Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

A4 - Sestavljena števila v numerologiji


Sestavljena števila


Sestavljena števila v numerologiji so dvomestna števila od 10 do 99.

Ta števila poudarijo oziroma omilijo določene vidike osnovnih števil. Nekateri numerologi si z njimi pomagajo, kadar pri analizi potrebujejo dodaten vpogled ali potrditev.

Spodaj navajamo razlago pomenov dvomestnih števil, ki jo je podal veliki numerolog Cheiro.10

Predstavlja čast, vero, samozaupanje, vzpone in padce, dobro in slabo. Odvisno od naših želja nas to število vodi v dobro ali slabo.

11

Predstavlja skrite nevarnosti, zahrbtnost in težave od drugih.

12

Predstavlja trpljenje, skrbi in žrtvovanje. Oseba je žrtvovana za načrte in spletke drugih.

13

Predstavlja spremenjene načrte, spremembo kraja, preobrat in propad ter nepričakovane nevarnosti.

14

Predstavlja gibanje, kombinacijo ljudi in stvari, nevarnost pred naravnimi elementi, kot so ogenj, zemlja, zrak, voda in eter. Je zelo dobro število za denarne posle, špekulacije in poslovne spremembe, vendar prinaša tudi določeno tveganje oziroma nevarnost zaradi delovanja drugih.

15

Odlično število za sprejemanje uslug, darov in denarja. Prinaša srečo in moč, razen v povezavi s števili 4 in 8; takrat lahko postane zelo nevarno in destruktivno. 

16

Predstavlja nesreče in prekrižane načrte. 

17

To število predstavlja duhovnost, mir, ljubezen in nesmrtnost. Je zelo srečno število, razen v povezavi s števili 4 ali 8; v tem primeru je rezultat kaos in uničenje. 

18

To število predstavlja materializem, ki poskuša uničiti duhovnost. Pomeni tudi spore, družinske prepire, vojno, ulične boje, prevrate, eksplozije in revolucije. Lahko predstavlja denar, zaslužen s proizvodnjo in prodajo orožja. Nakazuje tudi zahrbtnost, varanje in nevarnost zaradi naravnih elementov. 

19

Predstavlja uspeh, spoštovanje, čast in srečo. Znano je kot »nebeško število«. 

20

To število onemogoča materialni uspeh. Predstavlja nove načrte, nove ambicije in nove cilje. Napoveduje tudi ovire in zastoje. Pomeni hkratno odložitev načrtov in ovire pri izvajanju projektov. 

21

To število predstavlja napredovanje, uspeh, povišanje in čast v življenju. Pomeni tudi zmago po dolgem boju. 

22

To število pomeni iluzijo ali zaslepljenost, življenje v oblakih. Predstavlja napačno razsojo in zapoznelo spoznanje o grozeči nevarnosti. 

23

Predstavlja uspeh in pomoč od drugih ter zaščito od ljudi na visokem položaju. 

24

To število predstavlja pomoč in družbo ljudi na visokih položajih. Pomeni tudi korist od oseb nasprotnega spola. 

25

To število pomeni moč na podlagi izkušenj in koristi, pridobljenih z opazovanjem ljudi in stvari. Predstavlja tudi borbo in težave v mladosti. 

26

Predstavlja velike nevarnosti in nesreče zaradi druženja z ljudmi. Pomeni tudi uničenje in izgube zaradi špekulacij, zapeljanosti, slabih partnerjev in združenj. 

27

To število predstavlja avtoriteto, moč in oblast. Za osebe s tem številom je bolje, da izpolnjujejo svoje lastne načrte in zamisli in se ne ravnajo po nasvetu drugih. 

28

To je število velikih obljub. Nakazuje tudi izgubo zaradi zaupanja v druge, nasprotovanje, konkurenco in trgovino ter nevarnost od pravnih zadev. Predstavlja človeka, ki znova in znova začenja svoje življenje in se vedno znova vrača na začetek. 

29

To število nakazuje negotovost, zahrbtnost in prevare od drugih. Pomeni tudi nevarnosti, nezanesljive prijatelje, žalost in prevare od nasprotnega spola. 

30

Ne prinaša niti sreče niti nesreče. Včasih je lahko močno, včasih pa zelo šibko število. 

31

Za to število velja enako kot za število 30, prinaša pa še izolacijo in osamljenost. 

32

To število nosi lastnosti števil 14 in 23. 

33

To število je kakor število 24. 

34

To število je kakor število 25. 

35

To število je kakor število 26. 

36

To število je kakor število 27. 

37

Predstavlja dobra prijateljstva in partnerstva vseh vrst. Pomeni tudi uspeh v odnosih z nasprotnim spolom. 

38

To število je kakor število 29. 

39

To število je kakor število 30. 

40

To število je kakor število 31. 

41

To število je kakor število 32. 

42

To število je kakor število 24. 

43

To je nesrečno število. Predstavlja revolucijo, prevrate, konflikte, neuspehe in preprečevanje. 

44

To število je kakor število 26. 

45

To število je kakor število 27. 

46

To število je kakor število 37. 

47

To število je kakor število 29. 

48

To število je kakor število 30. 

49

To število je kakor število 31. 

50

To število je kakor število 32. 

51

To število ima veliko moč in predstavlja naravo bojevnika. Prinaša tudi nepričakovano izboljšanje situacije. Zelo ugodno je za voditelje in z vojsko povezane ljudi, vendar nosi tudi grožnjo z atentatom od tekmecev in sovražnikov. 

52

To število je kakor število 43.


Vsako število nad 52 izračunamo tako, da od njega odštevamo število 9, dokler ga ne zreduciramo na 52 ali manj ter potem upoštevamo pomen tega števila.

Če na primer želimo ugotoviti pomen števila 98, to storimo takole: 98 - 9 = 89 - 9 = 80 - 9 = 71 - 9 = 62 - 9 = 53 - 9 = 44. Pomen števila 98 je torej enak pomenu števila 44.


Vir: Cheiro's Book of Palmistry, Numerology And Astrology (knjiga)

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije