Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu
Astronumero Numerološki tečaj

Numerološki vodnik

Numerološki vodnik je spletni tečaj, ki vas bo na enostaven in zanimiv način uvedel v svet numerologije. Korak za korakom boste spoznali vsa numerološka števila, se naučili njihovega izračunavanja in tudi razlaganja. S pomočjo numerologije boste bolje razumeli sebe in druge ter sebi in drugim pomagali v življenju.

Tečaj je razdeljen na šest sklopov: A – Osnove numerologije, B – Datumska števila, C – Imenska števila, D – Števila napovedi, E – Novo ime in F – Numerološka analiza. Gradivo lahko predelujete po vrsti, pogledate pa lahko tudi naprej ali nazaj, kar omogočajo številne povezave. Že komaj čakate? Pa začnimo!
Numerologija za hobi in razvedrilo

Numerologija razkriva naš značaj, prihodnost in srečne številke - na podlagi našega rojstnega imena in datuma.

Beri naprej
A1 - Numerološka zgodovina

Pitagorejska in kaldejska numerologija sta najbolj znani, a numerologija spremlja človeka od samega začetka. Mnogi znani ljudje so uporabljali števila ...

Beri naprej
A2 - Numerološka števila – spoznajte njihov pomen

Numerološka števila - spoznajte skriti pomen, ki ga imajo števila v numerologiji.

Beri naprej
A3 - Osnovna števila v numerologiji

Osnovna števila v numerologiji - skriti pomen števil od 1 do 9

Beri naprej
A4 - Sestavljena števila v numerologiji

Sestavljena števila v numerologiji so dvomestna števila od 10 do 99. Ta števila poudarijo oziroma omilijo določene vidike osnovnih števil.

Beri naprej
A5 - Mojstrska števila - števila s posebno močjo

Mojstrska števila 11, 22 in 33 nosijo v sebi posebno moč in se v numerologiji obravnavajo posebej.

Beri naprej
A6 - Karmična števila kažejo naš karmični dolg

Karmični dolg v numerologiji razkrivajo karmična števila 13, 14, 16 in 19.

Beri naprej
B1 - Datumska števila - naša življenjska pot in lekcije

Število usode in druga števila, izračunana iz rojstnega datuma, razkrivajo našo življenjsko pot in življenjske lekcije.

Beri naprej
B2 - Življenjska pot - število življenjskega poslanstva

"Življenjska pot" ali "Število usode" je numerološki seštevek rojstnega datuma, ki razkriva naše življenjsko poslanstvo.

Beri naprej
B3 - Dan rojstva - ključ pri izbiri poklica

Dan rojstva v numerologiji nam daje hiter vpogled v splošno naravo človeka. Pomaga nam tudi pri izbiri poklica.

Beri naprej
B4 - Rojstni mesec - kako mladost vpliva na zrelo dobo

Rojstni mesec v numerologiji kaže, kako naša mladost vpliva na našo zrelo dobo.

Beri naprej
B5 - Rojstno leto - naše mesto v svetu

Rojstno leto je numerološko število, ki nam pomaga poiskati naše mesto v življenju.

Beri naprej
B6 - Vedenjsko število - naš pridobljen način obnašanja

Vedenjsko število v numerologiji, seštevek dneva in tedna rojstva, predstavlja pridobljen način obnašanja, ki ga lahko spremenimo.

Beri naprej
C1 - Numerologija imena, ki ga dobimo ob rojstvu

Numerologija imena, ki ga dobimo ob rojstvu, razkriva našo dušo in osebnost.

Beri naprej
C2 - Zrelostno število - pot do izpolnjenosti v zreli dobi

Zrelostno število v numerologiji je seštevek rojstnega datuma in imena, ki nam odkriva izpolnjujoče življenje v zrelosti.

Beri naprej
C3 - Samoizrazno število - razlaga imen

Razlaga imen: Samoizrazno število je numerološki seštevek našega rojstnega imena, ki kaže naše talente in sposobnosti.

Beri naprej
C4 - Osebnostno število - kako nas vidijo drugi

Osebnostno število je numerološki seštevek vseh soglasnikov našega imena, ki kaže, kako nas vidijo drugi.

Beri naprej
C5 - Število duše ali motivacijsko število

Število duše ali motivacijsko število v numerologiji kaže našo resnično motivacijo, ki močno vpliva na naše življenjske izbire.

Beri naprej
C6 - Karmična števila - deficitarna področja v našem življenju

Karmična števila so v numerologiji manjkajoča števila v našem imenu, ki kažejo deficitarna področja v našem življenju.

Beri naprej
C7 - Prva črka v imenu - prvi element našega značaja

Prva črka v imenu ima v numerologiji večjo moč od preostalih črk in predstavlja prvi element našega značaja.

Beri naprej
C8 - Prvi samoglasnik v imenu - še več o naših življenjskih motivacijah

Prvi samoglasnik v imenu osvetljuje našo čustveno naravo in osnovne življenjske motivacije, ki jih kaže Motivacijsko število.

Beri naprej
C9 - Število priimka – naši nasledni vzorci

Število priimka v numerologiji predstavlja skupno družinsko energijo; ti nasledni vzorci se vlečejo v rodovih ljudi z istim priimkom.

Beri naprej
D1 - Numerologija prognoze - pomoč pri načrtovanju življenja

Numerologija prognoze - prihodnost nam povedo numerološka števila naših dnevnih, letnih in življenjskih ciklov.

Beri naprej
D2 - Tri Življenjska obdobja - brstenje, zorenje in žetev

Življenjska obdobja v numerologiji opisujejo tri glavna razdobja v našem življenju.

Beri naprej
D3 - Življenjski izzivi – lekcije v treh obdobjih življenja

Trije Življenjski izzivi so numerološka števila, ki opisujejo naše glavne življenjske lekcije.

Beri naprej
D4 - Življenjski vrhunci - štirje glavni življenjski mejniki

Štirje Življenjski vrhunci so numerološka števila, ki opisujejo naše glavne življenjske mejnike ali priložnosti.

Beri naprej
D5 - Osebni dan - individualna napoved po dnevih

Osebni dan je numerološko število, ki nakazuje osebne trende in okoliščine, ki jih lahko pričakujemo v danem dnevu.

Beri naprej
D6 - Osebni mesec - osebna napoved po mesecih

Osebni mesec je numerološko število, ki nakazuje osebne trende in okoliščine, ki jih lahko pričakujemo v danem mesecu.

Beri naprej
D7 - Osebno leto - osebna napoved za celo leto

Osebno leto je numerološko število, ki nakazuje osebne trende in okoliščine, ki jih lahko pričakujemo v danem letu.

Beri naprej
D8 - Univerzalni dan - planetna vibracija v danem dnevu

Univerzalni dan je numerološko število, ki nakazuje splošne trende v posameznih dneh.

Beri naprej
D9 - Univerzalni mesec - splošni trendi v danem mesecu

Univerzalni mesec je numerološko število, ki nakazuje splošne trende v danem mesecu.

Beri naprej
D10 - Univerzalno leto - splošni trendi v koledarskem letu

Univerzalno leto je numerološko število, ki nakazuje splošne trende v danem letu.

Beri naprej
E1 - Novo ime v numerologiji

Če imamo novo ime, nam bo koristila numerološka analiza novega imena. Včasih pa je koristna tudi numerološka sprememba imena.

Beri naprej
E2 - Sprememba imena z numerologijo

Novo ime na podlagi numerološkega izračuna nam lahko pomaga v osebni karieri in duhovni rasti.

Beri naprej
E3 - Novo samoizrazno število dopolnjuje naš značaj

Novo samoizrazno število je v numerologiji seštevek črk našega novega imena, ki dopolnjuje naš značaj.

Beri naprej
E4 - Novo motivacijsko število

Novo motivacijsko število nam pomaga razjasniti, kaj je tisto, kar si resnično želimo od življenja.

Beri naprej
E5 - Menjava priimka v numerologiji

Menjava priimka – število novega priimka izraža željo, da skrenemo s poti, ki nam jo je začrtala naša družina.

Beri naprej
F1 - Numerološka analiza rojstnega imena in datuma

Numerološka analiza rojstnega imena in datuma nam osupljivo veliko pove o nas samih in o drugih ljudeh.

Beri naprej
F2 - Numerološka tabela za preračunavanje črk v številke

Numerološka abeceda - Numerološka tabela za preračunavanje črk našega imena v številke

Beri naprej
F3 - Ključna števila – numerološka števila glede na moč

Najbolj pomembne številke v numerologiji so Ključna števila: seštevek rojstnega datuma, seštevek rojstnega imena ter njun skupen seštevek.

Beri naprej
F4 - Ujemanje števil v numerologiji

Ujemanje števil: kolikšna je skladnost vaših osebnih števil ter vaših in partnerjevih števil

Beri naprej
F5 - Numerološki programi za uporabo na računalniku

Numerološki programi nam olajšajo računanje in razumevanje naših osebnih in srečnih števil.

Beri naprej
Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije