Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

F2 - Numerološka tablica za preračunavanje slova u brojke


Numerološka tablica


Za izračunavanje numerološkog značenja nečijeg imena, trebamo poznavati numeričke vrijednosti pojedinih slova. Te nam vrijednosti pokazuje Numerološka tablica.

Ovdje ćemo spomenuti različite numerološke tabele te navesti numerološku tablicu koju mi sami koristimo.

Kroz povijest, razvilo se nekoliko numeroloških škola koje koriste različite ključeve za preračunavanje slova u brojke. Među njima, danas se najviše koriste pitagorejska i kaldejska škola.

Mi koristimo kaldejsku numerologiju, koja je najstarija i najviše se koristi u našim krajevima. U tom sustavu numerologije, brojčana vrijednost pojedinih slova određuje se prema njihovom zvuku.

Pri tome, mi koristimo poboljšani kaldejski sistem preračunavanja za hrvatska/srpska imena, koji uzima u obzir zvukove svih posebnih hrvatskih slova.PITAGOREJSKA NUMEROLOŠKA TABLICA

U pitagorejskom sustavu brojevi su raspoređeni po abecednom redu. Na engleskom jeziku, to izgleda ovako:

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Pitagorejska numerološka tablica, engleska verzija


U Hrvatskoj, neki pitagorejski numerolozi jednostavno koriste englesku abecedu - ali za imena u našim krajevima je, naravno, ispravnije koristiti pitagorejski sustav s hrvatskom abecedom:

123456789
ABCČĆDĐE
FGHIJKLLJM
NNJOPRSŠTU
VZŽ

Pitagorejska numerološka tablica, hrvatska/srpska verzijaKALDEJSKA NUMEROLOŠKA TABLICA


U kaldejskom numerološkom sustavu, koji je izveden iz hebrejskog alfabeta, brojevi se pripisuju pojedinim slovima prema njihovim zvučnim vibracijama. Britanac Cheiro, otac moderne kaldejske numerologije, uspostavio je sustav koji se danas najviše koristi:

123456789
ABCDEUOF
IKGMHVZP
JRLTNW
Q S X
Y

Kaldejska numerološka tablica, engleska verzija (prema Cheiru)


Za razliku od pitagorejskih, kaldejski numerolozi nisu suglasni u određivanju brojčanih vrijednosti slova. Tako je, na primjer, Englez Walter Gibson, Cheirov mlađi suvremenik, nekim slovima odnosno zvukovima odredio drukčije brojeve (X=6, C=2, H=8, CH=8, TH=9).

Kaldejski numerolozi nesuglasni su i u drugim jezicima, koji imaju drukčija zvukovna i vibracijska svojstva od engleskog. Od mnogih verzija kaldejske numerološke tablice s dodanim hrvatskim/srpskim slovima, sljedeća se dosta koristi na našim prostorima:

123456789
ABCDEUOF
IKGMHVZP
JRLTN Ž
 SĆČNJ
 ŠĐ
   LJ

Kaldejska numerološka tablica, hrvatska/srpska verzija 1


Neki drugi numerolozi pak hrvatskim slovima pridaju drukčije vrijednosti.

Neki također uvode vrijednost broja 9, koji Kaldejci navodno nisu koristili, jer je to sveti broj. Ali to je vjerojatno samo mit. Kaldejci su, naime, sami koristili broj 9 u svojoj abecedi; u njoj su prvih devet slova koristili i kao brojeve od 1 do 9 (slično kao u grčkom jeziku), a drugih devet slova za desetice od 10 do 90.

Mi sami smo, radiestezijskim ispitivanjem, ustanovili numerološku abecedu koja ima - u odnosu na Cheirovu - drukčije vrijednosti slova/glasova H, S, T i E. Tako je hebrejsko slovo he (s vrijednošću 5) zamijenjeno s više odgovarajućim slovom het (s vrijednošću 8), hebrejsko slovo sin (vrijednost 3) sa slovom sameh (vrijednost 6), a hebrejsko slovo tav (vrijednost 4) sa slovom tet (vrijednost 9). "Zabranjenu" vrijednost 9 dobivaju još i slova E te hrvatski Č i Ć. Mi sami koristimo baš tu numerološku "abecedu":

123456789
ABCDNSOĐĆ
KGM ULJFČ
INJL  VZHE
JRŠ   ŽPT

Kaldejska numerološka tablica, hrvatska/srpska verzija 2 (radiestezijski usavršena)


Na kraju treba reći da ne postoji samo jedna ispravna numerološka abeceda. Svaka od njih daje manje ili više dobre rezultate, ali svatko može kroz praksu sam ustanoviti koja mu najviše odgovara.KALDEJSKA NUMEROLOŠKA TABLICA ZA HRVATSKI/SRPSKI JEZIK

Kod ove numerološke tablice slova su razvrstana prema hrvatskoj abecedi, te je stoga najpreglednija za praktičan rad.

A = 1B = 2C = 3Č = 9Ć = 9
D = 4 = 1Đ = 8E = 9F = 8
G = 3H = 8I = 1J = 1K = 2
L = 3LJ = 7M = 4N = 5NJ = 2
O = 7P = 8R = 2S = 6Š = 3
T = 9U = 6V = 6Z = 7Ž = 7

Posebna slova iz engleske abecede:

Q = 1W = 6X = 5Y = 1
Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za svakoga – Web stranica za ljubitelje numerologije