Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

F5 - Numerološki programi za uporabo na računalniku


Numerološki programi


Numerološki programi nam lahko močno olajšajo delo pri računanju in razumevanju naših osebnih števil.

Za razliko od programov za astrologijo, ki jih je zelo veliko, boste našli le malo računalniških programov za numerološke izračune in interpretacije. Nekatere bomo tukaj opisali.NUMEROLOŠKI KALKULATOR


Za naše jezikovno področje priporočamo Numerološki kalkulator – preprost, a zmogljiv slovenski numerološki program, uporaben tako za hobi kot za resno numerološko delo.

Numerološki kalkulator

Program vsebuje štiri ločene kalkulatorje – za datumska, imenska in ciklusna števila ter za numerološko napoved. Z njegovo pomočjo lahko izračunamo 28 različnih numeroloških števil (5 datumskih, 8 imenskih in 15 ciklusnih) ter tudi preberemo razlage svojih osebnih števil.

Sam program ne zahteva posebne namestitve, toda na računalniku morate imeti nameščen program za urejanje preglednic (npr. Microsoft Excel ali pa brezplačni OpenOffice Calc). Deluje v vseh glavnih operacijskih sistemih – Windows, Macintosh in Linux.

Numerološki kalkulator je na voljo v treh jezikih: slovenščini, hrvaščini in angleščini (Numerology Assistant).

Pomembno je, da imenska števila izračunava po kaldejsko-slovenskem numerološkem sistemu, ki ga tudi sami uporabljamo.NUMEROLOGY CALCULATOR


Za samo izračunavanje je priročen brezplačni Numerology Calculator, ki lahko računa imenska števila tako po kaldejskem (angleškem) sistemu kot tudi po pitagorejskem sistemu, pa tudi osnovna datumska števila. Ne vsebuje pa razlag izračunanih števil.

Numerology Calculator

Numerology Calculator žal »ne razume« slovenskih šumnikov in tudi ne omogoča, da bi v njem spremenili vrednosti črk, zato ima za slovenska imena le omejeno vrednost.PERSONAL NUMEROLOGY


Med dražjimi profesionalnimi numerološkimi programi velja omeniti Alabe Personal Numerology. Vgrajene ima tri sisteme izračunavanja – pitagorejskega, kaldejskega in Agripovega – omogoča pa tudi dodajanje še novih sistemov po želji. Žal imamo pri ustvarjanju novih sistemov izračunavanja na voljo le izbor angleških črk; če želimo recimo ustvariti sistem s slovensko kaldejsko abecedo, si lahko za silo pomagamo tako, da vrednosti slovenskih črk č, š in ž pripišemo angleškim črkam Q, X in Y.

Program vsebuje tudi razlage glavnih datumskih in imenskih numeroloških števil (v angleščini) ter omogoča dodajanje lastnih razlag. Vsebuje tudi numerološko napoved za dve leti naprej ter srečna števila po posameznih mesecih. Vse skupaj lahko potem natisnemo v ličnem izpisu.NUMBEROLOGY


Zanimiv je tudi brezplačni program Numberology, ki sicer analizira le datumska števila. Podaja zelo podrobne razlage-napovedi za Osebna leta, Osebna četrletja, Osebne mesece, Osebne tedne in Osebne dneve. Program je v angleščini, omogoča pa tudi ročen vnos slovenskih razlag.

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije