo in jo začnemo s pridom uporabljati. Poznati moramo le pomen posameznih števil ter nekaj preprostih pravil za numerološke izračune.

Včasih je bila numerologija okultna veda, ki so jo posvečeni ljubosumno čuvali pred nepoklicanimi. Danes pa si lahko vsakdo sam izračuna svoja srečna števila in jih uporablja v svoj prid. Kako, boste izvedeli na naših straneh o numerologiji.Vibracije števil

Živimo v svetu vibracij. Svojo lastno vibracijo ima prav vse, kar obstaja – od najmanjšega atoma pa do gigantskih planetov.

Različne vibracije imajo posamezni glasbeni toni, posamezne barve, pa tudi posamezni ljudje! Ne rečemo kar tako, da ima nekdo »dobro« ali »slabo vibracijo« …

Metulj število 88

Vsak od nas nosi v sebi dve osebni vibraciji, ki nas spremljata vse življenje in sta zato izjemno pomembni: to sta vibraciji našega imena in rojstnega dneva.

Nikakor ni vseeno, ali nas kličejo Franci ali Francelj. Ali čutite razliko?

To je zato, ker ima vsaka črka drugačno vibracijo. Različne vibracije pa imajo tudi različne številke, ki sestavljajo naš rojstni datum.

Svojemu rojstnemu dnevu in rojstnemu imenu lahko določimo numerološka števila in jih interpretiramo. Tako pridemo do globljega razumevanja samega sebe, svojih prednosti in pomanjkljivosti, vedenjskih vzorcev in talentov, svojih najglobljih potreb in želja.

Lahko bi rekli, da sta vibraciji našega rojstnega imena in datuma ključ, ki nam lahko odpre vrata do samospoznanja in izpolnjenega življenja.

Poglejmo si najprej vibracije, ki jih skrivajo števila rojstnega datuma …Datumska števila


OSEBNA DATUMSKA ŠTEVILA

Na podlagi rojstnega datuma izračunamo različna števila, ki opisujejo našo življenjsko pot in nam govorijo, kakšne situacije in izzivi nas čakajo na tej poti:

Z bolj kompleksnimi izračuni iz rojstnega dneva, meseca in leta izračunamo tudi »ciklusna števila«:

Kozmična ura


UNIVERZALNA DATUMSKA ŠTEVILA

Obstajajo pa tudi »univerzalna števila«, ki veljajo za vse ljudi in katerih vpliv prav tako upoštevamo pri razumevanju osebnih let in mesecev. Med njimi sta najbolj pomembna:

 • seštevek tekočega leta ali Univerzalno leto;
 • seštevek tekočega meseca ali Univerzalni mesec.

Da bi dobili boljši vpogled v človekovo dušo, pa si moramo ogledati …Imenska števila


ROJSTNO IME

Na podlagi rojstnega imena izračunamo različna števila, ki opisujejo nas kot osebo – našo osebnost, naše srčne želje in notranje vrednote. Med njimi so naslednja tri najbolj pomembna:

 • Seštevek vseh črk v rojstnem imenu ali Samoizrazno število, ki kaže naše talente in sposobnosti ter splošno življenjsko usmeritev;
 • Seštevek soglasnikov v rojstnem imenu ali Osebnostno število, ki kaže, kakšne značilnosti projiciramo v zunanji svet;
 • Seštevek samoglasnikov v rojstnem imenu ali Motivacijsko število, ki predstavlja srčno željo duše, ki je prišla na ta svet.

Za dodatno razumevanje si lahko izračunamo še naslednja imenska števila:

 • Število Prvega samoglasnika v imenu, ki dodatno obarva naša čustva in motivacije;
 • Število Prve črke v imenu, ki dodatno pojasni naše talente in sposobnosti;
 • Manjkajoča števila v rojstnem imenu ali števila Karmičnih lekcij, ki kažejo deficitarna področja v našem življenju;
 • Seštevek črk v priimku ali Število priimka, ki razkriva, kaj imamo skupnega z našimi predniki.

Še eno število, ki postane pomembno pozneje v življenju, pa je seštevek rojstnega datuma in celega rojstnega imena. To je tako imenovano Zrelostno število, ki kaže zmožnosti, ki jih lahko razvijemo v svoji zrelosti.


NOVO IME

Vsa ta imenska števila izračunamo iz svojega polnega rojstnega imena. Skozi življenje si seveda pridobimo tudi nova imena, tako da za nas postanejo pomembna tudi druga števila, ampak numerološke vibracije s samega začetka življenja – podobno kot pri rojstni karti v astrologiji – dajejo osnovni ton vsemu, kar sledi.

Svoje ime ljudje spremenijo iz zelo različnih razlogov: ob poroki, iz političnih razlogov, kot umetniški psevdovnim, da prikrijejo svojo identiteto, ob duhovni iniciaciji, vse bolj priljubljeno pa je tudi spreminjanje imena na podlagi numerološkega izračuna.

Za to pa je seveda potrebna detajlna …Numerološka analiza


NUMEROLOŠKI PROFIL

Kot vidite, numerološki profil neke osebe obsega kar nekaj števil, a naj vas to ne zbega. Za osnovno numerološko analizo so dovolj že tri ključna števila: Življenjska pot, ki kaže naše poslanstvo, Samoizrazno število, ki razkriva naše darove in potenciale, in Motivacijsko število, ki predstavlja čustveno silo za našimi dejanji.

Za podrobnejšo razlago si lahko pogledamo spet tri števila: Osebnostno število, ki razkriva naš zunanji obraz, Število Dneva rojstva, ki dodatno razodeva naše talente in sposobnosti, in Zrelostno število, ki postane pomembno v zreli dobi našega življenja.

Za pogled v prihodnost si oglejte števila za prognoze. Pri načrtovanju bližnje prihodnosti so pomembna števila Osebnih let, Osebnih mesecev in Osebnih dni. Pri pomembnih dolgoročnih odločitvah pa upoštevamo števila Življenjskih obdobij, Življenjskih vrhuncev in Življenjskih izzivov.

V napredni numerološki analizi lahko tudi pogledamo, koliko se ujemajo ključna števila v numerološkem profilu osebe. To nam pomaga uglasiti neskladne dele naše osebnosti.


RAČUNANJE NUMEROLOŠKIH ŠTEVIL

Števila roza

Kako pa izračunamo numerološka števila? Podrobna navodila najdete ob opisih posameznih numeroloških števil, na splošno pa velja naslednje:

Pri datumskih številih seštejemo posamezne števke in jih reduciramo (seštevamo), dokler ne dobimo enomestnega števila. Če denimo računamo število Življenjske poti iz rojstnega datuma 13. 4. 1973, je seštevek 28, ki ga reduciramo tako, da seštejemo števki 2 in 8, s čimer dobimo 10, kar zopet reduciramo 1 + 0 je 1.

Izjema je, kadar je seštevek število 11 ali 22. Teh dveh tako imenovanih mojstrskih števil ne reduciramo.

Dobljena števila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 in 22 imajo vsako svoje posebne značilnosti in razlago.

Pri imenskih številih pa vsaki črki pripišemo določeno število in ta števila seštejemo. Seštevek tudi tu zreduciramo na enomestno število.

Črka A ima denimo vrednost 1, črka F vrednost 8 in tako naprej. Za določanje teh vrednosti obstajajo različne "numerološke abecede", ki so se razvile skozi zgodovino …Zgodovina numerologije

Stari zapisi iz mnogih kultur kažejo, da so numerologijo poznali že na začetku pisane zgodovine. Nekaj vidnih primerov so indijske Vede, kitajski Ji džing, hebrejska Kabala in Egipčanska knjiga mrtvih. V Egiptu naj bi se naučil numerologije tudi grški matematik in modrec Pitagora, ki jo je prinesel v Grčijo in razvil sodobno razumevanje o vibracijski naravi števil ter njihovem vplivu na živo in neživo naravo.

Pitagora

Pitagora velja za očeta moderne numerologije in iz njegove numerološke šole je izšla pitagorejska numerologija, ki je danes v svetu najbolj razširjena. V pitagorejski numerološki abecedi posameznim črkam odgovarjajo števila po abecednem vrstnem redu: A=1, B=2 itd.

Drugi danes najbolj priljubljen sistem je kaldejska numerologija, ki naj bi imela korene v stari Babiloniji. V kaldejski numerološki abecedi ima vsaka črka odgovarjajočo številčno vrednost ne po vrstnem redu v abecedi, temveč glede na zvočne vibracije črk.

Večina današnjih numerologov uporablja različne elemente tako iz kaldejske kot iz pitagorejske numerologije, ki so se dokazali v numerološki praksi. Tak pristop uporabljamo tudi mi. Sam pomen in razlaga števil pa sta v kaldejski in pitagorejski numerologiji skoraj enaka.

Numerologija v zadnjem času doživlja pravi razcvet. Z njo si pomagajo milijoni ljudi po vsem svetu, uporabljajo pa jo tudi mnoge znane in slavne osebe.

Zakaj je numerologija tako priljubljena? Ker je zelo praktična in koristna …Praktična uporaba numerologije

Osebna numerologija, ki temelji na našem rojstnem datumu in imenu, nam pomaga:

 • odkriti lastne potenciale in svoje življenjsko poslanstvo
 • živeti v skladu z vibracijami tekočega leta, meseca in dneva
 • pri izbiri partnerja
 • pri izbiri poklica
 • pri izbiri primernih datumov za pomembne sestanke, investicije, projekte, podpis pogodb, registracijo podjetja, potovanja …
 • pri izbiri kandidatov za svoje podjetje …
 • pri skrbi za zdravje
 • pri izbiri ustreznega imena za otroka

Numerologija pa ne velja samo za ljudi; tudi vsaka stvar ima svojo vibracijo, ki jo odseva njeno ime. Zato je numerologija zelo uporabna tudi pri:

 • izbiri srečnega imena podjetja in naših izdelkov
 • izbiri hišnih številk, primernih za naše bivanje
 • analizi imen mest in držav, kamor se nameravamo preseliti
 • analizi telefonske številke za delo, prijatelje
 • igranju na srečo

Uporabnost numerologije pa gre še dlje, če naša osebna števila povežemo z glasbeno in barvno terapijo, astrologijo, kartomancijo …

Poglobljeno razumevanje naših osebnih števil nam omogočajo …Numerološke povezave

Ker ima vse na tem svetu svojo vibracijo, so različni raziskovalci vibracije števil povezali z raznimi drugimi vibracijami. Tako so ugotovili:

 • numerološka števila barv v vidnem spektru
 • numerološka števila glasbenih tonov
 • numerološka števila različnih kristalov
 • numerološka števila planetov v astrologiji
 • numerološka števila čaker v človekovem telesu
 • numerološka števila kart tarota

 

Števila in roka
Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije