Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu
Numerološki vodič

Novo ime

U petom dijelu tečaja numerologije upoznat ćete brojeve našeg novog imena koje stječemo u životu, npr. prilikom sklapanja braka: Sudbinski broj novog imena, Motivacijski broj novog imena i Broj novog prezimena.

Također ćete dobiti odgovore na pitanja: Trebam li promijeniti ime? Zašto želim promijeniti svoje ime? Koje ime je najbolje za mene?
E1 - Analiza novog imena u numerologiji

Numerološka analiza novOg imena Ako u životu promijenimo ime ili prezime, primjerice nakon vjenčanja, numerološkom analizom novog imena možemo razumjeti svoje nove motive, sklonosti i talente. Neki ljudi, međutim, žele sami promijeniti svoje ime kako bi ubrzali osobni razvoj ili karijeru. U tom slučaju numerološka promjena imena može biti od pomoći. Ali promjena imena ima […]

Čitaj dalje
E2 - Promjena imena

BIRANJE NOVOG IMENA UZ POMOĆ NUMEROLOGIJE Ispravnim odabirom novog imena možemo ubrzati osobni rast, pa čak i poboljšati šanse za umjetničku ili političku karijeru. S druge strane, neoptimalna promjena imena može izazvati posljedice koje nismo niti najmanje željeli.

Čitaj dalje
E3 - Novi Sudbinski broj nadopunjuje karakter

NOVI SUDBINSKI BROJ U numerologiji, Novi Sudbinski broj je zbroj svih slova našeg novog imena, koji upotpunjuje, kompenzira ili neutralizira naš osnovni karakter.

Čitaj dalje
E4 - Novi Motivacijski broj

Novi motivacijski broj - Što uistinu želimo od života Novi Motivacijski broj je zbroj svih samoglasnika našeg novog imena. Pomaže nam razjasniti što je to što zapravo želimo od života.

Čitaj dalje
E5 - Novo prezime u numerologiji

Broj novOG prezimena – TRaženje vlastitog puta Numerološki broj našeg rođenog prezimena predstavlja nasljedne obrasce, dok Novi broj prezimena izražava želju da skrenemo s puta koji nam je zacrtala naša porodica.

Čitaj dalje
Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za svakoga – Web stranica za ljubitelje numerologije