Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

E1 - Novo ime v numerologiji

Numerološka analiza novega imena


Če smo v življenju spremenili svoje ime ali priimek, kot na primer ob poroki, lahko z numerološko analizo novega imena razumemo svoje nove motive, nagnjenja in talente.

Nekateri ljudje pa si želijo sami spremeniti svoje ime, da bi pospešili svoj osebnostni razvoj ali kariero. V tem primeru je lahko koristna numerološka sprememba imena. Toda sprememba imena prinaša daljnosežne posledice, zato zahteva temeljit premislek.NAŠE NOVO IME

Numerološke vibracije, ki so na nas vplivale ob našem rojstvu, so stalnica, ki nas spremlja vse življenje. Vpliv našega rojstnega imena je sicer do neke mere odvisen od tega, koliko se z njim poistovečamo, vendar nikoli ne izgine - tudi če svoje prvo ime popolnoma pozabimo. Zato so števila, ki jih pokaže numerološka analiza našega rojstnega imena, za osebnostno analizo najbolj pomembna.

Ampak če svoje ime skozi življenje spremenimo, postanejo za nas važna tudi druga števila. Zlasti števila tistega imena, po katerem smo sedaj na splošno znani.

V takem primeru je dobro, da naredimo tudi numerološko analizo svojega novega imena, ki je lahko zelo koristna pri dodatni osvetlitvi naših motivov, nagnjenj in talentov.

Zanimivo je, da novo ime pogosto na nek način kompenzira tista števila (in z njimi povezane lastnosti), ki v našem rojstnem imenu manjkajo ali pa med seboj niso v skladu. Če ime na primer spremenimo zaradi poroke, lahko prenehamo izražati nekatere svoje lastnosti in/ali začnemo kazati neke druge osebnostne črte. In če si nadenemo umetniški psevdonim, lahko začnemo bolj izražati nekatere svoje talente, ki se doslej niso mogli povsem izraziti.

Tudi naši občutki ob novem imenu so drugačni kot ob rojstnem imenu. Novo ime vpliva na to, kaj čutimo sami do sebe, in nekoliko preobrazi našo osebnost.

Kolikšen je vpliv novega imena v primerjavi z našim rojstnim imenom? Na začetku le neznaten. Tudi po enem letu njegov vpliv ponavadi še ni velik. Če pa je minilo že več časa in se s svojim novim imenom močno poistovečamo, je njegov vpliv seveda močnejši. Po treh do petih letih uporabe njegov učinek včasih celo preseže učinek rojstnega imena, če slednjega nikoli ne uporabljamo in ne mislimo nanj.RAZLOGI ZA SPREMEMBO IMENA

Ime največkrat spremenimo čisto avtomatično, ko se nas »prime« kakšen vzdevek, ali pa se sami raje predstavljamo s krajšim imenom.

Novo ime je lahko na primer »Lojze Petrič« glede na ime »Alojzij Petrič« iz rojstnega lista.

Gre torej za ime, ki se razlikuje od našega rojstnega imena in priimka in ga zdaj uporabljamo skupaj s svojim priimkom. To ime nam je na jeziku, kadar mislimo o sebi, in ga uporabljamo, kadar se neformalno predstavljamo drugim.

So pa seveda še mnogi drugi razlogi, zaradi katerih lahko dobimo novo ime:

  • kultura - kadar se ženska v naši zahodni kulturi poroči in privzame možev priimek;
  • posvojitev - krušni starši spremenijo otrokovo ime;
  • poklic - če umetnik ali politik privzame primernejše ime za predstavljanje v javnosti;
  • vera - če ob duhovni iniciaciji dobimo duhovno ime in nas potem mnogi kličejo po tem imenu;
  • simbolična gesta - za osamosvojitev od družine, izražanje življenjske filozofije, globlje osebne spremembe …;
  • prikrivanje identitete - pred nasilnim partnerjem, pred roko pravice, kot tajni agenti …;
  • osebnostna rast - če se odločimo za (numerološko) spremembo imena, da bi obogatili svoje življenje.


NUMEROLOŠKA ANALIZA NOVEGA IMENA

Numerološka analiza novega imena, ki prinaša nove vibracije v naše življenje, zajema naslednja števila:

Pri analizi novega imena ne uporabimo Zrelostnega števila, ker je to vezano le na naše rojstno ime.

Števila novega imena primerjajmo s števili svojega rojstnega imena. Pri tem so najpomembnejša Samoizrazno, Motivacijsko in Osebnostno število novega imena.

V našem življenju je vpliv rojstnega imena vedno prisoten, vendar lahko nekatere njegove težavne aspekte omilijo ali nevtralizirajo števila našega novega imena - zlasti če se s svojim novim imenom močno poistovečamo.SAMOIZRAZNO ŠTEVILO NOVEGA IMENA

Samoizrazno število novega imena je seštevek vseh črk našega novega imena; imena, s katerim se sedaj predstavljamo.

Seštevek našega rojstnega imena ali Samoizrazno število predstavlja pozitivne in negativne značilnosti naše narave in značaja. Samoizrazno število našega novega imena pa te značilnosti dopolnjuje, kompenzira ali nevtralizira. Ali pa ga poudari - kadar sta samoizrazni števili rojstnega in novega imena enaki.

Samoizrazno število novega imena dobimo tako, da seštejemo vse črke svojega novega imena - na isti način kot pri Samoizraznem številu.


ZA OPISE SAMOIZRAZNIH ŠTEVIL NOVEGA IMENA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22MOTIVACIJSKO ŠTEVILO NOVEGA IMENA

Motivacijsko število novega imena je seštevek vseh samoglasnikov našega novega imena; imena, s katerim se sedaj predstavljamo.

Seštevek samoglasnikov našega rojstnega imena ali Motivacijsko število predstavlja tisto, kar si globoko v srcu v življenju najbolj želimo. Motivacijsko število našega novega imena pa našo srčno željo dopolnjuje in včasih (kadar sta motivacijski števili rojstnega in novega imena enaki) poudari. Pogosto nam pomaga razjasniti, kaj je tisto, kar si resnično želimo od življenja, in kako lahko presežemo omejitve, ki jih sami sebi postavljamo na poti do uresničitve svoje srčne želje.

Motivacijsko število novega imena dobimo tako, da seštejemo vse samoglasnike svojega novega imena - enako kot pri Motivacijskem številu.


ZA OPISE MOTIVACIJSKIH ŠTEVIL NOVEGA IMENA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22OSEBNOSTNO ŠTEVILO NOVEGA IMENA

Osebnostno število novega imena je seštevek vseh soglasnikov našega novega imena; imena, s katerim se sedaj predstavljamo.

Seštevek soglasnikov našega rojstnega imena ali Osebnostno število predstavlja naš obraz, ki ga kažemo zunanjemu svetu, in tiste naše vidike, ki jih pokažemo na začetku odnosov z drugimi ljudmi. Osebnostno število našega novega imena pa to sliko dopolnjuje in nam pomaga razumeti, kako lahko najbolje delujemo v svoji sredini in družbi.

Osebnostno število novega imena dobimo tako, da seštejemo vse soglasnike svojega novega imena - na isti način kot pri Osebnostnem številu.

Razlage Osebnostnih števil novega imena so enake kot pri Osebnostnih številih rojstnega imena.PRVI SAMOGLASNIK V NOVEM IMENU

Prvi samoglasnik v novem imenu vsebuje dodatno razlago Motivacijskega števila novega imena (seštevka vseh samoglasnikov našega novega imena). Prvi samoglasnik v novem imenu ga poudari oziroma omili ter podrobneje osvetli našo čustveno naravo in življenjske motivacije, ki jih kaže Motivacijsko število novega imena.

Prvi samoglasnik v novem imenu (ki odseva vibracije našega novega imena) dopolnjuje našo globoko srčno željo in jo včasih (kadar je enak kot prvi samoglasnik rojstnega imena) poudari.

Razlage Prvih samoglasnikov v novem imenu so enake kot pri Prvih samoglasnikih v rojstnem imenu.PRVA ČRKA V NOVEM IMENU

V imenu ima prva črka večjo moč od preostalih črk. Prva črka v novem imenu dodatno pojasnjuje naše Samoizrazno število novega imena, ki predstavlja značilnosti naše »nove« narave in značaja.

Razlage Prvih črk v novem imenu so enake kot pri Prvih črkah v rojstnem imenu.ŠTEVILO NOVEGA PRIIMKA

Število našega rojstnega Priimka predstavlja nasledne vzorce, ki jih privzamemo ob rojstvu in v zgodnjem otroštvu. Število našega novega priimka pa na nek način izraža željo, da skrenemo s poti, ki nam jo je na začetku življenja začrtala naša družina.

Če sta števili našega rojstnega priimka in novega Priimka enaki, to pomeni, da smo pot svoje družine zdaj vsaj deloma sprejeli za svojo.

Da bi dobili Število novega priimka, seštejemo vrednosti vseh črk novega priimka. (Preglednico za pretvorbo črk v številke najdete tukaj.) Seštevek reduciramo, dokler ne pridemo do enomestnega števila.


ZA OPISE ŠTEVIL NOVEGA PRIIMKA KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9NUMEROLOŠKA SPREMEMBA IMENA

Danes se vse več ljudi odloča za numerološko spremembo svojega imena, da bi tako ali drugače izboljšali kakovost svojega življenja.

Taka poteza je lahko zelo koristna, saj z novim imenom pritegnemo v svoje življenje nove vibracije, ki si jih želimo. Vendar sprememba imena s seboj prinaša zelo globoke in daljnosežne posledice, zato zahteva temeljit premislek.

S pravilno izbiro novega imena lahko pospešimo svojo osebnostno rast in si celo izboljšamo možnosti za umetniško ali politično kariero.

Po drugi strani pa lahko z neoptimalno spremembo imena sprožimo učinke, ki si jih nismo niti najmanj želeli.

Zato si moramo najprej postaviti več vprašanj:

Ko se za novo ime odločimo, ga moramo seveda tudi dosledno uporabljati, sicer bo njegov vpliv minimalen.

PODROBEN POSTOPEK, KI VAM JE LAHKO V OPORO PRI ODLOČANJU O SPREMEMBI IMENA IN PRI SAMEM IZBORU NOVEGA IMENA, navajamo na strani Sprememba imena z numerologijo.Viri

Razlage Samoizraznega števila novega imena - Hans Decoz: Numerology, Key To Your Inner Self (knjiga)
Razlage Motivacijskega števila novega imena - Hans Decoz: Numerology, Key To Your Inner Self (knjiga)
Razlage Števila novega priimka - Rosemary K. West: By The Numbers (e-knjiga)

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije