Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

A6 - Karmična števila kažejo naš karmični dolg


Karmična števila


Duša skozi življenja naredi veliko dobrih izbir, dela pa tudi napake in včasih zlorabi darove, ki so ji bili dani. Da bi popravila take napake, lahko prevzame dodatno breme, da bi se naučila kake lekcije, ki je ni uspešno opravila v prejšnjih življenjih. V numerologiji ta karmični dolg izražajo Števila karmičnega dolga 13, 14, 16 in 19.Število karmičnega dolga 13

13 je lahko zelo močno število, ki predstavlja preobrazbo in uspeh, a velikokrat simbolizira nezrelost, neresnost, izrojenost, neodgovornost, plehkost, plitvost in neproduktivnost, razbrzdanost, neučinkovitost, nemarnost, neprevidnost, zapravljivost, razsipavanje, besedno maltretiranje, nepoštenost, neprilagodljivost, omejevanje in zdravstvene težave.

Število 13 nakazuje, da je oseba v prejšnjem življenju zlorabila svojo moč. Za odplačilo karmičnega dolga mora sedaj trdo delati in si prizadevati za stanovitnost in neposrednost v odnosih z drugimi. To karmično število imajo v svoji numerološki karti mnogi zelo uspešni poslovneži, umetniki in športniki.


Število karmičnega dolga 14

14 velikokrat predstavlja vdajanje škodljivim razvadam, lahkomiselnost, pretirano spolno slo, zlorabo svobode, hitro izgubo zanimanja in navdušenja, kratkotrajnost, vagabundstvo, preseganje zdravih meja, razuzdanost, prehitro odnehanje ali predolgo vztrajanje, nenehne spremembe, vročekrvnost, razsipavanje energije, izogibanje obvezam in nestanovitnost.

Število 14 nakazuje, da je oseba v prejšnjem življenju zlorabila svojo svobodo. Za odplačilo karmičnega dolga mora sedaj svojo svobodo nadzorovati in paziti, da zaradi njene svobode drugi ne trpijo. Najboljše vodilo v vseh okoliščinah je skromnost.


Število karmičnega dolga 16

16 velikokrat predstavlja zlorabo spolne energije, nelojalnost, nezvestobo, zakonolomstvo, prizadejanje bolečine v partnerskih razmerjih, seks v tajnosti, izogibanje, nezaupanje, zanemarjanje, izgubo, dvoličnost, plitvost, bolečo izgubo ego-idealov, vzpon na višji družbeni položaj in zatem padec, veliko domišljavost, vzvišenost, molčečnost in boleče ločitve.

Število 16 nakazuje, da je oseba v prejšnjem življenju z zlorabo spolnosti povzročila drugim veliko trpljenje. Za odplačilo karmičnega dolga mora sedaj biti moralno neoporečna in se vzdržati od ljubezenskih afer, ki drugim povzročajo bolečino.


Število karmičnega dolga 19

19 velikokrat predstavlja sebičnost, odvisnost, nezmožnost videti stvari s stališča drugih, izoliranost, lakomnost, krajo, domišljavost, vdajanje odvisnostim, napadalnost, netolerantnost, egocentričnost, zlorabo moči, nespoštljivost, siljenje drugih, nesprejemanje pomoči od drugih in samoljubje.

Število 19 nakazuje, da je oseba v prejšnjem življenju zlorabila svojo oblast. Za odplačilo karmičnega dolga se mora sedaj sama boriti, da premaga težave.


Viri:
Scott Petullo: Numerology & Karma (spletni članek)
Priyankaa V. Kapoor: Karmic Numbers (spletni članek)

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije