Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu
Numerološki vodič

Imenski brojevi

Naše ime sadrži samu našu bit, koju bismo trebali ostvariti u ovom životu. To nam otkrivaju Imenski brojevi s kojima ćete se upoznati u trećem dijelu našeg numerološkog vodiča.

Najprije ćemo razgovarati o tri glavna imenska broja – Sudbinski broj, Broj ličnosti i Motivacijski broj. Zatim slijede četiri dodatna imenska broja: Početno slovo imena, Prvi samoglasnik u imenu, Karmički brojevi i Broj prezimena. Jedan od ključnih numeroloških brojeva je i Broj zrelosti – zbroj našeg datuma rođenja i rođenog imena.
C1 - Numerologija imena koje smo dobili kod rođenja

Numerologija imena koje smo dobili kod rođenja razotkriva našu dušu i osobnost.

Čitaj dalje
C2 - Broj zrelosti - put do ispunjenja u zreloj dobi

Broj zrelosti u numerologiji – zbroj datuma rođenja i rođenog imena - otkriva nam unutarnje ispunjenje u zreloj dobi.

Čitaj dalje
C3 - Sudbinski broj – tumačenje rođenog imena

Sudbinski broj - numerološki zbroj našeg rođenog imena – pokazuje tko smo uistinu i što bismo u životu trebali postati.

Čitaj dalje
C4 - Broj ličnosti - lice koje pokazujemo vanjskom svijetu

Broj ličnosti - zbroj suglasnika u rođenom imenu - predstavlja našu osobnost, lice koje pokazujemo vanjskom svijetu.

Čitaj dalje
C5 - Motivacijski broj ili Broj srca - naša istinska motivacija

Motivacijski broj ili Broj srca u numerologiji ukazuje na našu istinsku motivaciju koja snažno utječe na naše životne izbore.

Čitaj dalje
C6 - Karmički brojevi – naši nedostaci

Karmički brojevi – koji se ni jednom ne javljaju u slovima cijelog imena - ukazuju na nedostatke koji traže posebnu pažnju.

Čitaj dalje
C7 - Početno slovo imena - prvi element našeg karaktera

Početno slovo imena ima veću moć od ostalih slova. U numerologiji predstavlja prvi element nečijeg karaktera.

Čitaj dalje
C8 - Prvi samoglasnik u imenu - još o životnim motivacijama

Prvi samoglasnik u imenu dodatno rasvjetljuje našu emotivnu prirodu i osnovne životne motivacije na koje nam ukazuje Motivacijski broj.

Čitaj dalje
C9 - Broj prezimena – naši naslijeđeni uzorci

Broj prezimena u numerologiji predstavlja zajedničku porodičnu energiju – naslijeđene uzorke koji se provlače kroz rodove ljudi s istim prezimenom.

Čitaj dalje
Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za svakoga – Web stranica za ljubitelje numerologije