Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

F1 - Numerološka analiza imena i datuma rođenja


Numerološka analiza

Numerološka analiza brojeva je vještina koju nije teško naučiti, ali nam govori jako puno o nama samima i o drugima.
Na ovoj stranici ćete se upoznati sa svim elementima numerološke analize, nakon čega ćete moći i sami napraviti osobnu i partnersku numerološku analizu te analizu novog imena.


KAKO NAM KORISTI NUMEROLOŠKA ANALIZA?

Na temelju brojeva u našoj numerološkoj analizi bolje razumijemo sebe. Na taj način možemo napraviti prave izbore u životu, uzimajući u obzir svoje stvarne potrebe. Uzmimo praktičan primjer. Na primjer, ako je zbroj našeg datuma rođenja ili broja Životnog puta 4, što je broj stabilnosti i konzervativnosti, tada nećemo poduzimati projekte s nepredvidivim ishodom. Međutim, ako je naš broj Životnog puta 5, broj slobode i fleksibilnosti, rado ćemo se prihvatiti takvih projekata.

Druga stvar je da nam numerološka analiza omogućuje učinkovito planiranje budućnosti. Poznavajući brojeve naših osobnih numeroloških ciklusa, možemo se pripremiti za prilike i izazove koji nas očekuju u pojedinnim danima, mjesecima, godinama te razdobljima našeg života.

I treće, numerološka analiza odličan je vodič u osobnom rastu i samospoznaji. Pomaže nam otkriti one dijelove sebe koje nismo poznavali ili razumjeli ili ih nismo dovoljno koristili.

Pogledajmo sada sve elemente koji su nam potrebni za numerološku analizu…7 ELEMENATA NUMEROLOŠKE ANALIZE

Ako želimo napraviti numerološku analizu za sebe ili za nekog drugog, moramo znati sljedećih sedam elemenata:

1. Datum rođenja i rođeno ime

Potrebni su nam točni podaci o datumu rođenja i rođenom imenu. U obzir uzimamo stvarni datum rođenja, čak i ako je netočno upisan u rodni list, te rođeno ime kako je napisano u rodnom listu. Više o tome pročitajte u poglavlju Kako izračunati imenske brojeve.

2. Reduciranje višeznamenkastih brojeva

Moramo poznavati metodu numerološke redukcije višeznamenkastih brojeva. Ovo je metoda izračunavanja u kojoj se pojedinačne znamenke zbrajaju dok se ne postigne jednoznamenkasti broj. Na primjer datum 15. kolovoza 1963.: 1 + 5 + 8 (kolovoz) + 1 + 9 + 6 + 3 = 33 = 3 + 3 = 6.

Iznimka je kada je zbroj datuma rođenja ili imena broj 11 ili 22. Ovi takozvani 'karizmatični brojevi' se ne reduciraju.

3. Numerološka abeceda

Pri izračunavanju imenskih brojeva potrebno je poznavati 'numerološku abecedu' - brojčane vrijednosti pojedinih slova. Značenje imena izračunava se zbrajanjem vrijednosti svih njegovih slova. I ovdje se zbroj reducira na jednoznamenkasti (ili karizmatični) broj. Možete si pomoći tablicom s numerološkom abecedom koju koristimo i mi.

4. Značenje brojeva u numerologiji

Trebamo poznavati osnovna numerološka značenja brojeva od 1 do 9 te karizmatičnih brojeva 11 i 22. U numerologiji brojevi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 i 22 imaju svaki svoje posebne karakteristike i tumačenje. Više o tome pročitajte na stranici Numerološki brojevi.

5. Izračunavanje numeroloških brojeva

Moramo naučiti kako se izračunavanju različiti numerološki brojevi iz datuma i imena. Kako se izračunavaju opisano je za svaki numerološki broj posebno u poglavljima o datumskim brojevima, imenskim brojevima i ciklusnim brojevima. Ali možemo si pomoći i s računalnim programima.

6. Rangiranje numeroloških brojeva

Različite numerološke brojeve rangiramo prema njihovoj snazi odnosno utjecaju. Za uvodnu numerološku analizu dovoljno je upotrijebiti jedan ili dva najvažnija broja, dok u detaljnoj numerološkoj analizi koristimo više od dvadeset numeroloških brojeva, pa moramo znati koji su od njih ključni i imaju najveću težinu. Više o tome pročitajte na stranici o ključnim i ostalim numerološkim brojevima.

7. Slaganje numeroloških brojeva

U detaljnoj analizi uzimamo u obzir i međusobnu podudarnost različitih numeroloških brojeva. Više o tome pročitajte na stranici o numerološkom slaganju brojeva.

Sada je vrijeme - ako već niste - da napravite svoju prvu numerološku analizu! Počnimo s osobnom numerološkom analizom…OSOBNA NUMEROLOŠKA ANALIZA

A. Uvodna osobna analiza:

Za početak možemo analizirati samo jedan, dva ili tri numerološka broja, za koje nam je potreban samo datum rođenja i nije ih teško izračunati.

Prvo, pogledajmo broj životnog puta – zbroj datuma rođenja. Tome možemo dodati i Broj dana rođenja, što dodatno objašnjava Broj Životnog puta. Uvodnu analizu možemo obogatiti prognozom za sljedeću godinu koja se nalazi u Osobnom broju godine.

Možete upotrijebiti Predložak za uvodnu osobnu analizu.

B. Osnovna osobna analiza:

Osnovna numerološka analiza uključuje pet brojeva koji imaju najveću moć ili utjecaj u numerologiji. To su takozvani ključni numerološki brojevi. U osnovnu osobnu analizu možemo uključiti i Broj dana rođenja te broj Osobne godine za jednogodišnju prognozu.

Možete upotrijebiti Predložak za osnovnu osobnu analizu.

C. Detaljna analiza:

U detaljnoj analizi razmatramo sve numerološke brojeve: pet ključnih brojeva, osam sekundarnih brojeva i devet ciklusnih brojeva.

  • Prvo analiziramo ključne brojeve te provjerimo kako se međusobno slažu.
  • Zatim pogledamo preostale datumske i imenske brojeve.
  • Na kraju, napravimo analizu ciklusnih brojeva za numerološku prognozu.

Za poznavatelje astrologije od pomoći će biti sljedeća usporedba: datumski brojevi su kao planeti u astrološkim znakovima (daju okvir), imenski brojevi su kao astrološke kuće (daju osobni pečat), podudarnosti između ključnih brojeva su kao astrološki aspekti, a ciklusni brojevi su poput tranzita.

Možete upotrijebiti Predložak za detaljnu osobnu analizu.

D. Analiza novog imena:

Ako u životu dobijemo novo ime, kojim nas drugi zovu i koje i sami duže vrijeme koristimo, korisno je napraviti Numerološku analizu novog imena.

  • Prvo analiziramo tri glavna i tri sekundarna broja našeg novog imena.
  • Zatim tri glavna broja novog imena (Sudbinski broj, Motivacijski broj i Broj ličnosti novog imena) uspoređujemo s tim brojevima rođenog imena.
  • Na kraju se međusobno uspoređuju tri glavna broja novog imena.

Možete upotrijebiti Predložak za analizu novog imena.USPOREDNA NUMEROLOŠKA ANALIZA

Usporedna numerološka analiza radi se pri utvrđivanju kompatibilnosti s partnerom, roditeljem, djetetom, zaposlenikom, poslodavcem i sl.

Kada radimo usporednu numerološku analizu između dva partnera, prvo pogledamo ključne numerološke brojeve svakog od njih posebno. Zatim gledamo koliko se brojevi jednog partnera podudaraju s brojevima drugog partnera.

A. Uvodna usporedna analiza:

U uvodnoj analizi pogledamo samo brojeve Životnog puta oba partnera i provjerimo jesu li kompatibilni. Također možemo provjeriti podudaraju li se brojevi njihovih Osobnih godina.

Možete upotrijebiti Predložak za uvodnu usporednu analizu.

B. Detaljna usporedna analiza:

Možete upotrijebiti Predložak za detaljnu usporednu analizu.SINTEZA NUMEROLOŠKE ANALIZE

Posljednji, ali ključni element numerološke analize je sinteza. Iz numerološke karte pojedinca trebamo izdvojiti važne elemente i povezati ih u smislenu cjelinu. Tada možemo savjetovati osobu kako si može pomoći u životu poznavajući svoje brojeve.

U numerološkoj sintezi trebamo uzeti u obzir:

1. NEKI BROJEVI MOGU BITI PROTURJEČNI. Na primjer, ako netko ima broj Životnog puta 4, što znači da voli organizaciju i rutinu, to ne znači nužno da ta osoba ne može biti fleksibilna i zabavna. Potonja svojstva možemo pronaći u drugim njezinim ključnim brojevima.

2. U TUMAČENJIMA BROJEVA DANI SU OPISI ČISTIH TIPOVA. Imajte na umu da su za pojedinačne brojeve dani opisi njihovih čistih tipova. Razumljivo je da te karakterne osobine nitko od nas ne izražava u čistom obliku.

3. ENERGIJE BROJEVA NISU UVIJEK URAVNOTEŽENE. Energije pojedinih brojeva nisu uvijek uravnotežene; ponekad su izražene premalo, a ponekad i previše.

Uzmimo za primjer osobu s brojem 1, koja je po prirodi hrabra. Ako je energija ovog broja pretjerano izražena, odvažna jedinica postaje ludo hrabra. Ali kada energija jedinice nije dovoljno razvijena, osoba je kukavica.

Uzrok neuravnoteženih energija često je u našem odgoju. Zbog predrasuda naše obitelji, nadređenih ili vršnjaka, razvijamo uvjerenje da je neki dio našeg karaktera neprihvatljiv, pa ga možemo potiskivati ​​u sebi ili izražavati na nezdrav način.

Kada osoba kojoj radimo numerološku analizu upozna svoje ključne brojeve, to je može potaknuti da probudi svoje uspavane energije i živi u skladu sa svojom pravom prirodom koja joj jedina može donijeti unutarnje ispunjenje.

4. POGLEDAJMO DA LI SE NEKI BROJEVI PONAVLJAJU. Ako se neki broj pojavljuje više puta u numerološkoj analizi, to znači da je njegova energija mnogo jača u životu te osobe.

5. SLUŠAJTE INTUICIJU. Kad radite numerološku analizu za sebe ili za druge, također se oslanjajte na svoje osjećaje. Što vam govori intuicija?

Numerologija je egzaktna znanost, pa u načelu intuicija u numerološkoj analizi nije potrebna. No, uz pomoć intuicije, vještina numerologije s vremenom postaje umjetnost koja nas vodi do dubljih uvida, samospoznaje, suosjećanja s drugima i harmonije sa svemirom.

6. VODITE BILJEŠKE. Korisno je zapisivati ​​svoje uvide i intuitivne bljeskove u bilježnicu. Kada ih na kraju pregledate, puno ćete lakše napraviti numerološku sintezu.

7. VJEŽBAJTE ŠTO JE VIŠE MOGUĆE. Prvo, proučite svoje vlastite brojeve. Zatim analizirajte brojeve članova svoje obitelji, rodbine, prijatelja… odnosno ljudi o kojima već dosta znamo i pokušajmo ih prepoznati u dobivenim numerološkim vrijednostima. Onda usporedimo njihove brojeve s našima. Pomoću brojeva vidjeti ćemo zašto se s nekima bolje slažemo, a s drugima manje, zašto su odnosi takvi kakvi jesu i kako ih možemo poboljšati. Kada na taj način steknemo dovoljno iskustva, možemo se odlučiti i za ozbiljan numerološki rad.

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za svakoga – Web stranica za ljubitelje numerologije