Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

C1 - Numerologija imena koje smo dobili kod rođenja

Što u sebi krije naše rođeno ime? O tome nam govori numerologija imena.


Koja riječ ima najveću moć u našem životu? Naše ime!

Naše ime ima za nas iznimnu moć - jer je njegova vibracija uvijek s nama. Stalno ga slušamo kad nas drugi zovu po imenu. Stalno ga čitamo u svojim e-mailovima i u običnoj pošti. S njim se potpisujemo u trgovinama i bankama ... Zbog njezinog neprestanog ponavljanja vibracija našeg imena s vremenom dobije iznimnu moć.

To se može vidjeti kada netko izgovori naše ime - odmah se odazovemo, ili barem naćulimo uši.

Za nas naše ime posjeduje pravu magnetsku privlačnost. A za druge ono nosi snažnu poruku o nama.

Prema numerologiji imena nije slučajno da smo dobili baš to rođeno ime. Naime, u tom je imenu sadržana sama naša suština koju možemo ostvariti u ovom životu.

Tu suštinu možemo doznati ako prema numerološkom ključu pretvorimo slova svojeg rođenog imena u odgovarajuće brojke. Te brojke se na različite načine zbrajaju i tako dobivamo više imenskih brojeva - pomoću kojih možemo puno naučiti o sebi.IMENSKI BROJEVI


Od imenskih numeroloških brojeva, dobivenih na temelju rođenog imena, tri su najvažnija

Sudbinski broj, zbroj svih slova našeg rođenog imena i prezimena, otkriva naše talente i sposobnosti kao i opće životno usmjerenje. Broj ličnosti, zbroj svih suglasnika, govori nam kako nas vide drugi, odnosno kakve značajke projiciramo u vanjski svijet. Motivacijski broj, zbroj svih samoglasnika, predstavlja duboku želju duše. 

Pored ovih glavnih, postoji još nekoliko imenskih brojeva

Prvo slovo u imenu dodatno pojašnjava naš Sudbinski broj, a Prvi samoglasnik u imenu dodatno obrazlaže Motivacijski broj. Karmičke lekcije su brojevi koji nedostaju u rođenom imenu, a Broj prezimena nam kazuje o zajedničkoj energiji porodice i naslijeđenim obiteljskim obrascima.


KAKO IZRAČUNATI IMENSKE BROJEVE

U kaldejskom, najstarijem sistemu numerologije, koji i sami koristimo, brojke za pojedina slova se određuju u ovisnosti o njihovom zvuku. Kako bi analiza bila što točnija uzeli smo u obzir i zvukove hrvatskih slova. Tablica za pretvaranje slova u brojeve nalazi se ovdje

Kod izračuna imenskih brojeva koristi se cijelo rođeno ime s imenom i prezimenom (ili s više imena i prezimena), kao što su zapisani u rodnom listu. Kratice i dodaci, kao što su ml. (mlađi), st. (stariji) i slično, ne uzimaju se u obzir. 

Što činiti ako je nečije ime na rodnom listu krivo zapisano? Ako su vaši roditelji usvojili grešku i zvali su vas tim "krivim" imenom, onda kod numeroloških izračuna koristite to ime. No, ako roditelji nisu prihvatili grešku u rodnom listu i odrastali ste sa svojim izvornim imenom, onda koristite izvorno ime. 

Ako ste bili posvojeni i dobili ste novo ime od posvojitelja, onda koristite svoje izvorno ime od prije usvajanja. Ako ne znate svoje izvorno ime, onda upotrijebite najstarije ime kojeg se sjećate. Ipak, bez izvornog imena numerološka analiza neće biti potpuna, jer to je ime temelj vašeg života, čak i ako ga nikada niste koristili.SUDBINSKI BROJ
izražavanje našeg ja


Zbroj svih slova cijelog imena rođenja u numerologiji naziva se Sudbinski broj. Sastavljen je i od samoglasnika i od suglasnika, te stoga predstavlja ujedinjenje našeg unutarnjeg i vanjskog ja. Taj broj nam otkriva tko smo uistinu i što bismo u životu trebali postati. Tu se osjećamo najviše "kod kuće" i na taj način automatski djelujemo.

Sudbinski broj nam govori u čemu smo najbolji te kakvi su naši urođeni darovi i potencijali za naše zanimanje. Ta nas zanimanja prirodno privlače i zato taj broj može biti važan čimbenik u odabiru karijere.

Sudbinski broj isto tako ukazuje kakvi smo prema vanjskom svijetu; naš način rješavanja teškoća, ostvarivanja ciljeva i pregovaranja s drugima kako bismo postigli svoj cilj. Kroz Sudbinski broj igramo i ulogu učitelja - jer u svoj život privlačimo ljude kojima su potrebne osobine tog broja kako bi mogli duhovno rasti.

Živjeti u skladu s karakteristikama vlastitog Sudbinskog broja nije uvijek lako, ali to je naš cilj ovdje i sada, naš životni smisao i duhovno poslanje. U ranijim fazama života obično smo svjesni vibracija drugih naših ključnih brojeva; tek kad uravnotežimo te druge ključne dijelove više nam se razotkrivaju vibracije našeg Sudbinskog broja.


KAKO IZRAČUNATI SUDBINSKI BROJ?

Da biste dobili Sudbinski broj, najprije zbrojite vrijednosti svih slova rođenog imena, a onda i prezimena. (Tablica za pretvaranje slova u brojke je ovdje.) Ime i prezime svakog za sebe reduciramo, dok ne dobijemo jednoznamenkasti broj (ili karizmatični broj 11 ili 22). Sada zbrojimo zbroj imena i zbroj prezimena. Dobiveni broj po potrebi reduciramo dok ne dobijemo jednoznamenkasti broj (ili karizmatični broj). 

Primjer za rođeno ime HRVOJE HORVAT: 

H + R + V + O + J + E 
8 + 2 + 6 + 7 + 1 + 9 = 33 = 3 + 3 = 6

H + O + R + V + A + T
8 + 7 + 2 + 6 + 1 + 9 = 33 = 6 

6 + 6 = 12 = 1 + 2 = 3 

ZA TUMAČENJE SUDBINSKIH BROJEVA KLIKNITE NA POJEDINE BROJEVE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22BROJ LIČNOSTI

naše lice pred drugima


Zbroj suglasnika u rođenom imenu naziva se Broj ličnosti. Taj broj predstavlja našu osobnost, lice koje pokazujemo pred vanjskim svijetom. Ukazuje na vibracije koje projiciramo prema vani; kako nas drugi vide i kakav utisak ostavljamo na ljude oko sebe. 

Stoga, pomoću Broja ličnosti mi možemo vidjeti kakvi smo u očima drugih i kako se najlakše povezati s njima. 

Broj ličnosti predstavlja one naše aspekte koje pokazujemo na početku naših odnosa s drugima. Vremenom, kad steknemo povjerenje, počinjemo im razotkrivati svoje unutarnje ja, predstavljeno u našem Motivacijskom i Sudbinskom broju

Broj ličnosti je također i plod naših fantazija; svijet koji stvaramo za sebe u vlastitoj mašti. Kad fantazijama damo dovoljno energije, one se obistine i na kraju zaista postanemo ono što mislimo da jesmo. 

Broj ličnosti odražava kako nas vide drugi te nam, na taj način, pomaže prepoznati vlastite talente i odlike koje sami često ne vidimo. Ako nam više ljudi govori kako bismo mogli bili dobri u nečemu, onda možemo iskoristiti te svoje sposobnosti. Vremenom ćemo shvatiti da smo na tom području zaista uspješni, i neko vrijeme ćemo biti s tim zadovoljni. Ali nakon nekog vremena mi možemo osjetiti da ta aktivnost ne ispunjava naše najdublje želje i nije ono što nas uistinu motivira. To možemo naći u vibraciji svog Motivacijskog broja. 


KAKO IZRAČUNATI BROJ LIČNOSTI? 

Da biste dobili Broj ličnosti, najprije zbrojite vrijednosti svih suglasnika rođenog imena, a zatim i prezimena. (Tablica za pretvaranje slova u brojke je ovdje.) Ime i prezime svako zasebno reduciramo, dok ne dobijemo jednoznamenkasti broj (ili karizmatični broj 11 ili 22). Sada zbrojimo zbroj suglasnika imena i zbroj suglasnika prezimena. Dobiveni broj po potrebi reduciramo dok ne dobijemo jednoznamenkasti broj (ili karizmatični broj). 

Primjer za rođeno ime HRVOJE HORVAT: 

H + R + V + J 
8 + 2 + 6 + 1 = 17 = 1 + 7 = 8 

H + R + V + T
8 + 2 + 6 + 9 = 25 = 2 + 5 = 7 

8 + 7 = 15 = 6 


ZA TUMAČENJE BROJEVA LIČNOSTI KLIKNITE NA POJEDINE BROJEVE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22MOTIVACIJSKI BROJ

naša motivacija u životu


Motivacijski broj, zbroj svih samoglasnika u rođenom imenu, govori nam što duboko u sebi želimo od života. Ovaj broj (koji numerolozi nazivaju i Broj srca i Broj želje srca) razotkriva emotivnu snagu iza svih naših aktivnosti i govori nam što zaista želimo postati ili postići. Ovaj broj ukazuje na našu istinsku motivaciju koja snažno utječe na naše životne izbore.

Motivacijski broj predstavlja naše snove i našu životnu strast. U zapadnoj kulturi, gdje je naglasak na logici, Želja srca nerijetko je onaj dio nas kojeg smo najmanje svjesni. I tako cijeli život samo plivamo ​sa strujom, ne znajući što uistinu želimo i što može u nama probuditi životnu strast.

Kad bi samo svi roditelji razumjeli Želju srca svoje djece - njihove najdublje snove, te ih poticali u tom smjeru! Tako bi im uštedjeli puno vremena i truda u potrazi za srećom. Ako sami niste imali takvu podršku svojih roditelja, onda vam može Motivacijski broj pomoći da se preko njegove vibracije povežete sa svojom intuicijom i počnete slijediti želje svog srca.

Motivacijski broj nam također daje uvid u vrijednosti koje gajimo duboko u sebi; što je za nas istinski važno, pravično i pošteno. Taj je broj naš mudri dio. Osim toga, neki tvrde da nam Motivacijski broj govori što smo bili u prošlim životima i do kuda smo stigli u svom duhovnom razvoju.


KAKO IZRAČUNATI MOTIVACIJSKI BROJ?

Da biste dobili Motivacijski broj, najprije zbrojite vrijednosti svih samoglasnika rođenog imena, a zatim i prezimena. (Tablica za pretvaranje slova u brojke je ovdje.) Ime i prezime svako zasebno reducirajte, dok ne dobijete jednoznamenkasti broj (ili karizmatični broj 11 ili 22). Sada zbrojite zbroj samoglasnika imena i zbroj samoglasnika prezimena. Dobiveni broj po potrebi reducirajte dok ne dobijete jednoznamenkasti broj (ili karizmatični broj). 

Primjer za rođeno ime HRVOJE HORVAT: 

O + E 
7 + 9 = 16 = 1 + 6 = 7

O + A 
7 + 1 = 8

7 + 8 = 15 = 1 + 5 = 6 

Napomena za engleska imena: U engleskom jeziku, slova Y i W ponekad su samoglasnici, a ponekad suglasnici. Y je samoglasnik kada je to jedini samoglasnik u nekom slogu (npr. Carolyn), te kada Y stoji iza samoglasnika s kojim čini samo jedan zvuk (npr. Hayden). Ovo drugo pravilo vrijedi i za slovo W (npr. Shaw). 


ZA TUMAČENJE MOTIVACIJSKIH BROJEVA KLIKNITE NA POJEDINE BROJEVE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22PRVI SAMOGLASNIK U IMENU

još o našim osjećajima i motivacijama


Prvi samoglasnik u imenu sadrži dodatno objašnjenje Motivacijskog broja (zbroja svih samoglasnika). Prvi samoglasnik u imenu povećava ili smanjuje njegovu snagu te dodatno rasvjetljuje našu emotivnu prirodu i osnovne životne motivacije na koje nam ukazuje Motivacijski broj

Motivacijski broj je jedan od ključnih brojeva u numerološkoj karti, ali je malo prikriven. Važan je dio nas samih koji ne volimo pokazivati svakome; obično je poznat samo našim srodnicima i prijateljima. Prvi samoglasnik našeg imena je prozorčić koji i neposvećenima omogućuje ograničeni uvid u naše dublje ja.  

Budući da Prvi samoglasnik pokazuje neprikrivenu želju srca, on nama može biti od pomoći kada želimo steći brzu predodžbu o osobi koju smo upravo upoznali. 

Izražavanje Prvog samoglasnika ovisi o tome da li je on dug ili kratak; dug samoglasnik je izravan i otvoren, a kratak je više prigušen


ZA TUMAČENJE PRVIH SAMOGLASNIKA KLIKNITE NA POJEDINA SLOVA:

A       E       I       O       U      W      YPRVO SLOVO U IMENU

detaljnije o našem ja


Početno slovo u našem imenu ima veću moć od ostalih slova.To slovo ima snažan utjecaj na naše ime. Prvo slovo u imenu, koje može biti suglasnik ili samoglasnik, dodatno pojašnjava naš Sudbinski broj (zbroj svih suglasnika i samoglasnika u rođenom imenu). 

Početno slovo u imenu predstavlja prvi element našeg karaktera – na njega se oslanjaju svi drugi aspekti naše osobnosti.  

Pomoću Prvog slova u imenu također možemo steći dobar početni dojam o talentima i sposobnostima osobe ispred nas. 


ZA TUMAČENJE PRVIH SLOVA U IMENU KLIKNITE NA POJEDINA SLOVA:

A       B       C       Č       Ć       D
    Đ       E       F       G       H
I       J       K       L       LJ       M
N     NJ       O       P       R       S
Š       T       U       V       Z       ŽKARMIČKI BROJEVI

naše karmičke lekcije


Karmički brojevi (ili Karmičke lekcije) su znamenke koje se niti jednom ne javljaju u slovima našeg rođenog imena.  Većina ljudi ima jedan ili više Karmičkih brojeva.

Ti manjkajući brojevi su skrivena sila u našim životima jer ukazuju na neke naše slabosti ili nerazvijene crte, kojima bismo trebali posvetiti posebnu pažnju. Ako ih zanemarujemo, onda nas može sam život na bolan način upozoriti na njih – da nas potakne na putu ka mudrosti. Ali ako se razvijemo i na tim područjima, postati ćemo puno cjelovitiji i ispunjeni.

Učinak nekog Karmičkog broja je ublažen ako se njegov broj bar jednom pojavi među našim glavnim brojevima (Životni put, Motivacijski broj, Broj ličnosti, Sudbinski broj i Broj zrelosti).

Ako se Karmički brojevi pojave kao Životna razdoblja ili Životni izazovi, ta su razdoblja idealna za osobni razvoj. 


KAKO IZRAČUNATI KARMIČKE BROJEVE? 

Da biste dobili svoje karmičke brojeve, ispišite vrijednosti svakog pojedinog slova svog rođenog imena i prezimena. (Tablica za pretvaranje slova u brojke je ovdje.) Pogledajte koje se brojke javljaju u vašem rođenom imenu. Karmički brojevi su sve one brojke koje se niti jednom ne pojavljuju u imenu. 

Primjer za rođeno ime HRVOJE HORVAT: 

H R V O J E   H O R V A T 
8 2 6  7 1 9   8 7 2  6 1 9 

Možemo vidjeti da se u imenu "Hrvoje Horvat" javljaju brojke 1, 2, 6, 7, 8 i 9. Manjkajuće brojke su 3, 4 i 5, a to su karmički brojevi za Hrvoja Horvata. 


ZA TUMAČENJE KARMIČKIH BROJEVA KLIKNITE NA POJEDINE BROJEVE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       0 (nijedna)BROJ PREZIMENA
-
porodična energija


Broj prezimena u numerologiji predstavlja zajedničku porodičnu energiju – naslijeđene obrasce koji se provlače kroz rodove ljudi s istim prezimenom.

Ovi nasljedni temelji koje smo stekli prilikom rođenja i u ranom djetinjstvu, također su važan dio naše osobnosti i korisna nadopuna numerološke analize. Boljim razumijevanjem naših naslijeđenih vrijednosti i uvjerenja lakše ćemo ih prihvatiti i - ako nas ograničavaju - nadići.


KAKO IZRAČUNATI BROJ PREZIMENA?

Da biste dobili Broj prezimena, zbrojite vrijednosti svih slova rođenog prezimena. (Tablica za pretvaranje slova u brojke je ovdje.) Dobiveni zbroj reduciramo dok ne dobijemo jednoznamenkasti broj (ili karizmatični broj). 

Primjer za prezime HORVAT: 

H + O + R + V + A + T 
8 + 7 + 2 + 6 + 1 + 9 = 33 = 3 + 3 = 6 


ZA TUMAČENJE BROJEVA PREZIMENA KLIKNITE NA POJEDINE BROJEVE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22BROJ ZRELOSTI

otkrivanje smisla života


Zbroj datuma rođenja i rođenog imena (Životnog puta i Sudbinskog broja) naziva se Broj zrelosti. On predstavlja skladno ujedinjenje naša dva glavna broja i kao takav vrlo je važan - jer nam govori što bi mogao biti naš najviši životni smisao.

Maleni uvid u Broj zrelosti dobivamo kod djeteta u njegovim prvim godinama života kad promatramo njegovo ponašanje i njegove interese - ali ga kasnije prevladaju drugi utjecaji koje odražavaju broj Životnog puta, Motivacijski broj i Sudbinski broj. No, kad se u zrelim godinama počinjemo pitati o smislu života – onda trebamo početi živjeti prema vibraciji svog Broja zrelosti. 

Broj zrelosti odražava naše sposobnosti, želje i snove koji se sve više očituju između tridesete i četrdesete godine života, te dostižu punu snagu nakon četrdesete godine. On obuhvaća znanja i osobine koji odražavaju naše pravo ja i trebali bismo ih razviti u ovom životu. Utjecaj Broja zrelosti se postepeno povećava; obično ga najprije niti ne primjećujemo sve dok nakon nekog vremena ne uočimo da se promijenio naš pogled na život. 

Kod sazrijemo kao ličnost više ne želimo živjeti prema zamislima drugih, već proizlazimo iz svog vlastitog bića i želimo dati svoj jedinstven doprinos svijetu. Tada izražavamo puni potencijal svog Broja zrelosti što nam daje unutarnje ispunjenje. Broj zrelosti neka bude naš vodič za smislen, pun i sretan život u kasnijim godinama

Ako tokom života promijenimo svoje ime, Broj zrelosti se ne mijenja. 


KAKO IZRAČUNATI BROJ ZRELOSTI?

Da biste dobili Broj zrelosti, zbrojite zajedno Životni put i Sudbinski broj. (Upute za njihovo izračunavanje pogledajte u njihovim opisima.) Dobiveni broj po potrebi reducirajte dok ne dobijete jednoznamenkasti broj (ili karizmatični broj). 


ZA TUMAČENJE BROJEVA ZRELOSTI KLIKNITE NA POJEDINE BROJEVE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22Izvori


Tumačenja Sudbinskog broja – Lia Robin: Numerologija za svaki dan (knjiga)

Tumačenja Broja ličnosti – Lia Robin: Numerologija za svaki dan (knjiga)

Tumačenja Motivacijskog broja – Lia Robin: Numerologija za svaki dan (knjiga)

Tumačenja Prvog samoglasnika u imenu – Dragan Simović: Magična knjiga brojeva (knjiga)

Tumačenja Prvog slova u imenu – Martina Japec: Prvo slovo otkriva vaš karakter (web stranica)

Tumačenja Karmičkih brojeva – Ruth A. Drayer: Numerologija, moć brojeva (knjiga)

Tumačenja Broja prezimena Izračunavanje i tumačenje nasljednog broja (web
stranica)

Tumačenja Broja zrelosti – Ruth A. Drayer: Numerologija, moć brojeva (knjiga)

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za svakoga – Web stranica za ljubitelje numerologije