Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

D1 - Numerologija prognoze - pomoč pri načrtovanju življenja


Numerologija

prognoze prihodnosti


Vas zanima, kaj vam naslednje leto prinaša v ljubezni, poslu, financah in zdravju?

Bi radi vedeli, ali je določen dan ugoden za nov začetek, ustvarjalno delo, denarne posle, zabavo, družinsko druženje, dokončanje starih zadev ...?

Ali pa, kakšni izzivi vas čakajo v tekočem in naslednjem življenjskem obdobju?

Vse to nam povedo ciklusna števila v numerologiji. Spoznajte jih in si poglejte, kaj vas čaka v prihodnosti ...CIKLUSNA ŠTEVILA

V naravi vse poteka v ciklih, na podlagi katerih lahko napovemo prihodnost. Če na primer poznamo cikel menjavanja letnih časov, lahko pozimi napovemo, da bo spet prišla pomlad.

To univerzalno zakonitost v numerologiji izražajo tako imenovana ciklusna števila, ki razkrivajo našo prihodnost.

Ciklusna števila se v našem življenju menjavajo v različnih intervalih - desetletnih, letnih, mesečnih, dnevnih … Ko se cikli menjujejo, povzročajo spremembe v našem razmišljanju in čustvovanju ter posledično vplivajo na naše odločitve. To je zato, ker v posameznih ciklih pridejo do izraza naše različne lastnosti in značilnosti.

Ciklusna števila nam poleg prihodnosti seveda razkrivajo tudi sedanjost in preteklost - z njihovo pomočjo lahko bolje razumemo tudi svoje prejšnje in sedanje delovanje.

Ciklusna števila izračunamo na podlagi števil našega rojstnega in tekočega datuma, tako da jih prištevamo med datumska števila.


OSEBNA IN UNIVERZALNA CIKLUSNA ŠTEVILA

Ciklusna števila so lahko osebna ali univerzalna.

Univerzalna ciklusna števila temeljijo na univerzalnih koledarskih datumih in vplivajo na vse ljudi. To so Univerzalno leto, Univerzalni mesec in Univerzalni dan in opisujejo svetovne trende, ki v danem letu, mesecu ali dnevu vplivajo na vse ljudi.

Osebna ciklusna števila temeljijo na datumu našega rojstva, zato je njihov vpliv oseben. Če smo uglašeni s svojimi osebnimi cikli, lažje dosežemo svoje cilje.

Med osebnimi ciklusnimi števili nekatera na nas vplivajo skozi daljša razdobja: to so Življenjska obdobja, Življenjski vrhunci in Življenjski izzivi. Ker razkrivajo dolgotrajnejše trende v našem življenju, imajo ta števila večjo težo in si jih v numerološki analizi običajno najprej ogledamo.

Števila Življenjskih obdobij predstavljajo tri glavna razdobja v našem življenju. Števila štirih Življenjskih vrhuncev opisujejo naše glavne življenjske priložnosti, števila treh Življenjskih izzivov pa naše glavne življenjske lekcije. Življenjska obdobja so temelj, na katerih slonijo Življenjski vrhunci in Življenjski izzivi, vendar pa slednje močneje občutimo.

Ostala osebna ciklusna števila se menjujejo bolj pogosto in vplivajo na nas v tekočih dnevih, mesecih in letih. Izmed njih imajo največjo težo Osebna leta, ki nakazujejo osebne trende in okoliščine, ki jih lahko pričakujemo naslednje leto. Krajši je vpliv Osebnih dni in Osebnih mesecev, ki pa nam lahko zelo pomagajo pri odločitvah, ki jih moramo narediti v tekočih dnevih in mesecih.


CIKLI SO KAKOR VALOVI

Vpliv ciklusnih števil je podoben valovom. Val se najprej počasi dviguje in čez nekaj časa doseže vrhunec; ta položaj nekaj časa ohranja, potem pa se postopoma zmanjšuje, dokler povsem ne izgine. Podobno se tudi numerološki cikli postopoma pojavljajo, dozorijo in nekaj časa ostanejo, potem pa počasi izginejo.

Pri numeroloških ciklih prihaja tudi do prekrivanja v njihovih začetnih in zaključnih fazah. Ko se nov cikel rodi in počasi razvija, je prejšnji cikel še vedno aktiven, čeprav počasi zamira.ŠTEVILA ŽIVLJENJSKIH OBDOBIJ -
pomlad, poletje in jesen našega življenja

Če živimo dovolj dolgo, na svoji življenjski poti izkusimo tri velika obdobja. Ta tri obdobja in njihove glavne značilnosti v numerologiji opisujejo števila Življenjskih obdobij.

Naše Prvo Življenjsko obdobje zajema prvi del našega življenja in traja okoli trideset let. V prvem Življenjskem obdobju, ki ga lahko primerjamo s klitjem semena, šele tipamo okoli sebe, da bi našli svojo pravo naravo, hkrati pa poskušamo obvladovati močne sile v našem okolju, kot so starši in družbeno-ekonomski pogoji naše družine. Učinek tega cikla je med otroštvom zaradi številnih zunanjih vplivov minimalen in postane občutnejši šele od poznega najstništva.

Prehod iz prvega v Drugo Življenjsko obdobje nas lahko iznenadi, ker je prva taka sprememba v našem življenju.

Cikel našega Drugega Življenjskega obdobja bi lahko primerjeli z dozorevanjem plodu. Ta cikel zavzema sredino življenja, ko počasi pridejo na dan naši osebni in ustvarjalni talenti. Do sredine tridesetih let se ponavadi še bojujemo za svoje mesto v svetu, od poznih tridesetih do zgodnjih petdesetih let pa že postanemo sami svoji in imamo vse večji vpliv na svojo okolico.

Drugi cikel traja 27 let, nakar začne bledeti, kazati pa se začne vpliv Tretjega Življenjskega obdobja. Med tem prehodom lahko pričakujemo pomembno spremembo v svojem življenju.

V Tretjem, zaključnem Življenjskem obdobju, ki ga lahko primerjamo z žetvijo, lahko pride do razcveta naše notranje biti in izpolnitve naše prave narave. V tem obdobju se lahko naša osebnost polno izrazi, saj sta naše samozaupanje in osebna moč na višku. Nabrano znanje in življenjske izkušnje pa omogočajo modre odločitve.


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILA ŽIVLJENJSKIH OBDOBIJ

Števila naših Življenjskih obdobij dobimo z reduciranjem števk dneva, meseca in leta ob našem rojstvu:

 • Število Prvega Življenjskega obdobja je seštevek našega rojstnega meseca.
 • Število Drugega Življenjskega obdobja je seštevek našega rojstnega dneva.
 • Število Tretjega Življenjskega obdobja je seštevek našega rojstnega leta.

Vsako od teh treh števil reduciramo, dokler ne dobimo enomestnega ali pa mojstrskega števila.

Primer za osebo, rojeno 14. junija 1966:
Prvo Življenjsko obdobje: junij = 6
Drugo Življenjsko obdobje: 14 = 1 + 4 = 5
Tretje Življenjsko obdobje: 1966 = 1 + 9 + 6 + 6 = 22

Možno je, da je dvoje ali troje števil naših Življenjskih obdobij enakih.


KAKO DOLGO TRAJAJO NAŠA ŽIVLJENJSKA OBDOBJA?

Prvo Življenjsko obdobje se začne ob rojstvu in traja največ 36 let, najmanj pa 28 let. (28 let namreč v astrološki progresiji potrebuje Luna, da se vrne na isto mesto, kot ga je imela v rojstni karti).

Točno trajanje Prvega Življenjskega obdobja izračunamo tako, da od števila 37 odštejemo število svoje Življenjske poti - datuma našega rojstva, ki ga reduciramo na eno samo števko, tudi če je mojstrsko število. (Možna izjema so ljudje z mojstrskimi števili, ki so visoko duhovno razviti. Pri njih mojstrskih števil Življenjske poti 11 ali 22 ne reduciramo, tako da njihovo Prvo Življenjsko obdobje traja le 26 oziroma 15 let. Te zrele duše namreč v življenju hitreje dozorijo.)

Drugo Življenjsko obdobje vedno traja 27 let oziroma polne tri epicikle po devet let. Potem nastopi Tretje Življenjsko obdobje, ki traja do konca življenja.

Za lažji izračun trajanja Življenjskih obdobij si pomagajte z naslednjo preglednico:

Življenjska pot1. Življenjsko obdobje2. Življenjsko obdobje3. Življenjsko obdobje
136 letod 36. do 63. rojstnega dnevaod 63. rojstnega dneva
235 letod 35. do 62. rojstnega dnevaod 62. rojstnega dneva
334 letod 34. do 61. rojstnega dnevaod 61. rojstnega dneva
433 letod 33. do 60. rojstnega dnevaod 60. rojstnega dneva
532 letod 32. do 59. rojstnega dnevaod 59. rojstnega dneva
631 letod 31. do 58. rojstnega dnevaod 58. rojstnega dneva
730 letod 30. do 57. rojstnega dnevaod 57. rojstnega dneva
829 letod 29. do 56. rojstnega dnevaod 56. rojstnega dneva
928 letod 28. do 55. rojstnega dnevaod 55. rojstnega dneva
1135 letod 35. do 62. rojstnega dnevaod 62. rojstnega dneva
2233 letod 33. do 60. rojstnega dnevaod 60. rojstnega dneva
11
(zrele duše)
26 letod 26. do 53. rojstnega dnevaod 53. rojstnega dneva
22
(zrele duše)
15 letod 15. do 42. rojstnega dnevaod 42. rojstnega dneva


ZA OPISE ŠTEVIL 1. ŽIVLJENJSKEGA OBDOBJA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22

ZA OPISE ŠTEVIL 2. ŽIVLJENJSKEGA OBDOBJA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22

ZA OPISE ŠTEVIL 3. ŽIVLJENJSKEGA OBDOBJA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22ŠTEVILA ŽIVLJENJSKIH VRHUNCEV -
ključne prelomnice v našem življenju

Vsakdo v življenju doživi nekaj velikih, ključnih sprememb, ki so kakor prekretnice na naši poti. Te življenjske mejnike v numerologiji razkrivajo števila Življenjskih vrhuncev (ali Življenjskih prelomnic, kot jim še pravijo nekateri numerologi).

Življenjski vrhunci so zelo pomembni, saj prinesejo spremembe, ki nam v življenju dajo potrebno spodbudo in novo upanje. Če ne bi bilo teh velikih preobrazb, bi uspešni ljudje zapadli v apatijo, še neuspešni pa bi izgubili vsako upanje. Življenjski vrhunci nakazujejo obdobja, ko je možen preboj, ko se prevladujoče energije lahko popolnoma in hipoma preobrazijo.

Vrhunci so kakor preizkusi znanja, ki jih moramo opraviti, preden lahko napredujemo. Vsak Vrhunec predstavlja posebno lekcijo, ki jo »obdelujemo« - določene lastnosti, ki jih moramo ponotranjiti. Primora nas, da se spoprimemo z zahtevami in priložnostmi, ki jih prinaša, in ob tem duhovno zrastemo.

Vrhunci nas postavijo pred odločitve in nakažejo najboljši izbor. Pravilne odločitve in poglobljena spoznanja v enem Življenjskem vrhuncu so pogoj za uživanje sreče v času naslednjega Vrhunca.

V prehodnih obdobjih, ko nov Vrhunec prihaja na mesto prejšnjega, zelo močno čutimo njegov vpliv. Takrat ponavadi nastopijo nepričakovane spremembe ali pa nenadni vzponi ali padci, čeprav je še do maloprej vse teklo gladko. Začudeni ugotovimo, da vzorci mišljenja in ravnanja, ki so nam doslej v življenju dobro služili, naenkrat nimajo več istega pozitivnega učinka.

Življenjski vrhunci prinesejo na površje nove vplive in izkušnje, ki razvijajo našo osebnost. Najbolje je, da tem vplivom pustimo prosto pot ter sprejmemo drugačno razmišljanje in ravnanje, ki nam ga narekujejo.

Koristno je, da se na svoje Življenjske vrhunce vnaprej pripravimo, da lahko kar najbolj izkoristimo njihove darove in se iz njih kar največ naučimo.


ŠTIRJE ŽIVLJENJSKI VRHUNCI

Vsakdo ima štiri Življenjske vrhunce, ki predstavljajo štiri glavne faze v življenju. Te faze lahko primerjamo s štirimi letnimi časi, ki s seboj vedno prinašajo velike spremembe.

Energija Prvega vrhunca nam pomaga razviti naš značaj. Potrebujemo jo, da razvijemo lastno individualnost in definiramo svoj jaz. To obdobje našega življenja je kakor pomlad. V otroštvu in mladosti razvijemo številne vzorce, ki nam pomagajo najti mesto v svetu okoli nas. Ti vzorci so večinoma le naš odziv na okolje, a se tako globoko vrežejo v nas, da se z njimi globoko poistovetimo. Zato se pozneje pogosto oklepamo prepričanj, ki jih ustvarimo v tem življenjskem obdobju.

Drugi vrhunec je kakor poletje našega življenja. Njegova energija vpliva na ustvarjanje lastne družine, odnose z družinskimi člani in odgovornost. Ta vrhunec predstavlja produktivno obdobje našega življenja in nas pripravi na naslednji vrhunec.

V Tretjem vrhuncu , ki mu pravimo tudi "srednja leta", dosežemo večjo zrelost presoje in vstopimo v jesenski cikel našega življenja. To obdobje je lahko čudovito produktivno in v njem ponavadi dojamemo smisel svojega Zrelostnega števila. Običajno takrat tudi razširimo svoje izkušnje v bolj globalnem zavedanju.

V Četrtem vrhuncu, zimi našega življenja, lahko še bolj razširimo svoje zavedanje in duhovno razumevanje, ki nam prinese globljo notranjo izpolnitev. To je integrativno življenjsko obdobje. Zadnji vrhunec nas želi poplačati in nam omogočiti, da izkoristimo znanje in izkušnje, ki smo jih pridobili v svojem življenju.


PREHODI MED ŽIVLJENJSKIMI VRHUNCI

Vpliv prihajajočega novega vrhunca začnemo čutiti že kaki dve leti prej, zelo močno pa v drugem delu tega obdobja. Takrat ponavadi naredimo velike življenjske odločitve, kot so poroka, sprememba službe ali poklica, ali pa naredimo velike spremembe svojega značaja.

Morda najmočnejše spremembe, tako notranje kot zunanje, prinaša prehod iz prvega v drugi Vrhunec. Ta sprememba običajno nastopi v poznih dvajsetih ali zgodnjih tridesetih letih. Ponavadi je to težaven prehod, ampak ko ga prebrodimo, nam podari jasen občutek življenjske usmeritve, pa tudi močnejši občutek lastne identitete. Predstavlja vrata v dobo zrelosti. Prehod iz prvega v drugi Življenjski vrhunec nas lahko iznenadi, ker je prva taka sprememba v našem življenju.

Prehod iz drugega v tretji Vrhunec se zgodi v sredini človekove kariere, v starosti okoli štiridesetih let. Ta vrhunec je eden izmed vzrokov, da nekateri ljudje nenadoma začutijo potrebo po spremembi svoje kariere.

Prehod iz tretjega v četrti Vrhunec se zgodi v drugi polovici človekove kariere, v starosti med koncem štiridesetih in začetkom petdesetih let. Ta vrhunec lahko vpliva na človeka, da spremeni svojo kariero tudi v tej poznejši dobi.

Prehod v četrti Vrhunec se zgodi v starosti med sredino petdesetih in začetkom šestdesetih let, ob koncu naše kariere. Ta vrhunec vpliva na naše upokojitveno obdobje oziroma naša pozna leta in traja do našega osebnega prehoda iz fizične v duhovno sfero.

Sprememba vrhunca se vedno zgodi v času Osebnih let 9 in 1, ki predstavljata konec in začetek devetletnih epiciklov. Vsak tak epicikel na začetku in koncu prinaša spremembe, ampak kadar sovpada z obdobjem, ko se zamenjata dva Vrhunca, prinaša res velike preobrazbe v našem življenju.


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILA ŽIVLJENJSKIH VRHUNCEV

S pomočjo numerologije lahko za vsak vrhunec v našem življenju izračunamo število, ki odseva značaj tega obdobja.

Števila Življenjskih vrhuncev dobimo tako, da na različne načine seštevamo elemente svojega rojstnega datuma:

 • Število Prvega Življenjskega vrhunca je seštevek dneva in meseca ob našem rojstvu.
 • Število Drugega Življenjskega vrhunca je seštevek dneva in leta ob našem rojstvu.
 • Število Tretjega Življenjskega vrhunca je seštevek prvega in drugega Življenjskega vrhunca.
 • Število Četrtega Življenjskega vrhunca je seštevek meseca in leta ob našem rojstvu.

Vsako od teh treh števil reduciramo, dokler ne dobimo enomestnega ali pa mojstrskega števila.

Primer za osebo, rojeno 14. junija 1966:
Prvi Življenjski vrhunec: 1 + 4 + 6 = 11
Drugi Življenjski vrhunec: 1 + 4 + 1 + 9 + 6 + 6 = 27 = 9
Tretji Življenjski vrhunec: 11 + 9 = 20 = 2
Četri Življenjski vrhunec: 6 + 1 + 9 + 6 + 6 = 28 = 10 = 1

Možno je, da je dvoje ali več števil naših Življenjskih vrhuncev enakih.


KAKO IZRAČUNAMO TRAJANJE NAŠIH ŽIVLJENJSKIH VRHUNCEV?

Tako kot prvo Življenjsko obdobje tudi Prvi Življenjski vrhunec traja najmanj do 28. in največ do 36. leta. Tudi izračunamo ga enako - tako, da od števila 37 odštejemo število svoje Življenjske poti - datuma našega rojstva, ki ga reduciramo na eno samo števko, tudi če je mojstrsko število. (Možna izjema so ljudje z mojstrskimi števili, ki so visoko duhovno razviti. Pri njih mojstrskih števil Življenjske poti 11 ali 22 ne reduciramo, tako da njihov Prvi Življenjski vrhunec traja le do 26. oziroma 16. leta. Te zrele duše namreč v življenju hitreje dozorijo.)

Drugi in Tretji Življenjski vrhunec oba trajata po devet let oziroma po en poln epicikel. Potem nastopi Četrti Življenjski vrhunec, ki traja do konca življenja.

Za lažjo določitev trajanja Življenjskih vrhuncev si pomagajte z naslednjo preglednico:

Življenjska pot1. Vrhunec2. Vrhunec3. Vrhunec4. Vrhunec
136 letod 36. do 45. rojstnega dnevaod 45. do 54. rojstnega dnevaod 54. rojstnega dneva
235 letod 35. do 44. rojstnega dnevaod 44. do 53. rojstnega dnevaod 53. rojstnega dneva
334 letod 34. do 43. rojstnega dnevaod 43. do 52. rojstnega dnevaod 52. rojstnega dneva
433 letod 33. do 42. rojstnega dnevaod 42. do 51. rojstnega dnevaod 51. rojstnega dneva
532 letod 32. do 41. rojstnega dnevaod 41. do 50. rojstnega dnevaod 50. rojstnega dneva
631 letod 31. do 40. rojstnega dnevaod 40. do 49. rojstnega dnevaod 49. rojstnega dneva
730 letod 30. do 39. rojstnega dnevaod 39. do 48. rojstnega dnevaod 48. rojstnega dneva
829 letod 29. do 38. rojstnega dnevaod 38. do 47. rojstnega dnevaod 47. rojstnega dneva
928 letod 28. do 37. rojstnega dnevaod 37. do 46. rojstnega dnevaod 46. rojstnega dneva
1135 letod 35. do 44. rojstnega dnevaod 44. do 53. rojstnega dnevaod 53. rojstnega dneva
2233 letod 33. do 42. rojstnega dnevaod 42. do 51. rojstnega dnevaod 51. rojstnega dneva
11
(zrele duše)
26 letod 26. do 35. rojstnega dnevaod 35. do 44. rojstnega dnevaod 44. rojstnega dneva
22
(zrele duše)
15 letod 15. do 24. rojstnega dnevaod 24. do 33. rojstnega dnevaod 33. rojstnega dneva


ZA OPISE ŠTEVIL 1. ŽIVLJENJSKEGA VRHUNCA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22

ZA OPISE ŠTEVIL 2. ŽIVLJENJSKEGA VRHUNCA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22

ZA OPISE ŠTEVIL 3. ŽIVLJENJSKEGA VRHUNCA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22

ZA OPISE ŠTEVIL 4. ŽIVLJENJSKEGA VRHUNCA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22ŠTEVILA ŽIVLJENJSKIH IZZIVOV -
pomembni izzivi v vašem življenju

Vsi smo rojeni s posebnimi lekcijami, ki naj bi se jih naučili. Naš rojstni datum v sebi nosi tudi dva Manjša Izziva, s katerima se ponavadi srečamo že bolj zgodaj v življenju, in en Glavni Izziv, ki traja celo življenje, a ga največkrat obvladamo šele v poznejših letih.

Izzivi se lahko najprej pokažejo kot zunanje ovire našemu napredovanju, vendar izvirajo iz nepopolnosti, s katerimi smo se že rodili. Gre za moteča notranja nagnjenja, zaradi katerih v določenih stvareh bodisi pretiravamo ali pa jih tiščimo v sebi. Obe skrajnosti moramo pripeljati v zdravo ravnovesje: prvo s samoobvladovanjem in vzdržnostjo, drugo pa s premagovanjem notranjega odpora, ki preprečuje njihovo izražanje.

To zahteva močno voljo in morda se nam včasih zdi, kot da plavamo proti toku, a če se z Izzivi spoprimemo, smo bogato poplačani z napredkom in uspehom v življenju. Naši strahovi se umaknejo, naše področje delovanja se razširi in v svetu se počutimo bolj udobno.


TRIJE ŽIVLJENJSKI IZZIVI

Vplivi Življenjskih izzivov so tekoči in niso tako omejeni na določena leta kot Življenjska obdobja in Življenjski vrhunci:

 • Prvi Manjši Življenjski izziv ponavadi pride na površje v mladosti oziroma v času Prvega Življenjskega obdobja.
 • Drugi Manjši Življenjski izziv ponavadi pride do izraza v srednjih letih oziroma v času Drugega Življenjskega obdobja.
 • Glavni Življenjski izziv se pojavlja skozi vse življenje, a običajno najbolj intenzivno delamo na njem v času Tretjega Življenjskega obdobja, potem ko smo že predelali oba manjša izziva.

Glavni Življenjski izziv ima največjo težo in ga tudi čutimo najmočneje. Ko ga premagamo, lahko vedno bolj obvladujemo svoje življenje, v svojo osebnost pa vgradimo njegove pozitivne vidike. In v tem je skrivnost do našega uspeha!


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILA ŽIVLJENJSKIH IZZIVOV

S pomočjo numerologije lahko za tri pomembne izzive v našem življenju izračunamo števila, ki jih predstavljajo.

 • Število Prvega Manjšega Življenjskega izziva dobimo tako, da od dneva rojstva odštejemo mesec rojstva (ki ju najprej reduciramo na eno števko).
 • Število Drugega Manjšega Življenjskega izziva dobimo tako, da od dneva rojstva odštejemo leto rojstva (ki ju najprej reduciramo na eno števko).
 • Število Glavnega Življenjskega izziva dobimo tako, da od Prvega Manjšega Življenjskega izziva odštejemo Drugi Manjši Življenjski izziv.

Pri odštevanju lahko dobimo negativno število; takrat zanemarimo znak minusa.

Pri računanju Življenjskih izzivov kot rezultat lahko dobimo števila od nič do osem.

Možno je, da je dvoje ali več števil naših Življenjskih izzivov enakih.

Primer za osebo, rojeno 14. junija 1966:
Prvi Manjši Življenjski izziv: (1 + 4 = 5) – 6 = 5 – 6 = –1 = 1
Drugi Manjši Življenjski izziv: (1 + 4 = 5) – (1 + 9 + 6 + 6 = 22 = 4) = 5 – 4 = 1 
Glavni Življenjski izziv: 1 – 1 = 0


ZA OPISE ŠTEVIL 1. ŽIVLJENJSKEGA IZZIVA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

      0       1       2       3       4       5       6       7       8

ZA OPISE ŠTEVIL 2. ŽIVLJENJSKEGA IZZIVA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

      0       1       2       3       4       5       6       7       8

ZA OPISE ŠTEVIL GLAVNEGA ŽIVLJENJSKEGA IZZIVA KLIKNI NA ŠTEVILKE:

      0       1       2       3       4       5       6       7       8ŠTEVILA OSEBNEGA LETA -
energije, ki nas spremljajo celo leto

Na začetku vsakega leta se stvari spremenijo. V sebi čutimo menjavanje notranjih pobud. Lahko se zgodi, da nam postanejo pomembne druge stvari. Te spremembe odsevajo numerološka števila Osebnega in Univerzalnega leta, ki nam razkrivajo, kaj lahko pričakujemo v danem letu.

Števila Osebnega leta se vrstijo v devetletnih ciklih ali epiciklih, ki se začnejo ob rojstvu. Vsak epicikel s seboj prinaša posebne priložnosti in lekcije, ki nam omogočajo razvoj na različnih področjih osebnostne rasti. Vsak epicikel ima svoj naraven ritem in tok, ki se logično razvija v devetih fazah - Osebnih letih.

Kratek opis: Za Osebno leto s številom ena so značilni novi začetki, sejanje semen in velika energija. Leto dve je leto odnosov in sodelovanja. Za Osebno leto tri so značilne ustvarjalnost, motivacija in inspiracija. Leto štiri označujejo trdo delo, disciplina in priložnosti. Osebno leto pet je leto sprememb, prostosti in nepredvidljivosti. V letu šest so glavne teme odgovornost, družina in služenje. Leto sedem je leto poglabljanja vase, samozavedanja in duhovnih strogosti. V letu osem nas prinašajo poplačilo, priznanje in ugled. Osebno leto devet pa je leto zaključevanja, opustitve in preobrazbe.


KAKO NAM OSEBNA LETA POMAGAJO

Kadar delujemo v skladu z vibracijami svojih Osebnih let, živimo bolj uglašeno in v ubranosti z Vesoljem. Če poznamo te vibracije, lahko uvidimo, da se nima smisla upirati njihovemu naravnemu toku in si želeti nekaj, kar trenutno ni dosegljivo. Namesto tega raje sprejmemo trenutno situacijo in si prizadevamo doseči svoje cilje v dolgoročni perspektivi.

Osebna leta so tudi dober način za napovedovanje prihodnosti, ki ni vedeževanje, pač pa tehten pokazatelj trendov in okoliščin, ki nas čakajo v naslednjem letu. Število Osebnega leta nam lahko zelo pomaga pred pomembnimi poslovnimi in življenjskimi odločitvami, ki jih načrtujemo v novem letu.

Osebna leta nam prav tako omogočajo, da se vnaprej pripravimo na priložnosti, ki nam jih prinašajo. Če denimo srečamo potencialnega partnerja v Osebnem letu 1, ga lahko bolje spoznamo in morda z njim vstopimo v resnejše razmerje v naslednjem letu 2, ki je leto partnerstev in sodelovanja.

Vpliv Osebnega leta je dobro kombinirati z vplivom Univerzalnega leta. Tako dobimo popolnejšo sliko o priložnostih in izzivih, ki nas čakajo v danem letu.


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILA OSEBNIH LET

Vsako Osebno leto se začne in konča z rojstnim dnem, torej ne sovpada s koledarskim letom, razen če nismo rojeni prvega januarja. Vpliv novega Osebnega leta začutimo že kaka dva meseca pred svojim rojstnim dnem, medtem ko staro Osebno leto počasi ugaša.

Število Osebnega leta dobimo tako, da na poseben način seštejemo dan in mesec našega rojstva ter trenutno koledarsko leto.

Najprej seštejemo vse števke dneva in meseca našega rojstva. Seštevek reduciramo do enomestnega števila. Potem seštejemo števke tekočega leta in tudi ta seštevek reduciramo do enomestnega števila. Na koncu seštejemo oba seštevka in ju zopet reduciramo, dokler ne dobimo enomestnega ali mojstrskega števila.

Primer izračuna za osebo, rojeno 14. junija 1966 - njeno Osebno leto v letu 2016 je:

1 + 4 + 6 = 11 = 2
2 + 0 + 1 + 6 = 9
2 + 9 = 11


ZA OPISE ŠTEVIL OSEBNIH LET KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22ŠTEVILA OSEBNEGA MESECA -
Vaša Osebna števila po mesecih

Znotraj leta ima tudi vsak mesec svojo lastno numerološko vibracijo, ki vpliva na to, da vsak mesec razmišljamo in čustvujemo malo drugače. Te vibracije odražajo števila Osebnega meseca. Če poznamo svoje Osebne mesece, vemo, kaj lahko pričakujemo in kako naj ravnamo v mesecih, ki so pred nami.

Podobno kot evolviramo skozi devetletne cikle Osebnih let, nenehno prehajamo tudi skozi devetmesečne cikle svojih Osebnih mesecev. Njihov vpliv je pomemben, ker nam prinašajo spremembe, nove izzive in nove možnosti vsak mesec.

Kratek opis: Osebni mesec s številom ena je ugoden za začetek novih projektov in nas postavlja v središče pozornosti. V Osebnem mesecu dve lahko razčistimo manjše stvari in moramo biti ljubeznivi s prijatelji. Mesec tri je ustvarjalen mesec, v katerem se lahko sprostimo in uživamo v družbi. Mesec štiri od nas zahteva organiziranost, vestnost in pridnost. V Osebnem mesecu pet lahko popustimo vajeti, potujemo in poizkusimo kaj novega. Mesec šest je dober za urejanje doma in preživljanje časa z družino. Osebni mesec sedem je mesec potrpežljivega čakanja, ko lahko globlje razmislimo o življenju. Mesec s številom osem je odličen za denarne zadeve in posel. V Osebnem mesecu devet pa je bolje, da pozabimo nase in pomagamo drugim.

Vpliv teh kratkotrajnejših ciklusov je podoben kot pri letnih ciklih, le da ni tako močan. Po drugi strani pa so Osebni meseci bolj opazni, saj vpliva daljših ciklov čez nekaj časa niti ne opazimo več (čeprav je še vedno enako močan).

Vsak Osebni mesec se začne in konča z dnem našega rojstva, torej ne sovpada s koledarskim mesecem, razen če nismo bili rojeni prvega v mesecu. Prihajajoče Osebne mesece ponavadi čutimo že dva dneva prej, odhajajoča pa še dva dneva pozneje.

Cikle Osebnih mesecev razlagamo v kontekstu Osebnih let in drugih daljših ciklov.

Vpliv Osebnega meseca je dobro kombinirati z vplivom Univerzalnega meseca. Tako dobimo popolnejšo sliko o priložnostih in izzivih, ki nas čakajo v danem mesecu.


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILA OSEBNIH MESECEV

Število Osebnega meseca dobimo tako, da seštejemo svoj dan in mesec rojstva ter tekoči koledarski mesec in leto.

Najprej seštejemo vse števke svojega dneva rojstva in meseca rojstva ter seštevek reduciramo do enomestnega števila. Nato seštejemo vse števke tekočega meseca in tekočega leta ter tudi ta seštevek reduciramo do enomestnega števila. Na koncu seštejemo oba seštevka in ju zopet reduciramo, dokler ne dobimo enomestnega ali mojstrskega števila.

Primer izračuna za osebo, rojeno 14. junija 1966 - njen Osebni mesec v oktobru leta 2016 je:

1 + 4 + 6 = 11 = 2
1 + 0 + 2 + 0 + 1 + 6 = 10 = 1
2 + 1 = 3


ZA OPISE ŠTEVIL OSEBNIH MESECEV KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22ŠTEVILA OSEBNEGA DNEVA -
Vaša Osebna števila po dnevih

Znotraj meseca ima tudi vsak dan svojo lastno numerološko vibracijo, ki vpliva na to, da vsak dan razmišljamo in čustvujemo malo drugače. Te vibracije odražajo števila Osebnega dneva. Če poznamo svoje Osebne dneve, vemo, kaj lahko pričakujemo in kako naj ravnamo v dneh, ki so pred nami.

Podobno kot evolviramo skozi devetmesečne cikle Osebnih mesecev, nenehno prehajamo tudi skozi devetdnevne cikle svojih Osebnih dni. Ti nam prinašajo spremembe, nove izzive in nove možnosti vsak dan.

Kratek opis: Osebni dan s številom ena je aktiven dan, primeren za nove začetke. Osebni dan dve zahteva sodelovanje z drugimi. Dan tri je najboljši za zabavo v družbi. Osebni dan štiri je namenjen zavzetemu delu na tekočih projektih. Dan pet lahko izkoristimo za novosti in dogodivščine. Osebni dan šest je najbolje posvetiti domu in družini. Dan sedem je idealen za analiziranje in poglabljanje vase. Na Osebni dan osem se začete stvari najlažje materializirajo. Osebni dan devet pa je dan zaključevanja ter sočutja.

Vpliv ciklusov Osebnih dni je podoben kot pri letnih in mesečnih ciklih, le da ni tako močan. Po drugi strani pa so lahko Osebni dnevi bolj opazni, ker se na vpliv daljših ciklov čez nekaj časa navadimo in nanje nismo več pozorni.

Vsak Osebni dan se začne in konča z uro našega rojstva, torej ne ob polnoči, razen če se nismo rodili ob polnoči. Prihajajoče Osebne dneve ponavadi čutimo že poldrugo uro prej, odhajajoče pa še poldrugo uro pozneje.

Cikle Osebnih dni razlagamo v kontekstu Osebnih mesecev in Osebnih let.

Dnevni, mesečni in letni cikli so kakor spirale znotraj spiral, ki so vse vzajemno povezane. Njihovi v osnovi enaki vzorci tako postajajo vse globlji in močnejši.

Če pišemo dnevnik in spremljamo števila svojih Osebnih dni, mesecev in let, lahko prepoznamo ključne vzorce v svojem življenju. To pa nam lahko pride zelo prav pri kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih odločitvah.


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILA OSEBNIH DNI

Število Osebnega dneva dobimo tako, da seštejemo svoj dan in mesec rojstva ter tekoči koledarski dan, mesec in leto.

Najprej seštejemo vse števke svojega dneva rojstva in meseca rojstva ter seštevek reduciramo do enomestnega števila. Nato seštejemo vse števke tekočega leta, tekočega meseca in tekočega leta ter tudi ta seštevek reduciramo do enomestnega števila. Na koncu seštejemo oba seštevka in ju zopet reduciramo, dokler ne dobimo enomestnega ali mojstrskega števila.

Primer izračuna za osebo, rojeno 14. junija 1966 - njen Osebni dan 12. oktobra leta 2016 je:

1 + 4 + 6 = 11 = 2
1 + 2 + 1 + 0 + 2 + 0 + 1 + 6 = 13 = 4
2 + 4 = 6


ZA OPISE ŠTEVIL OSEBNIH DNI KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22ŠTEVILA UNIVERZALNEGA LETA -
energije planeta, ki nas spremljajo celo leto

Na začetku vsakega leta se stvari spremenijo. V sebi čutimo menjavanje notranjih pobud. Lahko se zgodi, da nam postanejo pomembne druge stvari. Te spremembe odsevajo numerološka števila Osebnega in Univerzalnega leta, ki nam razkrivajo, kaj lahko pričakujemo v danem letu.

Numerološko število Univerzalnega leta je tista splošna planetna »vibracija«, ki jo vsi čutimo. Njegova energija namreč kolektivno vpliva na vse ljudi in postavi okvir za svetovno dogajanje in trende skozi dano leto.

Kratek opis: Za Univerzalno leto s številom ena so značilni novi začetki. Leto dve je leto združevanja in potrpežljivega razvijanja. Univerzalno leto tri je dobro za aktivno življenje, prekinitev rutine in komunikacije. V letu štiri naj bi se posvetili poslu in postavili čvrste temelje. Leto pet je leto tveganj, navdušenosti in osvobojenosti. Univerzalno leto šest karakterizirajo skrb za druge, odgovornost in obveznosti. Leto sedem je ugodno za študij, analiziranje in poglabljanje vase. Univerzalno leto osem je leto preverjanja in ovrednotenja, ko lahko vzamemo življenje v svoje roke. V letu devet pa stvari zaključujemo in opustimo stare stvari.

Univerzalno leto se začne januarja in konča decembra - za razliko od Osebnega leta, ki se začne z rojstnim dnem. Vpliv novega Univerzalnega leta začutimo že kaka dva meseca prej, vpliv minulega leta pa tudi počasi jenjava kaka dva meseca.

Vpliv Univerzalnega leta je dobro kombinirati z vplivom Osebnega leta. Tako dobimo popolnejšo sliko o priložnostih in izzivih, ki nas čakajo v danem letu.

Kadar je število našega Osebnega leta enako kot število Univerzalnega leta, to utegne biti za nas zelo dobro in produktivno leto. Kadar pa ti števili numerološko nista skladni, se pogosto čutimo ovirane, ko poskušamo iti v eni smeri, svetovni vpliv pa se giblje v nasprotni smeri.


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILA UNIVERZALNIH LET

Število Univerzalnega leta dobimo tako, da seštejemo števke danega leta. Najprej seštejemo štiri števke koledarskega leta, potem pa seštevek reduciramo, dokler ne dobimo enomestnega ali mojstrskega števila.

Primer izračuna Univerzalnega leta za koledarsko leto 2056 je:

2 + 0 + 5 + 6 = 13 = 4


ZA OPISE ŠTEVIL UNIVERZALNIH LET KLIKNI NA POSAMEZNE ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9       11       22ŠTEVILA UNIVERZALNEGA MESECA -
energije planeta, ki nas spremljajo cel mesec

Na začetku vsakega meseca se stvari spremenijo. V sebi čutimo menjavanje notranjih pobud. Lahko se zgodi, da nam postanejo pomembne druge stvari. Te spremembe odsevajo numerološka števila Univerzalnega in Osebnega meseca, ki nam razkrivajo, kaj lahko pričakujemo v danem mesecu.

Numerološko število Univerzalnega meseca je planetna »vibracija«, ki jo vsi čutimo. Njegova energija namreč kolektivno vpliva na vse ljudi in postavi okvir za svetovno dogajanje in trende skozi dani mesec.

Kratek opis: Za Univerzalni mesec s številom ena so značilni novi začetki. Mesec dve je mesec potrpežljivega razvijanja. Univerzalni mesec tri je dobro za aktivno življenje v družbi. V mesecu štiri naj bi se posvetili poslu. Mesec pet je mesec tveganj in navdušenosti. Univerzalni mesec šest karakterizira skrb za druge. Mesec sedem je ugoden za mir, študij in analiziranje. Univerzalni mesec osem je mesec, ko lahko vzamemo življenje v svoje roke. V mesecu devet pa stvari zaključujemo.

Univerzalni mesec se začne prvega in konča zadnjega v mesecu - za razliko od Osebnega meseca, ki se začne z dnevom rojstva. Prihajajoče Univerzalne mesece ponavadi čutimo že dva dneva prej, odhajajoče pa še dva dneva pozneje.

Vpliv Univerzalnega meseca je dobro kombinirati z vplivom Osebnega meseca. Tako dobimo popolnejšo sliko o priložnostih in izzivih, ki nas čakajo v danem mesecu.

Kadar je število našega Osebnega meseca enako kot število Univerzalnega meseca, to utegne biti za nas zelo dober in produktiven mesec. Kadar pa ti števili numerološko nista skladni, se pogosto čutimo ovirane, ko poskušamo iti v eni smeri, svetovni vpliv pa se giblje v nasprotni smeri.


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILA UNIVERZALNIH MESECEV

Število Univerzalnega meseca dobimo tako, da seštejemo števke danega meseca in leta, seštevek pa reduciramo do enomestnega števila.

Primer izračuna Univerzalnega meseca za oktober v koledarskem letu 2016 je:

1 + 0 + 2 + 0 + 1 + 6 = 10 = 1 + 0 = 1


ZA OPISE ŠTEVIL UNIVERZALNIH MESECEV KLIKNI NA ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9 ŠTEVILA UNIVERZALNEGA DNEVA -
energije planeta, ki nas spremljajo skozi dan

Na začetku vsakega dneva se stvari spremenijo. V sebi čutimo menjavanje notranjih pobud. Lahko se zgodi, da nam postanejo pomembne druge stvari. Te spremembe odsevajo numerološka števila Univerzalnega in Osebnega dneva, ki nam razkrivajo, kaj lahko pričakujemo v danem dnevu.

Numerološko število Univerzalnega dneva je planetna »vibracija«, ki jo vsi čutimo. Njegova energija namreč kolektivno vpliva na vse ljudi in postavi okvir za svetovno dogajanje in trende skozi posamezen dan.

Kratek opis: Za Univerzalni dan s številom ena so značilni novi začetki. Dan dve je dan potrpežljivega razvijanja. Univerzalni dan tri je dober za aktivno življenje v družbi. V dnevu štiri naj bi se posvetili poslu. Dan pet je dan tveganj in navdušenosti. Univerzalni dan šest karakterizira skrb za druge. Dan sedem je ugoden za mir, študij in analiziranje. Univerzalni dan osem je dan, ko lahko vzamemo stvari v svoje roke. V dnevu devet pa stvari zaključujemo.

Univerzalni dan se začne in konča ob polnoči - za razliko od Osebnega dneva, ki se začne z uro rojstva. Prihajajoče Univerzalne dneve ponavadi čutimo že kakšno uro prej, odhajajoče pa še kako uro pozneje.

Vpliv Univerzalnega dneva je dobro kombinirati z vplivom Osebnega dneva. Tako dobimo popolnejšo sliko o priložnostih in izzivih, ki nas čakajo v posameznem dnevu.

Kadar je število našega Osebnega dneva enako kot število Univerzalnega dneva, to utegne biti za nas zelo dober in produktiven dan. Kadar pa ti števili numerološko nista skladni, se pogosto čutimo ovirane, ko poskušamo iti v eni smeri, svetovni vpliv pa se giblje v nasprotni smeri.


KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILA UNIVERZALNIH DNI

Število Univerzalnega dneva dobimo tako, da seštejemo števke danega dneva, meseca in leta, seštevek pa reduciramo do enomestnega števila.

Primer izračuna Univerzalnega dneva za 5. oktober v koledarskem letu 2016 je:

5 + 1 + 0 + 2 + 0 + 1 + 6 = 15 = 1 + 5 = 6


ZA OPISE ŠTEVIL UNIVERZALNIH DNI KLIKNI NA ŠTEVILKE:

1       2       3       4       5       6       7       8       9Viri

 • Razlage Števil Življenjskih obdobij - Astrolabe Personal Numerology (softver)
 • Razlage Števil Življenjskih vrhuncev - Astrolabe Personal Numerology (softver)
 • Razlage Števil Življenjskih izzivov - Astrolabe Personal Numerology (softver)
 • Razlage Števil Osebnih let - Esther: 2010 Numerology Forecast
 • Razlage Števil Osebnih let glede na število Življenjske poti - Zorica Cvetković: Astronumerologija (knjiga)
 • Razlage Števil Osebnih mesecev - Venus A. Rachal: Make the Most of August 2006 with Numerology (spletna stran)
 • Razlage Števil Osebnih dni - Ann Futral (spletna stran Starlight Numerology); Rob Ragozzine (spletna stran Simply Numbers)
 • Razlage Števil Univerzalnega leta - Rob Ragozzine (spletna stran Simply Numbers)
 • Razlage Števil Univerzalnega meseca - Katherine Gleason & Patricia Kirkman: The Complete Idiot's Guide Numerology Workbook (knjiga)
 • Razlage Števil Univerzalnega dneva - Katherine Gleason & Patricia Kirkman: The Complete Idiot's Guide Numerology Workbook (knjiga)
Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije