Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu
Numerološki vodič

Numerološka analiza

Numerološka analiza je vještina koju nije teško naučiti, ali nam govori iznenađujuće mnogo o nama samima i o drugim ljudima. U ovom posljednjem dijelu našeg tečaja numerologije upoznat ćete sve elemente numerološke analize, nakon čega ćete moći pristupiti osobnoj ili partnerskoj analizi, te analizi novog imena.
F1 - Numerološka analiza imena i datuma rođenja

Numerološka analiza Numerološka analiza brojeva je vještina koju nije teško naučiti, ali nam govori jako puno o nama samima i o drugima. Na ovoj stranici ćete se upoznati sa svim elementima numerološke analize, nakon čega ćete moći i sami napraviti osobnu i partnersku numerološku analizu te analizu novog imena.

Čitaj dalje
F2 - Numerološka tablica za preračunavanje slova u brojke

Numerološka tablica - tablica za preračunavanje slova u brojke

Čitaj dalje
F3 - Moć brojeva u numerologiji

Moć brojeva – numerološki brojevi prema njihovoj snazi Najvažniji brojevi u našem životu su ključni numerološki brojevi: Životni put (zbroj datuma rođenja), Sudbinski broj (zbroj rođenog imena), Broj ličnosti (zbroj samoglasnika rođenog imena), Motivacijski broj (zbroj suglasnika imena rođenja) i Broj zrelosti (zbroj datuma rođenja i imena).

Čitaj dalje
F4 - Slaganje brojeva u numerologiji

Slaganje brojeva u numerologiji – kompatibilnost numeroloških brojeva jedne osobe, te između brojeva dviju partnera

Čitaj dalje
F5 - Program za numerologiju

Numerološki programi ZA RAČUNALO Program za numerologiju može nam uvelike olakšati rad u izračunavanju i razumijevanju naših osobnih brojeva. Za razliku od astroloških programa, kojih ima jako puno, računalnih programa za numerološke izračune i tumačenja naći ćete vrlo malo. Ovdje ćemo opisati neke od njih.

Čitaj dalje
Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za svakoga – Web stranica za ljubitelje numerologije