Praktična NUMEROLOGIJA
ASTRONUMERO
Menu

Bioritmi in astronomija - Vpliv Sonca in Lune

31. maja 2005
Andrej Kikelj


Bioritmi in astronomija
- vesolje uravnava hod naših notranjih ur


Raziskave kažejo, da Sonce in Luna vplivata na naše fizično počutje in psiho ter da sta povezana z našimi bioritmi.SONCE IN BIORITMI

Kdo pravzaprav uravnava hod naših notranjih ur? Zakaj po nekaj dneh živahne dejavnosti in pozitivne energije padamo v depresijo in slabo voljo?

Heliobiologi, znanstveniki, ki proučujejo vpliv Sonca na biosfero Zemlje, trdijo, da je za to krivo Sonce.

Raziskave so pokazale, da obstaja zanesljiva zveza med Sončevo dejavnostjo, ki se kaže v povečanju števila peg, bliščev, protuberanc, izbruhov plinov in vzbuhov raznih sevanj in električno nabitih delcev na Soncu, ter pojavi in procesi na Zemlji, kot so epidemije, smrtni primeri bolehnih ljudi, poslabšanje že razrahljanega živčevja, razne vrste kapi itd.

Odkrili so, da ritem 11-letne Sončeve dejavnosti vpliva na človekovo ustvarjalno dejavnost in celo rast.

Sonce in Luna

Dejavno območje na kosu Sončevega površja lahko traja več deset in tudi več sto dni. S tega kosa Sončevega površja izsevana svetloba vpliva na Zemljo oziroma njeno ozračje posebno takrat, ko je sevanje usmerjeno ravno proti Zemlji (ne gre mimo nje).

To se zgodi nekako takrat, ko gredo pege ali drugi dejavni predeli Sonca čez središčni poldnevnik Sonca, to je vsakih 28 dni.

No, pa že imamo eno od bioritmičnih period, povezanih z vesoljem!LUNA IN BIORITMI

Veliko pa jih trdi, da je pri človekovih bioritmih bolj kot Sonce vpletena Luna.

Luninim ritmom se prilagajajo alge ob obrežjih oceanov in morij. Ob polni luni in plimi vpijajo kisik rdeče vetrnice, morski ježki in nekateri mehkužci. V tem ritmu se spreminja barva morskih rakcev v plimskem valu. Vpliv Luninih ritmov so opazili pri nekaterih morskih želvah in suhozemnih žabah.

Luna pa je »udeležena« tudi pri večdnevnih človekovih bioritmih. Zemljin satelit že od zdavnaj, in to ne brez razloga, krivijo za nenavadno vedenje ljudi ob polni luni.

Gibanje Lune okrog Zemlje lahko označimo z različnimi periodami. Naj navedemo le dve: siderski ali zvezdni mesec in sinodski mesec ali lunacija.

Zvezdni mesec je čas, v katerem pride Luna spet v isto lego glede na zvezde; v tem času obkroži Zemljo. Ta siderski mesec traja okoli 27,3 dneva.

Lunacija pa je čas med dvema zaporednima enakima Luninima menama. Ta sinodski mesec traja približno 29,5 dneva.

Tako so za osnovo pri izračunavanju period bioritmov vzeli trajanje obeh mesecev: njuna polovična vsota določa periodo emocionalnega bioritma, kar znaša 28,4 dneva, periodi fizičnega in intelektualnega bioritma pa se razlikujeta za enak časovni presledek od periode emocionalnega bioritma in znašata 23,7 in 33,2 dneva.

Ostale decimalke tukaj pustimo ob strani, a so za natančen izračun bioritma zelo pomembne.

Copyright © Astronumero.org 2010-2023
Praktična numerologija za vsakogar – Spletna stran za ljubitelje numerologije