Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

F1 - Numerološka analiza rojstnega imena in datuma


Numerološka analiza


Numerološka analiza števil je veščina, ki se je ni težko naučiti, pove pa nam osupljivo veliko o nas samih in o drugih ljudeh.

Na tej strani boste spoznali vse elemente numerološke analize, nakar se boste lahko tudi sami lotili osebne ali partnerske analize, ali pa analize novega imena.KAKO NAM KORISTI NUMEROLOŠKA ANALIZA?

Na podlagi števil v naši numerološki analizi dobimo boljše razumevanje o samem sebi. Tako lahko v življenju naredimo pravilne izbire, upoštevajoč svoje resnične potrebe.

Vzemimo praktičen primer. Če je denimo seštevek našega rojstnega datuma ali Število Življenjske poti 4, ki je število stabilnosti in konzervativnosti, potem se ne bomo lotevali projektov z nepredvidljivim izidom. Če pa je naše Število življenjske poti 5, število svobode in prilagodljivosti, se bomo takšnih projektov z veseljem lotili.

Druga stvar je, da nam numerološka analiza omogoča učinkovito načrtovati prihodnost. Če poznamo števila svojih osebnih numeroloških ciklov, se lahko pripravimo na priložnosti in izzive, ki nas čakajo v različnih dneh, mesecih, letih in obdobjih našega življenja.

In tretjič, numerološka analiza je izvrsten vodič v osebnostni rasti in samospoznavanju. Pomaga nam pri razkrivanju tistih delov nas samih, ki jih dosedaj nismo poznali ali razumeli ali pa jih nismo dovolj uporabljali.

Poglejmo si najprej elemente, ki jih potrebujemo za numerološko analizo …7 ELEMENTOV NUMEROLOŠKE ANALIZE

Če želimo zase ali za koga drugega narediti numerološko analizo, moramo poznati naslednjih sedem elementov:

1. Rojstni datum in rojstno ime

Potrebujemo točne podatke o rojstnem datumu in imenu. Upoštevamo dejanski rojstni datum, tudi če je v rojstnem listu vpisan narobe, in rojstno ime, kakor je zapisano v rojstnem listu. Več o tem si preberite v poglavju Kako izračunamo rojstna imenska števila.

2. Reduciranje večmestnih števil

Poznati moramo način numerološkega reduciranja večmestnih števil. To je način računanja, pri katerem seštevamo posamezne števke, dokler ne pridemo do enomestnega števila. Npr. datum 15. avgusta 1963: 1 + 5 + 8 (avgust) + 1 + 9 + 6 + 3 = 33 = 3 + 3 = 6.

Izjema je, kadar je seštevek rojstnega datuma ali imena število 11 ali 22. Teh tako imenovanih »mojstrskih števil« ne reduciramo.

3. Numerološka abeceda

Pri izračunavanju imenskih števil moramo poznati »numerološko abecedo«– numerične vrednosti posameznih črk. Pomen imena izračunamo tako, da seštejemo vrednosti vseh njegovih črk. Seštevek tudi tu zreduciramo na enomestno oziroma mojstrsko število. Lahko si pomagate s preglednico z numerološko abecedo, ki jo uporabljamo mi.

4. Pomeni števil v numerologiji

Poznati moramo osnovne numerološke pomene števil od 1 do 9 ter mojstrskih števil 11 in 22. V numerologiji imajo števila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 in 22 vsako svoje posebne značilnosti in razlago. Več o tem si preberite v poglavju Numerološka števila.

5. Izračunavanje numeroloških števil

Naučiti se moramo izračunavanja različnih numeroloških števil iz datumov in imen. Kako jih izračunamo, je opisano ob vsakem številu posebej v poglavjih o datumskih številihimenskih številih in ciklusnih številih. Lahko pa si pomagamo tudi z računalniškimi programi.

6. Rangiranje numeroloških števil

Različna numerološka števila rangiramo po njihovi moči oziroma vplivu. Za uvodno numerološko analizo je dovolj, da upoštevamo že eno ali dve najbolj pomembni števili. V podrobni numerološki analizi pa obravnavamo kaka dva ducata numeroloških števil, zato moramo vedeti, katera med njimi so ključna in imajo največjo težo. Več o tem si preberite na strani o ključnih in ostalih numeroloških številih.

7. Ujemanje med numerološkimi števili

Pri poglobljeni analizi upoštevamo tudi medsebojno ujemanje med različnimi numerološkimi števili. Več o tem si preberite v poglavju o ujemanju numeroloških števil.

Zdaj pa je čas – če se še niste – da se lotite svoje prve numerološke analize! Začnimo z osebno numerološko analizo …OSEBNA NUMEROLOŠKA ANALIZA

A. Uvodna osebna analiza:

Za začetek lahko analiziramo samo eno, dve ali tri numerološka števila, za katera potrebujemo le rojstni datum in jih ni težko izračunati.

Najprej pogledamo Število Življenjske poti – seštevek rojstnega datuma. Temu lahko dodamo Število dneva rojstva, ki dodatno pojasni Število Življenjske poti. Uvodno analizo lahko obogatimo še z napovedjo za naslednje leto, ki jo vsebuje Število Osebnega leta.

Pomagajte si s Predlogo za uvodno analizo.

B. Osnovna osebna analiza:

Osnovna numerološka analiza obsega pet števil, ki imajo v numerologiji največjo moč oziroma vpliv. To so tako imenovana Ključna numerološka števila. V osnovno numerološko analizo lahko vključimo še Število dneva rojstva ter Število Osebnega leta za enoletno napoved.

Pomagajte si s Predlogo za osnovno analizo.

C. Podrobna osebna analiza:

Pri podrobni analizi upoštevamo vsa numerološka števila: pet ključnih števil, osem sekundarnih števil in devet ciklusnih števil.

  • Najprej analiziramo ključna števila ter preverimo, kako se ujemajo med seboj.
  • Nato pogledamo še preostala datumska in imenska števila.
  • Na koncu opravimo še analizo ciklusnih števil, na podlagi katere naredimo numerološko napoved.

Tistim, ki poznate astrologijo, bo v pomoč naslednja primerjava: Datumska števila so kakor planeti v astroloških znamenjih (dajo okvir), imenska števila so kakor astrološke hiše (dajo osebno noto), ujemanja med ključnimi števili so kakor astrološki aspekti, ciklusna števila pa kakor tranziti.

Pomagajte si s Predlogo za podrobno analizo.

D. Analiza novega imena:

Če v življenju pridobimo novo ime, po katerem nas drugi kličejo in katerega mi sami dlje časa uporabljamo, je koristno, da naredimo tudi Osebno numerološko analizo novega imena.

  • Najprej analiziramo troje glavnih in troje sekundarnih števil našega novega imena.
  • Nato troje glavnih števil novega imena (Novo Samoizrazno število, Novo Motivacijsko število in Novo Osebnostno število) primerjamo s števili svojega rojstnega imena.
  • Na koncu tri glavna števila novega imena primerjamo še med seboj.

Pomagajte si s Predlogo za analizo novega imena.PRIMERJALNA NUMEROLOŠKA ANALIZA

Primerjalno numerološko analizo naredimo pri ugotavljanju kompatibilnosti s partnerjem, staršem, otrokom, uslužbencem, delodajalcem in podobno.

Ko delamo primerjalno numerološko analizo med dvema partnerjema, si najprej ogledamo ključna numerološka števila vsakega od njiju posebej. Nato pa še pogledamo, koliko se števila enega partnerja ujemajo s števili drugega partnerja.

A. Uvodna primerjalna analiza:

V uvodni analizi pogledamo samo Števili Življenjske poti pri obeh partnerjih ter preverimo, ali sta kompatibilni. Lahko še tudi preverimo, ali se ujemata njuni Števili Osebnega leta.

Pomagajte si s Predlogo za uvodno primerjalno analizo.

B. Podrobna primerjalna analiza:

Pomagajte si s Predlogo za podrobno primerjalno analizo.SINTEZA NUMEROLOŠKE ANALIZE

Zadnji, a ključen element numerološke analize je sinteza. Iz numerološke karte posameznika moramo izluščiti pomembne elemente in jih povezati v smiselno celoto. Potem lahko osebi svetujemo, kako si lahko v življenju pomaga z vedenjem o svojih številih.

Pri numerološki sintezi upoštevajmo naslednje:

1. NEKATERA ŠTEVILA SO SI LAHKO PROTISLOVNA. Nekdo ima recimo število Življenjske poti 4, kar pomeni, da ljubi organiziranost in rutino, ampak to nujno ne pomeni, da ta isti človek ne more biti tudi prilagodljiv in zabaven. Slednji lastnosti utegnemo najti v drugih njegovih ključnih številih.

2. PRI INTERPRETACIJAH ŠTEVIL SO PODANI OPISI ČISTIH TIPOV. Upoštevajmo, da so za posamezna števila podani opisi njihovih čistih tipov. Razumljivo je, da teh značajskih potez nobeden od nas ne izraža v čisti obliki.

3. ENERGIJE ŠTEVIL NISO VEDNO URAVNOVEŠENE. Energije posameznih števil niso vedno uravnovešene; včasih so izražene premalo in včasih preveč.

Vzemimo za primer osebo s številom 1, ki je po naravi pogumna. Če je energija tega števila pretirano izražena, smela enka postane noro drzna. Kadar pa energija enke ni dovolj razvita, je človek strahopeten.

Kako se pri posameznih številih kaže uravnovešena energija, pretirano izražena energija ali pa premalo izražena energija, si poglejte v poglavju Osnovna števila v numerologiji.

Vzrok neuravnovešenih energij je velikokrat v našem odraščanju. Zaradi predsodkov naše družine, naših nadrejenih ali vrstnikov razvijemo prepričanje, da je kakšen del našega značaja nesprejemljiv, zato ga utegnemo zatreti v sebi ali izražati na nezdrav način.

Ko oseba, kateri delamo numerološko analizo, spozna svoja ključna števila, jo to lahko spodbudi, da prebudi svoje uspavane energije ter zaživi v skladu s svojo pravo naravo, ki jo edina lahko notranje izpolni.

4. POGLEJMO, ČE SE KAKŠNA ŠTEVILA PONAVLJAJO. Če se v numerološki analizi kakšno število večkrat pojavlja, to pomeni, da je njegova energija v življenju te osebe veliko močnejša.

5. POSLUŠAJMO INTUICIJO. Ko delamo numerološko analizo za sebe ali za druge, se oslonimo tudi na svoje občutke. Kaj nam pravi intuicija?

Numerologija je eksaktna veda, zato v numerološki analizi intuicije načeloma ne potrebujemo. Toda s pomočjo intucije numerološka veščina sčasoma postane umetnost, ki nas pripelje do globljih uvidov, razumevanja sebe, sočutja do drugih in do harmonije z vesoljem.

6. VODIMO ZAPISKE. Koristno je, da si svoja spoznanja in intuitivne prebliske zapisujemo v beležnico. Ko jih na koncu pregledamo, veliko lažje naredimo numerološko sintezo.

7. ČIM VEČ VADIMO. Najprej proučimo svoja lastna števila. Potem analizirajmo števila svojih družinskih članov, sorodnikov, prijateljev … torej oseb, o katerih že precej vemo, in jih poizkušajmo prepoznati v numeroloških vrednostih, ki jih dobimo. Potem njihova števila primerjajmo s svojimi. Prek števil bomo videli, zakaj se z nekaterimi razumemo bolj in z nekaterimi manj, zakaj so odnosi takšni, kot so, in kako jih lahko izboljšamo. Ko si tako pridobimo dovolj izkušenj, se lahko odločimo tudi za resno numerološko delo.

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije