Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

F3 - Ključna števila – numerološka števila glede na moč


Ključna števila

razvrstitev numeroloških števil po njihovi moči


Najbolj pomembne številke v našem življenju
so ključna numerološka števila: Število usode (seštevek našega rojstnega datuma), Samoizrazno število (seštevek rojstnega imena), Osebnostno število (seštevek samoglasnikov rojstnega imena), Motivacijsko število (seštevek soglasnikov rojstnega imena) in Zrelostno število (seštevek rojstnega datuma in imena).

Za podrobno numerološko analizo poleg ključnih števil upoštevamo še sekundarna numerološka števila ter števila našega novega imena.

Ciklusna numerološka števila pa izračunamo, kadar želimo dobiti vpogled v prihodnost.RANGIRANJE NUMEROLOŠKIH ŠTEVIL PO MOČI

Celotna numerološka analiza obsega kar nekaj števil – pet ali šest ključnih numeroloških števil, osem ciklusnih števil, sedem sekundarnih števil, pa števila novega imena … a naj vas to ne zbega.

Osnovno numerološko analizo lahko začnemo že z enim samim številom – seštevkom našega rojstnega dneva – in počasi dodajamo še druga števila po njihovi pomembnosti.VPLIV NUMEROLOŠKIH ŠTEVIL

Vsa numerološka števila nimajo enako močnega vpliva. Spodnja preglednica prikazuje vpliv oziroma moč posameznih numeroloških števil.

Številka 5 pomeni največji vpliv, 1 pa najmanjšega. Gre seveda za približne ocene, saj imajo števila pri različnih ljudeh in v različnih obdobjih različno močan vpliv.

NUMEROLOŠKA ŠTEVILA

Moč

Ključna numerološka števila:

 
Število Življenjske poti5
Samoizrazno število5
Motivacijsko število4
Osebnostno število3
Zrelostno število4
Število dneva rojstva2

Ciklusna numerološka števila:

 
Števila življenjskih obdobij2
Števila življenjskih vrhuncev2
Števila življenjskih izzivov2
Osebno leto2
Osebni mesec1
Osebni dan1
Univerzalno leto1
Univerzalni mesec1
Univerzalni dan1

Sekundarna numerološka števila:

 
Rojstni mesec1
Rojstno leto1
Vedenjsko število1
Prvi samoglasnik v imenu1
Prva črka v imenu1
Karmična (manjkajoča) števila1
Število priimka1

Števila novega imena:

 
Samoizrazno število novega imena3
Motivacijsko število novega imena2
Osebnostno število novega imena2
Prvi samoglasnik v novem imenu1
Prva črka v novem imenu1
Število novega priimka1


KATERO JE MOJE ŠTEVILO?

Najbrž ste se že kdaj vprašali »Katero je moje število?« ali pa »Katero je moje srečno število?« – in ste pri tem mislili na število, ki vas v življenju najbolj predstavlja.

Ampak v resnici nimamo samo enega, ampak dve taki števili – to sta numerološki seštevek našega rojstnega datuma in seštevek našega rojstnega imena.

Ti dve števili sta tudi naši najbolj srečni števili, saj Vesolje v našem življenju naravno manifestira stvari, ki soutripajo z vibracijami teh dveh števil.

Prvo je Število Življenjske poti, seštevek našega rojstnega dneva, ki je kakor Sončevo znamenje v astrologiji – pove nam, kakšni smo v resnici, kakšno je naše poslanstvo in kako se želimo v življenju izraziti.

Drugo pa je Samoizrazno število, seštevek našega rojstnega imena, ki je kakor astrološki Ascendent – opisuje naše darove in potenciale, v čem smo najboljši in kakšni smo do zunanjega sveta.

Tako kot v astrologiji, kjer nam o osebi veliko pove že njeno Sončevo znamenje, nam tudi v numerologiji veliko pove že seštevek rojstnega datuma ali Število Življenjske poti. Tudi izračunamo ga lahko zelo hitro in preprosto; samo seštejemo vse števke v rojstnem datumu.

In če potem izračunamo še Samoizrazno število, imamo že kar dober vpogled v osebo pred nami.

Za podrobnejšo numerološko analizo pa moramo seveda pogledati še druga pomembna števila. Osnovna analiza obsega pet tako imenovanih ključnih numeroloških števil …KLJUČNA ŠTEVILA – OSNOVNI NUMEROLOŠKI PROFIL

Med ključnimi numerološkimi števili sta na prvem mestu Število Življenjske poti in Samoizrazno število, ki smo ju obravnavali zgoraj. Sledi pa jima še troje ključnih števil – Motivacijsko, Osebnostno in Zrelostno število.

Motivacijsko število, seštevek samoglasnikov rojstnega imena, bi lahko primerjali z astrološkim Luninim znamenjem. Razkriva namreč čustveno silo za našimi dejanji in resnično motivacijo, ki vpliva na naše življenjske izbire.

Osebnostno število, seštevek soglasnikov v rojstnem imenu, razkriva naš zunanji obraz oziroma masko, ki si jo nataknemo v javnosti; tako nas drugi vidijo na prvi pogled.

Zrelostno število, seštevek rojstnega datuma in rojstnega imena, pa postane ključno v zreli dobi našega življenja.

Nekateri med ključna numerološka števila uvrščajo tudi Število dneva rojstva. Vendar to število v glavnem le podrobneje pojasnjuje naše Število Življenjske poti oziroma talente, s katerimi si pomagamo, ko stopamo po svoji Življenjski poti.

Ključna numerološka števila torej sestavljajo osnovno numerološko analizo, ki nam da že dokaj podrobno sliko o značaju osebe.

Večino ljudi pa zanima tudi prihodnost, zato po ključnih številih ponavadi naredimo analizo ciklusnih števil …CIKLUSNA ŠTEVILA – NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI

Ciklusna števila s seboj nosijo manj energije kot ključna števila. V numerološki analizi nam pomagajo pri načrtovanju prihodnosti in pomembnih življenjskih odločitvah.

Dolgotrajna ciklusna števila imajo večjo težo, ker razkrivajo devet- ali večletne trende v našem življenju.

Števila Življenjskih obdobij – tri števila, ki predstavljajo tri glavna razdobja v našem življenju;

Števila Življenjskih vrhuncev – štiri števila, ki opisujejo naše glavne življenjske priložnosti v posameznih življenjskih obdobjih;

Števila Življenjskih izzivov – tri števila, ki opisujejo naše glavne življenjske lekcije oziroma preizkušnje v posameznih življenjskih obdobjih.

Kratkotrajna ciklusna števila, ki jih uporabljamo pri načrtovanju bližnje prihodnosti, pa so:

Števila Osebnih let – razkrivajo, kaj lahko pričakujemo v posameznih letih;

Števila Osebnih mesecev – kažejo, kaj nas čaka v posameznih mesecih;

Števila Osebnih dni – govorijo, kaj lahko pričakujemo v posameznih dnevih.

Na koncu si lahko ogledamo še univerzalna ciklusna števila:

Števila Univerzalnih let – nakazujejo, kaj lahko pričakujemo v danem koledarskem letu;

Števila Univerzalnih mesecev – kažejo, kaj lahko pričakujemo v danem koledarskem mesecu.

Števila Univerzalnih dni – kažejo, kaj lahko pričakujemo v danem koledarskem dnevu.

Če želimo še bolj natančno numerološko analizo, si pogledamo še …SEKUNDARNA ŠTEVILA – DODATNE RAZLAGE KLJUČNIH ŠTEVIL

Še manj energije kot ciklusna števila nosijo Sekundarna numerološka števila. Ta pri analizi niso ključna, nam pa pomagajo bolje razumeti naša glavna števila.

Najprej si poglejmo štiri sekundarna imenska števila:

Število Prvega samoglasnika v imenu dodatno pojasnjuje Motivacijsko število oziroma človekova čustva in motivacije;

Število Prve črke v imenu dodatno pojasnjuje Samoizrazno število oziroma človekove talente in sposobnosti;

Števila Karmičnih lekcij so manjkajoče števke v našem imenu in kažejo deficitarna področja v našem življenju;

Število priimka razkriva, kaj imamo skupnega z našimi predniki.

Pa še troje sekundarnih datumskih števil:

Vedenjsko število je seštevek dneva in tedna rojstva, ki razkriva, kako ponavadi delujemo, četudi tako ne čustvujemo;

Rojstni mesec kaže vpliv naše mladosti na zrelo dobo;

Rojstno leto prikazuje splošno témo, ki smo se jo odločili živeti v tem življenju.

Kaj pa, če se človeku v življenju ime spremeni? Potem moramo seveda analizirati tudi novo ime …ŠTEVILA NOVEGA IMENA

Mnogi ljudje v življenju spremenijo ime in za popolno numerološko analizo je treba pogledati tudi nove vibracije, ki jim jih je v življenje prineslo novo ime.

Novo Samoizrazno število, ki dopolnjuje, kompenzira ali nevtralizira naš značaj, je izmed števil novega imena najbolj pomembno.

Na drugem mestu po pomembnosti sta dve števili novega imena:

Novo Motivacijsko število nam pomaga razjasniti, kaj je tisto, kar si resnično želimo od življenja;

Novo Osebnostno število nam pomaga razumeti, kako lahko najbolje delujemo v svoji sredini in družbi.

Naslednji dve števili novega imena osvetljujeta zgornji dve števili:

Prvi samoglasnik v novem imenu podrobneje osvetli našo čustveno naravo in življenjske motivacije, ki jih kaže Motivacijsko število novega imena.

Prva črka v novem imenu dodatno pojasnjuje naše Samoizrazno število novega imena, ki predstavlja značilnosti naše »nove« narave in značaja.

Včasih pa je pomembno, da pogledamo tudi Število novega priimka, ki izraža željo, da skrenemo s poti, ki nam jo je začrtala naša družina.

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije