Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

C1 - Numerologija imena, ki ga dobimo ob rojstvu

Kaj v sebi skriva naše rojstno ime? O tem pripoveduje numerologija imena.


Katera beseda ima največjo moč v našem življenju? Naše ime!

Naše ime ima za nas izjemno moč, ker je njegova vibracija vedno z nami. Nenehno ga poslušamo, ko nas drugi kličejo po imenu. Stalno ga beremo v svoji elektronski in navadni pošti. Z njim se podpisujemo v trgovinah in bankah … Ob neprenehnem ponavljanju vibracija našega imena sčasoma pridobi izjemno moč.

To vidimo, kadar nas nekdo pokliče po imenu – takoj se odzovemo, ali pa vsaj našpičimo ušesa.

Za nas same ima naše ime prav magnetno privlačnost. Za druge pa nosi močno sporočilo o nas samih.

Numerologija imena pravi, da ni slučajno, da smo dobili določeno ime. To ime namreč vsebuje sámo naše bistvo, ki naj bi ga uresničili v tem življenju.

Do tega bistva lahko pridemo, če po numerološkem ključu pretvorimo črke svojega rojstnega imena v odgovarjajoča števila. Ko ta števila na različne načine seštejemo, dobimo različna rojstna imenska števila, na podlagi katerih lahko izvemo ogromno o sebi.ROJSTNA IMENSKA ŠTEVILA


Med rojstnimi imenskimi števili v numerologiji so najbolj pomembna tri

Samoizrazno število je seštevek vseh črk našega rojstnega imena in priimka; to število kaže naše talente in sposobnosti ter splošno življenjsko usmeritev. Osebnostno število, seštevek vseh soglasnikov, nam govori, kako nas vidijo drugi oziroma kakšne značilnosti projiciramo v zunanji svet. Motivacijsko število, seštevek vseh samoglasnikov, pa predstavlja srčno željo naše duše. 

Poleg glavnih poznamo še nekaj drugih imenskih števil

Prva črka v imenu dodatno pojasnjuje naše Samoizrazno število, medtem ko Prvi samoglasnik v imenu dodatno razlaga naše Motivacijsko število.Števila Karmičnih lekcij so manjkajoča števila v našem rojstnem imenu,Število Priimka pa pripoveduje o skupni družinski energiji in podedovanih vzorcih.


KAKO IZRAČUNAMO ROJSTNA IMENSKA ŠTEVILA

kaldejskem, najstarejšem sistemu numerologije, ki ga uporabljamo tudi mi, so števila določena glede na zvok posameznih črk. Da bi bila analiza kar najbolj točna, posebej upoštevamo tudi zvoke slovenskih šumnikov ter izgovarjavo črk, ki se v slovenščini včasih razlikuje od njihovega zapisa. Celotno preglednico za pretvorbo črk v številke najdete tukaj

Pri izračunavanju rojstnih imenskih števil uporabimo celo rojstno ime z imenom in priimkom (ali več imeni in priimki), kakor sta zapisana v rojstnem listu. Ne upoštevamo kratic in dodatkov, kot so ml. (mlajši), st. (starejši) in podobno. 

Kaj pa, če je bilo vaše ime na rojstnem listu zapisano narobe? Če sta vaša starša to napako sprejela in vas klicala po »napačnem« imenu, potem pri numerološkem izračunu uporabljajte to »napačno« ime. Če pa starša tipkarske napake na rojstnem listu nista sprejela in ste odraščali ob prvotnem imenu, uporabljajte to prvotno ime. 

Če ste bili posvojeni in ste od krušnih staršev dobili novo ime, uporabljajte svoje prvotno ime, ki ste ga imeli pred posvojitvijo. Če ga ne veste, uporabite najstarejše ime, ki se ga spomnite. Vendar brez prvotnega imena numerološka analiza ne bo popolna, saj je to ime temelj vašega življenja, četudi ga niste nikoli uporabljali.SAMOIZRAZNO ŠTEVILO –
kako izražamo svoj jaz


Seštevek vseh črk celega rojstnega imena numerologi imenujejo Samoizrazno število, pa tudi Število življenjskega poslanstva ali smisla. Sestavljajo ga tako samoglasniki kot soglasniki, zato predstavlja združitev našega notranjega in zunanjega jaza. To število nam razkriva, kdo v resnici smo in kaj bi morali v življenju postati. Tu se počutimo najbolj doma in na ta način samodejno ravnamo.

Samoizrazno število nam govori, v čem smo najboljši ter kakšni so naši prirojeni darovi in poklicni potenciali. Tovrstni poklici nas naravno privlačijo, zato je to število lahko pomemben dejavnik pri izbiri kariere.

Samoizrazno število prav tako nakazuje, kakšni smo do zunanjega sveta; naš način reševanja težav, doseganja ciljev in pogajanja z drugimi, da bi dosegli svoj namen. Prek Samoizraznega števila igramo tudi vlogo učitelja, saj v življenju privlačimo ljudi, ki potrebujejo lastnosti tega števila, da lahko duhovno rastejo.

Živeti v skladu z lastnostmi svojega Samoizraznega števila ni vedno lahko, a je naš cilj tukaj in zdaj, naš življenjski smisel in duhovno poslanstvo. V zgodnejših fazah življenja se ponavadi bolj zavedamo vibracij drugih naših ključnih števil; šele ko uravnovesimo te druge ključne dele, se nam bolj razkrijejo vibracije našega Samoizraznega števila.


KAKO IZRAČUNAMO SAMOIZRAZNO ŠTEVILO?

Da bi dobili Samoizrazno število, seštejemo vrednosti vseh črk rojstnega imena in potem še priimka. (Preglednico za pretvorbo črk v številke najdete tukaj.) Tako ime kot priimek reduciramo, dokler ne pridemo do enomestnega števila (ali mojstrskega števila). Zdaj seštejemo zbir imena in zbir priimka. Dobljeno število po potrebi še naprej reduciramo, dokler ne pridemo do enomestnega števila (ali mojstrskega števila). 

Primer za rojstno ime JANEZ NOVAK: 

J + A + N + E + Z 
1 + 1 + 5 + 9 + 7 = 23 = 5 

N + O + V + A + K 
5 + 7 + 6 + 1 + 2 = 21 = 3 

5 + 3 = 8 


ZA OPISE SAMOIZRAZNIH ŠTEVIL KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE: 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22 OSEBNOSTNO ŠTEVILO –
vtis, ki ga dajemo pred drugimi


Seštevek soglasnikov v rojstnem imenu se imenuje Osebnostno število, numerologi pa mu pravijo tudi Zunanje število, Število zunanjega jaza ali Število zunanjega vtisa. To število predstavlja našo persono, obraz, ki ga kažemo zunanjemu svetu. Kaže vibracije, ki jih projiciramo navzven; kako nas vidijo drugi in kakšen vtis dajemo ljudem okoli nas. 

Ker Osebnostno število odseva prvi vtis, ki ga ustvarimo pred drugimi, nam pomaga razumeti, kakšni smo v očeh drugih in kako lahko z njimi najbolje navežemo stike. 

Osebnostno število predstavlja tiste naše vidike, ki jih pokažemo na začetku odnosov z drugimi ljudmi. Sčasoma, ko si pridobimo njihovo zaupanje, jim začnemo razkrivati svoj notranji jaz, ki ga predstavljata Motivacijsko in Samoizrazno število

Osebnostno število je tudi plod naših fantazij; svet, ki ga ustvarjamo zase v lastni domišljiji. In če fantazijam damo dovolj energije, se rade uresničijo, tako da naposled res postanemo tisto, kar mislimo, da smo. 

Ker Osebnostno število odseva, kako nas vidijo drugi, nam lahko pomaga prepoznati talente in odlike, ki jih sami pogosto ne vidimo. Če nam več ljudi reče, da bi bili dobri v nečem, lahko te svoje sposobnosti izkoristimo. Sčasoma uvidimo, da smo na tem področju res uspešni, in smo nekaj časa s tem čisto zadovoljni. Po določenem času pa utegnemo začutiti, da ta aktivnost ne izpolnjuje naših najglobljih želja in ni tisto, kar nas resnično motivira. To najdemo v vibraciji svojega Motivacijskega števila. 


KAKO IZRAČUNAMO OSEBNOSTNO ŠTEVILO? 

Da bi dobili Osebnostno število, seštejemo vrednosti vseh soglasnikov rojstnega imena in potem še priimka. (Preglednico za pretvorbo črk v številke najdete tukaj.) Tako ime kot priimek reduciramo, dokler ne pridemo do enomestnega števila (ali mojstrskega števila). Zdaj seštejemo zbir soglasnikov imena in zbir soglasnikov priimka. Dobljeno število po potrebi še naprej reduciramo, dokler ne pridemo do enomestnega števila (ali mojstrskega števila). 

Primer za rojstno ime JANEZ NOVAK: 

J + N + Z 
1 + 5 + 7 = 13 = 4 

N + V + K
5 + 6 + 2 = 13 = 4 

4 + 4 = 8 


ZA OPISE OSEBNOSTNIH ŠTEVIL KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE: 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22MOTIVACIJSKO ŠTEVILO –
naša motivacija v življenju


Motivacijsko število je seštevek vseh samoglasnikov v našem rojstnem imenu.

Numerologi mu pravijo tudi Število srčne želje, Število duše, Število duhovne potrebe in Število notranjega jaza, saj nam pove, kaj si globoko v sebi želimo od življenja. Razkriva čustveno silo za vsemi našimi dejanji in nam govori, kaj si v resnici želimo postati ali doseči. Kaže našo resnično motivacijo, ki močno vpliva na naše življenjske izbire.

Motivacijsko število je naš sen in naša življenjska strast. V zahodni kulturi, ki ima poudarek na logiki, je Srčna želja pogosto tisti del nas, na katerega smo najmanj pozorni. Tako vse življenje zgolj plavamo s tokom, ne da bi vedeli, kaj si resnično želimo in kaj je tisto, kar v nas zaneti strast do življenja.

Ko bi le vsi starši razumeli Srčno željo svojih otrok – njihov najgloblji sen ter jih podpirali v tej smeri! Tako bi jim prihranili veliko časa in truda v iskanju sreče. Če sami tovrstne podpore staršev niste bili deležni, vam Motivacijsko število lahko pomaga, da se prek njegove vibracije povežete s svojo intuicijo in začnete slediti svojim srčnim željam.

Motivacijsko število nam daje tudi vpogled v vrednote, ki jih gojimo globoko v sebi: kaj je za nas resnično pomembno, pravično, pošteno itd. To število je naš modri del. Nekateri pravijo, da nam tudi govori, kaj smo bili v prejšnjih življenjih, do kje smo prišli v svojem duhovnem razvoju.


KAKO IZRAČUNAMO MOTIVACIJSKO ŠTEVILO?

Da bi dobili Motivacijsko število, seštejemo vrednosti vseh samoglasnikov rojstnega imena in potem še priimka. (Preglednico za pretvorbo črk v številke najdete tukaj.) Tako ime kot priimek reduciramo, dokler ne pridemo do enomestnega števila (ali mojstrskega števila). Zdaj seštejemo zbir samoglasnikov imena in zbir samoglasnikov priimka. Dobljeno število po potrebi še naprej reduciramo, dokler ne pridemo do enomestnega števila (ali mojstrskega števila). 

Primer za rojstno ime JANEZ NOVAK: 

A + E 
1 + 9 = 10 = 1 

O + A 
7 + 1 = 8 

1 + 8 = 9 

Opomba za angleška imena: V angleščini črki Y in W včasih prištevamo med samoglasnike in včasih med soglasnike. Y je samoglasnik, kadar v zlogu ni drugega samoglasnika (npr. Carolyn) in kadar Y stoji za samoglasnikom, s katerim tvori en sam zvok (npr. Hayden). Slednje pravilo velja tudi za črko W (npr. Shaw). 

ZA OPISE MOTIVACIJSKIH ŠTEVIL KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE: 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22PRVI SAMOGLASNIK V IMENU –
še o čustvih in motivacijah


Prvi samoglasnik v imenu vsebuje dodatno razlago našega Motivacijskega števila (seštevka vseh samoglasnikov). Prvi samoglasnik ga poudari oziroma omili ter podrobneje osvetli našo čustveno naravo in osnovne življenjske motivacije, ki jih kaže Motivacijsko število

Motivacijsko število je eno ključnih števil v numerološki karti, a je nekoliko prikrito. Je pomemben del nas samih, ki ga ne pokažemo zlahka in vsakomur; ponavadi ga poznajo samo naši sorodniki in prijatelji. Prvi samoglasnik našega imena pa je okence, ki tudi neposvečenim omogoči omejen vpogled v naš globlji jaz. Zato ga nekateri numerologi imenujejo tudi Črka odprtega srca. 

Ker Prvi samoglasnik kaže človekovo neprikrito srčno željo, nam pride prav, kadar si želimo ustvariti hitro predstavo o osebi, s katero smo se ravnokar spoznali. 

Kako se Prvi samoglasnik razodeva, je odvisno od tega, ali je dolg ali kratek; dolg samoglasnik je neposreden in odprt, kratek pa bolj pridušen


ZA OPISE PRVIH SAMOGLASNIKOV KLIKNI NA POSAMEZNE ČRKE: 
A       E       I       O       U PRVA ČRKA V IMENU –
podrobneje o našem jazu


V imenu ima prva črka večjo moč od preostalih črk. Ta črka ima močan vpliv na naše ime. Prva črka v imenu, ki je lahko soglasnik ali samoglasnik, dodatno pojasnjuje naše Samoizrazno število (seštevek vseh soglasnikov in samoglasnikov v rojstnem imenu). 

Prvi črki v imenu nekateri numerologi pravijo tudi Temeljno število. Predstavlja namreč prvi element našega značaja, na katerega se opirajo vsi drugi aspekti naše osebnosti. Brez tega temelja se naše ostale značajske lastnosti ne bi imele na kaj opreti. 

Prva črka v imenu nam tudi pomaga, da si lahko ustvarimo dober začetni vtis o talentih in sposobnostih osebe, ki je pred nami. 


ZA OPISE PRVIH ČRK V IMENU KLIKNI NA POSAMEZNE ČRKE: 
A       B       C       Č       D 
E       F       G       H       I 
J       K       L       M       N 
O       P       R       S       Š 
T       U       V       Z       Ž 

HRVAŠKE IN SRBSKE ČRKE: 
Ć       Đ              LJ       NJ KARMIČNA (MANJKAJOČA) ŠTEVILA –
naše karmične lekcije


Karmična števila so števke, ki se niti enkrat ne pojavijo v črkah našega rojstnega imena. Nekateri numerologi jim pravijo tudi števila Karmičnih lekcij. Večina ljudi ima eno ali več Karmičnih števil.

Kažejo nam nekatera deficitarna področja v našem življenju in naši osebnosti, katerim bi morali posvetiti večjo pozornost. Če jih zanemarjamo, nas utegne nanje na bolj boleč način opozoriti sámo življenje, da bi nas spodbodlo na poti do modrosti. Ko se razvijemo tudi na teh področjih, postanemo veliko bolj celostni in izpolnjeni.

Učinek Karmičnega števila je ublažen, če se isto število vsaj enkrat pojavi med našimi ključnimi števili (število Življenjske poti, Motivacijsko število, Osebnostno število, Samoizrazno število in Zrelostno število). 


KAKO IZRAČUNAMO KARMIČNA ŠTEVILA? 

Da bi dobili Karmična števila, izpišemo vrednost vsake posamezne črke rojstnega imena in priimka. (Preglednico za pretvorbo črk v številke najdete tukaj.) Pogledamo, katera različna števila so zajeta v našem rojstnem imenu. Tista števila, ki se ne pojavijo niti enkrat, so naša karmična števila. 

Primer za rojstno ime JANEZ NOVAK: 

J A N E Z N O V A K 
1 1 5 9 7 5 7  6 1 2 

Vidimo, da so v imenu »Janez Novak« vsebovana števila 1, 2, 5, 6, 7 in 9. Manjkajoča števila pa so 3, 4 in 8 in to so karmična števila za Janeza Novaka. 


ZA OPISE KARMIČNIH ŠTEVIL KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE: 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       0 (nobeno) ŠTEVILO PRIIMKA -
družinska energija


Število Priimka v numerologiji predstavlja skupno družinsko energijo oziroma »družinsko sporočilo«. Gre za nasledne vzorce, ki se vlečejo skozi rodove ljudi z istim priimkom.

Ti nasledni temelji, ki jih pridobimo ob rojstvu in v zgodnjem otroštvu, so prav tako pomemben del naše osebnosti in koristno dopolnilo numerološki analizi. Ko bolje razumemo svoje podedovane vrednote in prepričanja, jih lažje sprejmemo in - če nas omejujejo - presežemo.


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILO PRIIMKA?

Da bi dobili Število priimka, seštejemo vrednosti vseh črk rojstnega priimka. (Preglednico za pretvorbo črk v številke najdete tukaj.) Seštevek reduciramo, dokler ne pridemo do enomestnega števila. 

Primer za priimek NOVAK: 

N + O + V + A + K 
5 + 7 + 6 + 1 + 2 = 21 = 3 


ZA OPISE ŠTEVIL PRIIMKA KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE: 
1       2       3       4       5       6       7       8       9 ZRELOSTNO ŠTEVILO –

zmožnosti, ki jih razvijemo v zrelosti


Seštevek našega rojstnega datuma in rojstnega imena (števila Življenjske poti in Samoizraznega številaimenujemo Zrelostno število. Predstavlja harmonično združitev naših glavnih števil in je zelo pomembno, saj nam govori, kaj bi lahko bil naš najvišji življenjski smisel

Zrelostnemu številu različni numerologi pravijo tudi Število moči, Število pravega jaza, Število samouresničenja in včasih Število usode. 

Majhen vpogled v Zrelostno število dobimo pri otroku v njegovih prvih letih, če opazujemo njegovo obnašanje in njegova zanimanja. A kmalu prevladajo drugi vplivi, ki jih odražajo števila Življenjske poti, Motivacijskega števila in Samoizraznega števila. Ko pa se v zreli dobi začnemo spraševati o smislu življenja, se ravnajmo po vibraciji svojega Zrelostnega števila. 

Zrelostno število izraža naše sposobnosti, želje in sanje, ki postopoma pridejo na dan med tridesetim in štiridesetim letom starosti in dosežejo polno moč po štiridesetem letu. Zajema spretnosti in odlike, ki odsevajo naš pravi jaz in bi jih morali poskušati razviti v tem življenju. Vpliv Zrelostnega števila se krepi postopoma; najprej ga morda sploh ne opazimo, dokler čez nekaj časa ne opazimo, da se je naš pogled na življenje spremenil. 

Kdor osebnostno dozori, si več ne prizadeva živeti po zamislih drugih, temveč izhaja iz svoje lastne biti in želi dati lasten edinstven prispevek svetu. Takrat izrazimo poln potencial svojega Zrelostnega števila, kar nas notranje izpolni. Zrelostno število naj bo naše vodilo za smiselno, izpolnjujoče in srečno življenje v naših zrelih letih

Zrelostno število ostaja vedno enako, tudi če kdaj v življenju spremenimo svoje ime. 


KAKO IZRAČUNAMO ZRELOSTNO ŠTEVILO? 

Da bi dobili Zrelostno število, seštejemo število Življenjske poti in Samoizrazno število. (Navodila za njihov izračun si oglejte pri njihovih opisih.) Dobljeno število po potrebi reduciramo, dokler ne pridemo do enomestnega števila (ali mojstrskega števila). 


ZA OPISE ZRELOSTNIH ŠTEVIL KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE: 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22 Viri


Razlage Samoizraznega števila - Astrolabe Personal Numerology (softver)
Razlage Osebnostnega števila - Astrolabe Personal Numerology (softver)
Razlage Motivacijskega števila - Astrolabe Personal Numerology (softver)
Razlage Prvega samoglasnika - Astrolabe Personal Numerology (softver)
Razlage Prve črke v imenu - Heather Lagan (spletni članek) in Jasmina Drašković (spletni članek)
Razlage Karmičnih števil - Astrolabe Personal Numerology (softver)
Razlage Števila priimka - Rosemary K. West: By The Numbers (e-knjiga)
Razlage Zrelostnega števila - Astrolabe Personal Numerology (softver) 

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije