Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

B1 - Datumska števila - naša življenjska pot in lekcije

Število usode in druga
števila iz rojstnega datuma


Naš rojstni dan v sebi skriva več numeroloških števil.

Najbolj pomembno med njimi je Število usode ali Število Življenjske poti – zbir celotnega rojstnega datuma.

Precejšnjo težo ima tudi Število dneva rojstva, manjšo pa Število rojstnega leta, Število rojstnega meseca in Vedenjsko število (zbir dneva in meseca rojstva).ROJSTNI DATUM

Naš rojstni datum ima posebno vibracijo in moč, saj ni naključje, da se rodimo prav na določen dan, mesec in leto. Po prepričanju starodavnih numerologov je naš rojstni datum usklajen s kozmičnimi silami, ki nam pomagajo pri utelešenju in na celotni življenjski poti.

Po posebnem numerološkem ključu lahko iz rojstnega datuma ugotovimo svoja "osebna srečna števila" ali »števila usode«. Ta števila nam veliko povedo o našem mestu na tem svetu in o preizkušnjah, ki nas čakajo v življenju.

Najbolj pomembno med njimi je Število Življenjske poti – zbir celotnega rojstnega datuma. Precejšnjo težo v numerologiji ima tudi Število dneva rojstva, manjšo pa Število rojstnega leta, Število rojstnega meseca in Vedenjsko število (zbir dneva in meseca rojstva).

Izračunavanje: V numerologiji izvlečemo pomen iz rojstnega dneva, meseca in leta tako, da seštejemo posamezne števke. V večini primerov je seštevek dvo- ali večmestno število. To se potem s seštevanjem števk reducira v enomestno število. Izjema je, kadar je seštevek mojstrsko število, kot sta 11 in 22, ki se ne reducira. Ta podvojena števila imajo poseben pomen in razlago.

Pri izračunavanju upoštevamo dejanski rojstni datum, tudi če je na primer v rojstnem listu vpisan narobe.ŠTEVILO ŽIVLJENJSKE POTI

Seštevku rojstnega dneva, meseca in leta numerologi pravijo Življenjska pot, Življenjska lekcija, včasih pa tudi Število Usode.

Kot že samo ime pove, Število Življenjske poti razodeva naše življenjsko poslanstvo in življenjsko delo. Označuje glavno lekcijo, ki smo se jo prišli naučit na ta svet. Razkriva priložnosti, ki bi jih morali izrabiti, če želimo kar najbolje izkoristiti svoje prirojene sposobnosti.

Na podlagi vibracije Števila Življenjske poti ponavadi izberemo svojo kariero, ali pa se ta vibracija izrazi prek naših ostalih zanimanj.

Lastnosti tega števila se velikokrat zrcalijo tudi v ljudeh in izkušnjah, ki jih pritegnemo v svoje življenje, da bi razvili vse svoje potenciale. Svojih življenjskih lekcij pa nismo zmeraj veseli. Včasih čutimo celo odpor do značilnosti svojega Števila Življenjske poti, ki se zrcalijo v drugih; mi sami pa lahko delujemo v popolnem nasprotju z njim.

Če pa hodimo po življenjski poti, ki nam je bila dodeljena, se izognemo notranjim konfliktom in frustracijam ter se razvijamo na način, najboljši za našo naravo. Ko najdemo svoje pravo mesto v svetu, se počutimo kot doma.

Vpliv Števila Življenjske poti je običajno močnejši po petintridesetem letu.


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILO ŽIVLJENJSKE POTI?

Vzemimo za primer rojstni dan Slovenije 25. junija 1991, ki ga praznujemo kot Dan državnosti.
Najprej reduciramo število leta na dve cifri: 1 + 9 + 9 + 1 = 20.
Sedaj seštejemo števila dneva, meseca in leta: 25 + 6 + 20 = 51.
Seštevek še enkrat reduciramo, da dobimo Število Življenjske poti: 5 + 1 = 6.
(Izjema: Če je seštevek dneva, meseca in leta Mojstrsko število 11 ali 22, ga ne reduciramo, ampak ga razlagamo kot število 11 oziroma 22.)


ZA OPISE ŠTEVIL ŽIVLJENJSKE POTI KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22ŠTEVILO DNEVA ROJSTVA

Dan v mesecu, na katerega smo se rodili, je Število Dneva rojstva. To število od 1 do 31 nam daje hiter vpogled v našo splošno naravo.

Število Dneva rojstva bi lahko primerjali z »Lunino« naravo v astrologiji. Je del naše narave, ki ga razvijemo že na začetku življenja. Opisuje posebne talente in značilnosti, ki jih negujemo od zgodnjega otroštva. Označuje darove, sposobnosti in pomagala, ki smo jih prinesli s seboj v življenje ter je ključni dejavnik, na podlagi katerega izberemo svoj poklic. Najmočnejši vpliv ima nekje med 28-im in 56-im letom starosti.

Dan rojstva nam tudi govori, kako vidimo sami sebe. Pogosto kaže tiste naše sposobnosti, ob katerih se dobro počutimo. Dobri prijatelji nas običajno bolj prepoznajo po značilnostih Dneva rojstva kot pa po glavni temi Življenjske poti.

Nekateri numerologi pri dvomestnih številih Dneva rojstva analizirajo tudi njihove reducirane vrednosti. Če je denimo nekdo rojen 15. v mesecu, to Število Dneva rojstva reduciramo, tako da seštejemo 1 + 5 = 6 in upoštevamo tudi razlago za število 6. Vendar pa imajo osebe, rojene 6. v mesecu, kljub nekaterim osnovnim podobnostim precej različne darove od tistih, ki so bile rojene 15. ali pa 24. v mesecu (2 + 4 = 6).


ZA OPISE ŠTEVIL DNEVA ROJSTVA KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE:ŠTEVILO ROJSTNEGA MESECA

Število rojstnega meseca nam je v pomoč pri analiziranju značaja.

Mesec rojstva ima namreč velik vpliv na človekov značaj in kaže, kako naša zgodnejša leta, ko se še oblikujemo, vplivajo na naše življenje v zrelosti.

Dogodki v mladosti, ko naša usoda še ni zacementirana, pomagajo oblikovati našo življenjsko pot, ki najbolj pride do izraza med 28-im in 56-im letom starosti.


ZA OPISE ŠTEVIL ROJSTNEGA MESECA KLIKNI NA POSAMEZNE MESECE:ŠTEVILO ROJSTNEGA LETA

Leto, v katerem smo se rodili, prikazuje splošno témo, ki smo se jo odločili živeti v tej inkarnaciji.

Solarno leto našega rojstva nam govori, kakšne izkušnje bomo imeli, tako da lažje poiščemo svoje mesto v življenju. Leto rojstva razkriva tudi naše obveznosti, ki nam bodo pomagale v dozorevanju in razvoju.

Ker število rojstnega leta odraža naš značaj, nas ponavadi privlačijo ljudje, katerih število rojstnega leta je kompatibilno z našim. Zato nam v družbi ali službi najbolj odgovarjajo ljudje s številom rojstnega leta, ki je enako ali skladno z našim, saj na podzavestni ravni naša duševnost čuti notranjo podobnost, ki nam pomaga doseči skupne cilje.


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILO ROJSTNEGA LETA?

Da dobimo Število Rojstnega leta, seštejemo vse njegove števke, potem pa seštevek reduciramo na eno število.

Če je nekdo na primer rojen leta 1971, je račun takle:
1 + 9 + 7 + 1 = 18
1 + 8 = 9
Število Rojstnega leta te osebe je torej 9.


ZA OPISE ŠTEVIL ROJSTNEGA LETA KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9VEDENJSKO ŠTEVILO

Vedenjsko število podobno kot Število Dneva rojstva daje hiter vpogled v našo splošno naravo. Toda za razliko od Dneva rojstva, ki je vedno del naše splošne narave, Vedenjsko število predstavlja pridobljen način obnašanja, ki ga s prizadevanjem lahko spremenimo.

Medtem ko Število Dneva rojstva opisuje naše čustvene in instinktivne odzive, nam Vedenjsko število razkriva, kako ponavadi delujemo, četudi tako ne čustvujemo.

Vedenjsko število govori, s čim naredimo vtis na druge, ko nas šele spoznajo. To število razkriva vedenje, ki smo ga odkrili v letih oblikovanja svoje osebnosti in s katerim smo najlažje dobili tisto, kar smo potrebovali. Ker tako dobro deluje, nam je prešlo v meso in kri in smo ga privzeli kot svojo splošno držo. Pogosto pa se zgodi, da drugi ljudje, ko nas bolje spoznajo, postanejo zbegani, ker nismo oseba, za kakršno so nas imeli in kakršno so pričakovali.

Če je naše Vedenjsko število neskladno s Številom Dneva rojstva in Številom Življenjske poti, radi privlačimo ljudi na podlagi svojega Vedenjskega števila, ki pa niso resnično združljivi z našim pravim jazom. V tem primeru je najbolje, da ljudi, ki jih želimo bolje spoznati, že na začetku seznanimo s to svojo dvojno naravo.

Kadar pa smo mi sami zbegani, ker določena oseba, ki jo želimo bolje spoznati, nikakor ne odgovarja opisu njenega Števila Življenjske poti, je koristno, da proučimo njeno Vedenjsko število.


KAKO IZRAČUNAMO VEDENJSKO ŠTEVILO?

Da dobimo Vedenjsko število, najprej seštejemo števili dneva in meseca rojstva, potem pa seštevek reduciramo na eno števko.

Če je nekdo na primer rojen 17. septembra, je račun takle:
17 + 9 = 26
2 + 6 = 8
Vedenjsko število te osebe je torej 8.


ZA OPISE VEDENJSKIH ŠTEVIL KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9Viri

Razlage Števil Življenjske poti – Astrolabe Personal Numerology (softver)

Razlage Števil Dneva rojstva – Zorica Cvetković: Astronumerologija (knjiga)

Razlage Števil Rojstnega meseca – Tracy Porter: Your Birth Month: A Guide to Character Analysis (spletna stran)

Razlage Števil Rojstnega leta – Tracy Porter: Your Birth Year: A Guide to Self Awareness (spletna stran)

Razlage Vedenjskih števil – Glynis McCants: Glynis Has Your Number (knjiga) 

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije